РУС УКР ENG


Главная Регистрация предприятий Письма-разъяснения по вопросам государственной регистрации

 

Листи-роз'яснення з питань державної реєстрації:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

від 16.04.2010 №  4827№  11513/0/1-08

З огляду на численні звернення державних реєстраторів та органів, у яких відповідно закону проводиться державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо надання роз’яснень стосовно порядку надання відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР) до моменту відкриття зазначеними органами передбачених наказом Держкомпідприємництва від 24.02.2010 №  34, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.03.2010 за №  229/17524 (далі – Наказ), відповідних спеціальних рахунків, Держкомпідприємництво повідомляє наступне.

Враховуючи те, що зупинення процесу надання відомостей із ЄДР призведе до збоїв у роботі значної кількості суб’єктів господарювання, яким необхідно отримувати дані відомості як для своїх власних виробничих і комерційних потреб, так і на виконання вимог законодавства під час проходження тих чи інших адміністративних процедур (отримання дозволів, ліцензій, судових розглядів тощо), Держкомпідприємництво вважає за можливе та просить, до моменту відкриття вказаних вище рахунків, забезпечити безперебійне надання відомостей із ЄДР у відповідності до вимог положень попередньої редакції наказу Держкомпідприємництва від 20.10.2005 №  99 «Про розмір та порядок внесення плати, що справляється за одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.02.2006 за №  165/12039, за виключенням положень Наказу, якими встановлюється плата за кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка для довідок із ЄДР.

Також повідомляємо, що з метою прискорення процесу відкриття передбачених положеннями Наказу спеціальних рахунків органів, у яких проводиться державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Держкомпідприємництво направило відповідне звернення до Міністерства фінансів України, що відповідно до пункту 1 Положення про нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №  1837, є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із, зокрема, забезпечення реалізації єдиної державної фінансової та бюджетної політики.

Просимо терміново довести цей лист до відома державних реєстраторів для врахування в роботі.

 

Заступник Голови                                                                 С.І. Третьяков

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

від 24.02.2010 №  2267

 

На адресу Держкомпідприємництва надходять численні звернення державних реєстраторів щодо зменшення статутного капіталу у товаристві з обмеженою відповідальністю, у зв’язку з чим повідомляємо наступне.

Поняття і види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також права і обов'язки їх учасників та засновників визначає Закон України «Про господарські товариства».

Відповідно до частини першої статті 52 зазначеного Закону у товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний (складений) капітал, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної одній мінімальній заробітній платі, діючій на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю.

Як вбачається зі статті 144 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) відповідно до статутного капіталу визначається мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Розмір статутного капіталу товариства не може бути меншим розміру, встановленого законом. Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

Частиною першою статті 8 ЦКУ визначено, якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

Згідно із частиною третьою статті 157 ЦКУ зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче від встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

При вирішенні питання по суті слід також враховувати, що відповідно до частини третьої статті 5 ЦКУ якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.

Враховуючи зазначене вище, вважаємо, що товариство з обмеженою відповідальністю може зменшити розмір статутного фонду до мінімального рівня, який діяв згідно з чинним законодавством на момент створення товариства.

Надані цим листом роз’яснення просимо терміново довести до відома державних реєстраторів для врахування та використання у роботі.

 

 

 

Заступник Голови                                                                            С.І. Третьяков

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Лист

 

від 23.02.2010                          №  2208

 

 

 

На адресу Держкомпідприємництво надійшов лист від Центральної виборчої комісії від …, в якому порушено питання порядку припинення окружних виборчих комісій, що створені при проведені виборів Президента України.

У зв’язку з зазначеним надаємо наступні  роз’яснення.

Згідно зі статтею 81 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

 Цією ж статтею ЦКУ встановлено, що порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та законом.

    Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців регулюються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон про реєстрацію).

Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації встановлений статтею 36 Закону про реєстрацію.

Як вбачається із норми частини першої зазначеної статті документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи подаються державному реєстратору після закінчення процедури ліквідації, яка передбачена законом, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

При цьому слід враховувати, що згідно з частиною другою статті 3 Закону про реєстрацію законом можуть бути встановлені особливості державної реєстрації, зокрема, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також інших установ та організацій.

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про вибори Президента України» підготовка і проведення виборів Президента України регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України «Про Центральну виборчу комісію», іншими законами України, постановами Верховної Ради України про призначення виборів Президента України, а також іншими актами законодавства, прийнятими відповідно до цього Закону.

Отже, зазначений вище Закон встановлює загальні засади підготовки та проведення виборів Президента України, зокрема, встановлює терміни настання та припинення повноважень окружних виборчих комісій та не встановлює процедури припинення окружних виборчих комісій як юридичних осіб.

Частиною першою статті 8 ЦКУ визначено, якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

Відповідно до статті 38 Закону України «Про вибори народних депутатів України» набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Згідно із частиною дев’ятою зазначеної статті для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, а в разі його відсутності – заступник голови, після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів, повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт спільної перевірки фінансово-контролюючими органами. Додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації не вимагаються.

Враховуючи зазначене вище, зокрема норму частини другої статті 3 Закону про реєстрацію щодо можливості встановлення спеціальними законами особливостей державної реєстрації окремих юридичних осіб, вважаємо за необхідне державним реєстраторам при проведенні державної реєстрації припинення окружних виборчих комісій дотримуватись термінів, встановлених статтею 38 Закону України «Про вибори народних депутатів України», використовуючи при цьому аналогію закону.

На даний час програмним забезпеченням автоматизованого робочого місця  «Державний реєстратор» реалізована можливість державної реєстрації припинення окремих юридичних осіб без дотримання термінів, встановлених частиною першою статті 36 Закону про реєстрацію.

Надані цим листом роз’яснення просимо терміново довести до відома державних реєстраторів.

 

 

 

В. о. Голови                                                                               В.П.Загородній

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Від 06.04.10 №  4259

 

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі — Держкомпідприємництво) листом від 04.03.10 №  2737 звернувся до Центральної виборчої комісії щодо відсутності підтвердження внесення плати за проведення державної реєстрації окружних виборчих комісій.

           Центральна виборча комісія листом від 10.03.10 №  21-41-1772 надала Держкомпідприємництву роз’яснення щодо зазначеного вище питання в якому, зокрема, зазначається наступне.

           З метою своєчасної оплати реєстраційного збору за проведення державної реєстрації окружних виборчих комісій Центральна виборча комісія просила державних реєстраторів надати їй відповідні платіжні реквізити (лист Центральної виборчої комісії від 02.12.09 №  21-33-2655). Окремі державні реєстратори не подали Центральній виборчій такі відомості.

           На підтвердження наданих гарантій, з метою забезпечення безумовного виконання вимог частини першої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» Центральна виборча комісія здійснить оплату реєстраційного збору за державну реєстрацію окружних виборчих комісій з виборів Президента України 17 січня 2010 року після отримання рахунку від відповідного державного реєстратора.

           Зазначене вище роз’яснення Центральної виборчої комісії просимо терміново довести до відома державних реєстраторів.

 

 

Заступник Голови                                                                          С.І. Свищева

 

 

Про впровадження положень наказу Держкомпідприємництва від 24.02.2010 №  34

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Лист

 

від 26.03.2010 №  3765

 

З метою сприяння належному функціонуванню Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР) шляхом більшого забезпечення органів, у яких проводиться державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та посадові особи яких – державні реєстратори відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців“ (далі – Закон про реєстрацію) приймають безпосередню участь у веденні цього Реєстру шляхом внесення до нього відповідних відомостей, забезпечення даними відомостями органів державної влади та учасників цивільного і господарського оборотів, вчиненням інших, передбачених чинним законодавством України у сфері державної реєстрації дій, необхідними для цього матеріально-технічними ресурсами, Держкомпідприємництвом прийнято наказ від 24.02.2010 №  34, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.03.2010 за №  229/17524 (далі – Наказ), копія якого додається.

Даним Наказом передбачено направлення десяти відсотків коштів, що справляються в якості оплати за одержання витягу та довідки з ЄДР, на відповідні спеціальні рахунки органів, у яких проводиться державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідно до місця одержання витягів та довідок з цього Реєстру, і спрямовуються виключно на відшкодування витрат, пов’язаних із їх виготовленням та веденням Реєстру.

Решта коштів (дев’яносто відсотків), згідно із Наказом, направляється на фінансування основних видатків, що пов’язані з веденням ЄДР (адмініструванням ЄДР, забезпеченням доступу до нього органів державної реєстрації, суб’єктів фінансового моніторингу, захистом даних, які у ньому містяться тощо).

Крім того, звертаємо увагу на те, що Наказом також встановлено розмір плати за кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка для відомостей з ЄДР, що надаються у вигляді довідки.

Особливу увагу звертаємо також на те, що органи, у яких відповідно до Закону про реєстрацію проводиться державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою реалізації положень Наказу повинні вжити заходів щодо відкриття зазначених ним відповідних спеціальних рахунків для надходження оплати за надання відомостей із ЄДР.

Одночасно доводимо до відома те, що враховуючи положення Наказу щодо розмежування направлення коштів, які справляються в якості оплати за одержання витягу та довідки з ЄДР, державний реєстратор, під час прийняття запиту про їх надання в порядку, встановленому наказом Держкомпідприємництва від 20.10.2005 №  97 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.10.2005 за №  1294/11574, повинен розглядати документи із урахуванням вищезазначеного, тобто перевіряти   наявність копій квитанцій, виданих банком, або копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату коштів за отримання відомостей з ЄДР як на рахунок державного підприємства “Інформаційно-ресурсний центр», так і на відповідний спеціальний рахунок органу, у якому безпосередньо надаються послуги з надання відомостей з ЄДР.

Наказ та надані цим листом роз’яснення просимо терміново довести до відома державних реєстраторів для врахування в роботі та доведення до відома керівників органів, у яких відповідно до Закону про реєстрацію проводиться державна реєстрація (міським головам міст обласного значення або головам районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій відповідно).

 

Заступник Голови                                                                     С.І. Третьяков

 

 

 

 

 

Разом із цим, звертаємо особливу увагу на те, що положення даного Наказу не стосуються оплати за використання під час надання відомостей із Єдиного державного реєстру бланків документів суворої звітності. Тобто, направлення оплати, що справляється за кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка, залишається без змін.

Також, повідомляємо, що за даними Міністерства юстиції України Наказ буде офіційно опубліковано у «Офіційному Віснику України» за №  22 від 06.04.2010.

 

 

Щодо змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення порядку та строків зберігання деяких категорій документів» від 11.02.2010 №  1877-VI. (додаткове роз’яснення)

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

від 26.03.2010                          №  3777

 

           До роз’яснень, наданих листом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 15.03.2010 №  3147 щодо роз’яснення норм Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення порядку та строків зберігання деяких категорій документів» від 11.02.2010 №  1877-VI (далі – Закон №  1877-VI), надаємо наступні уточнення.

           Відповідно до змін, внесених Законом №  1877-VI після внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про припинення юридичної особи чи фізичної особи – підприємця реєстраційна справа на паперових носіях зберігається у державного реєстратора протягом п’яти років, після чого реєстраційна справа на паперових носіях, не внесена відповідно до результатів експертизи її цінності до Національного архівного фонду, знищується в установленому законодавством порядку.

           Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (далі — Правила) затверджені Наказом Державного комітету архівів України від 16.03.01 №  16 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.05.01 за №  407/5598, пунктом 4.5 яких встановлено порядок проведення експертизи цінності документів та оформлення її результатів.

           Як вбачається зі змісту зазначеного вище пункту Правил, експертиза цінності документів здійснюється щорічно працівниками служби діловодства установи разом з експертною комісією під методичним керівництвом архіву установи. Під час проведення експертизи цінності здійснюється відбір документів постійного та тривалого зберігання для передання до архіву установи, визначення документів тимчасового зберігання в структурних підрозділах установи, вилучення для знищення документів і справ за минулі роки, строки зберігання яких закінчилися. Одночасно перевіряються якість і повнота чинної номенклатури справ, правильність визначення строків зберігання справ, передбачених номенклатурою, дотримання встановлених правил оформлення документів та формування справ.

           За результатами експертизи цінності в установі складаються описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання та з особового складу, а також акти про вилучення для знищення справ, не внесених до Національного архівного фонду. При цьому враховуються такі примітки, як «Доки не мине потреба», «До заміни новими», «Після закінчення строку договору» тощо. Оформлення та описання справ здійснюється відповідно до вимог пунктів 5.1, 5.2 цих Правил.

           Відбір документів, строки зберігання яких закінчилися, та складання акта про вилучення цих документів для знищення здійснюються після зведення описів справ установи за відповідний період. Зведені описи і акт розглядаються експертною комісією установи (далі — ЕК) одночасно. Схвалені ЕК описи справ, акти про вилучення для знищення документів разом подаються на розгляд  експертно-перевірної комісії (далі — ЕПК) відповідного державного архіву.

           Схвалені ЕПК описи справ постійного зберігання, а також погоджені нею описи справ з особового складу та акти про вилучення для знищення документів затверджуються керівником установи, після чого установа-фондоутворювач має право знищувати документи.

           Порядок знищення справ відібраних для знищення визначено пунктом 4.5.10 зазначених вище Правил.

Враховуючи наведене вище, Держкомпідприємництво звертається до Вас з проханням щодо доведення до відома державних реєстраторів наданих вище роз’яснень для використання у роботі.

 

З повагою,

Заступник Голови                                                  С.І. Свищева

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Лист

 

Від 16.03.2010                 №  3207

 

17 березня 2010 року набирають чинності зміни до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон про реєстрацію), внесені Законом України від 17.11.2009 №   1720-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств» (далі – Закон №   1720‑VI).

Виходячи з необхідності проведення реєстраційних дій згідно з вказаними змінами здійснено доопрацювання АІС ЄДР-М. Відповідні зміни АРМ державного реєстратора будуть проведені наступним оновленням.

Крім того зазначаємо, що Законом №   1720-VI передбачено внесення змін до статті 9 Закону про реєстрацію, якими, зокрема, встановлено, що заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою здійснюється протягом двох робочих днів з дня опублікування повідомлення про втрату свідоцтва про державну реєстрацію в Бюлетені державної реєстрації.

У зв'язку з необхідністю більш глибокого доопрацювання програмного забезпечення вказану норму буде реалізовано одним із наступних оновлень.

Зазначеним доопрацюванням буде передбачено проведення реєстраційної дії «Внесення запису про втрату свідоцтва про державну реєстрацію» після прийняття документів та реєстраційної дії «Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з втратою» з можливістю друку свідоцтва про державну реєстрацію протягом двох робочих днів з дня опублікування відповідного повідомлення в Бюлетені державної реєстрації з автоматичним нагадуванням державному реєстратору про необхідність зазначеного друку.

Таким чином, до проведення вказаного оновлення, вважаємо за можливе здійснювати заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою наступним чином:

  1. На стадії прийому документів приймати як обов'язковий документ довідку, видану органом внутрішніх справ за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи-підприємця), про реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію.
  2. За відсутності підстав для залишення документів без розгляду проводити реєстраційну дію «Заміна свідоцтва про державну реєстрацію». Після друку нового свідоцтва зберігати його до публікації повідомлення в розділі «Втрата або заміна свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи» Бюлетеня державної реєстрації.
  3. Протягом двох днів з дня опублікування вказаного повідомлення видати нове свідоцтво заявнику.

 

Заступник Голови                                                                    С.І. Третьяков

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Лист

 

Від 15.03.2010                 №  3185

 

 

16 грудня 2009 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств» (далі – Закон №  1720), крім пункту 4 розділу I цього Закону, яким внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (далі – Закон про реєстрацію) та який набирає чинності через три місяці з дня опублікування Закону, тобто 17 березня 2010 року.

У зв’язку із зазначеним вище надаємо роз’яснення по окремим нормам Закону №  1720.

1). Частина друга статті 8 Закону про реєстрацію доповнюється абзацом другим такого змісту:

  «Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці та заяві про втрату (заміну) документів має бути засвідчений відповідною посадовою особою та скріплений печаткою цієї юридичної особи або нотаріально засвідчений».

Отже, вимоги до оформлення документів, а саме, до реєстраційної картки та до заяви про втрату (заміну) документів, які подаються державному реєстратору для проведення певних реєстраційних дій доповнено нормою, яка передбачає скріплення печаткою юридичної особи підпису посадової особи-заявника (печатка проставляється на останній сторінці реєстраційної картки, що подається заявником) та встановлює порядок оформлення реєстраційної картки, що подається державному реєстратору для проведення будь-яких реєстраційних дій,  у разі втрати печатки юридичної особи, а саме, у цьому випадку підпис посадової особи-заявника має бути посвідчений нотаріально.

Звертаємо увагу, що дія зазначеної норми не поширюється на реєстраційні картки, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (реєстраційна картка форма №  1), та утвореної в результаті реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (реєстраційна картка форма №  2). У даному випадку відсутність печатки не пов’язана з її втратою і, таким чином, підпис посадової особи-заявника на реєстраційних картках форм №  1 та №  2 нотаріальному засвідченню не підлягає. Крім цього, зазначене пояснюється також тим, що згідно із законодавством дієздатність та правоздатність юридичної особи настає тільки після її державної реєстрації.

Додатково повідомляємо, що наказом Держкомпідприємництва від 26.11.2009 №  196 «Про затвердження Змін до Зразка заяви про заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 16.12.2009 за №  1218/17234 затверджено зміни до Зразка заяви про заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, затвердженого наказом Держкомпідприємництва від 09.06.2004 N 66 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.06.2004 за N 794/9393.

Зазначеними змінами також передбачено завірення підпису заявника печаткою, а у разі відсутності печатки, ­– нотаріального засвідчення цього підпису.

 

2). Частина дев’ята статті 9 Закону про реєстрацію доповнюється новим абзацом такого змісту:

«довідку, видану органом внутрішніх справ за місцезнаходженням юридичної особи (фізичної особи – підприємця), про реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію, якщо підставою для заміни свідоцтва є його втрата».

Отже, при заміні свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою крім документів, які визначені частиною дев’ятою статті 9 Закону про реєстрацію, обов’язково додається довідка, видана органом внутрішніх справ про реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію. Спеціальної форми такої довідки не встановлено, тому довідка органів внутрішніх справ має відповідати формі, яка встановлена загальним діловодством цих органів.

 

3). Частина п’ятнадцята статті 9 Закону про реєстрацію викладена у новій редакції, яка встановлює новий порядок заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою. Заміна свідоцтва здійснюється протягом двох робочих днів з дня опублікування повідомлення про втрату свідоцтва про державну реєстрацію, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР) вноситься відповідний запис.

           В зв’язку із зазначеним при заміні свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою перш за все до ЄДР має бути внесено запис про втрату свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. Державному реєстратору для внесення запису до ЄДР подається заява встановленого зразка про заміну свідоцтва про державну реєстрацію; документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про втрату свідоцтва про державну реєстрацію та довідка, видана органів внутрішніх про реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва.

            В програмному забезпечені АРМу державного реєстратора буде реалізована можливість внесення запису про втрату свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, на підставі чого буде формуватися відповідне повідомлення в Бюлетені державної реєстрації.

           Крім цього, в залежності від типу заміни свідоцтва буде передбачено проведення окремих реєстраційних дій, а саме, «Заміна свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи у зв'язку з пошкодженням», а також «Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з втратою» з можливістю друку свідоцтва про державну реєстрацію протягом двох робочих днів з дня опублікування повідомлення з автоматичним нагадуванням державному реєстратору про необхідність зазначеного друку.

 

4). Щодо внесення змін до статті 17 Закону про реєстрацію повідомляємо наступне.

Відомості про юридичну особу доповнюються новими відомостями про:

- органи управління юридичної особи (в АРМі державного реєстратора – текстове поле (відкрите для доповнення), в якому будуть зазначатися органи управління юридичної особи згідно зі статутом, в тому числі:

        — вищий орган управління: загальні збори, конференція, ін.;

        — виконавчий орган: правління (голова та члени правління), дирекція (голова та члени дирекції), директор, генеральний директор, ін.;

        — наглядові органи: наглядова рада, спостережна рада, ін.

 — дата обрання (призначення) керівника юридичної особи та осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

— дата та номер запису про втрату свідоцтва про державну реєстрацію;

— дата та номер запису про втрату оригіналів установчих документів;

- відкриття та закриття рахунків юридичної особи;

— накладення та зняття арештів на рахунки юридичних осіб та їх майно (у тому числі на закріплене за відокремленими підрозділами);

- відкриття виконавчого провадження щодо юридичних осіб.

Перелік відомостей щодо фізичної особи-підприємця, які містяться в ЄДР доповнюються відомостями про:

 — відкриття та закриття рахунків фізичних осіб-підприємців у банках та інших фінансових установах;

— накладення та зняття арештів на рахунки та майно фізичних осіб-підприємців;

 — відкриття виконавчого провадження щодо фізичних осіб-підприємців.

Відомості про відкриття та закриття рахунків юридичної особи та фізичної особи-підприємця, накладення та зняття арештів на рахунки та їх майно (у тому числі на закріплене за відокремленими підрозділами юридичної особи), відкриття виконавчого провадження щодо юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців будуть надходити (передаватися) до ЄДР в порядку взаємообміну інформацією з відповідними державними органами. Ці відомості (крім відомостей про відкриття виконавчого провадження щодо юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) є закритими, що встановлено змінами, внесеними Законом №  1720 до частини першої статті 20 Закону про реєстрацію.

 

5). Стаття 19 Закону про реєстрацію Законом №  1720 викладена у новій редакції та встановлює наступне.

5.1. З метою запобігання рейдерським захопленням підприємств частиною другою цієї статті встановлено, що у разі, якщо зміни до відомостей про юридичну особу пов’язані зі зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, перелік документів, які подаються державному реєстратору доповнюється додатковим документом, а саме, примірником оригіналу або нотаріально засвідченої копії рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або завірену в установленому порядку копію розпорядчого документа про їх призначення.

Частиною третьою зазначеної статті встановлено, що у разі, якщо зміни до відомостей про юридичну особу пов’язані зі зміною обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, перелік документів доповнюється додатковим документом, а саме, примірником оригіналу або нотаріально засвідченої копії рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, яким встановлено такі обмеження.

При виконанні зазначених норм слід враховувати нижченаведене.

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України статут суб’єкта господарювання повинен містити відомості, зокрема, про органи управління і контролю, їх компетенцію.

Згідно зі статтями 41, 59, 60 Закону України «Про господарські товариства» питання утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства належить до виключної компетенції вищого органу управління товариства. Як вбачається із норми статті 41 зазначеного Закону рішення загальних зборів товариства оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем зборів.

Крім цього, відповідно до частин 4, 6 статті 65 Господарського кодексу України у разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт). На сьогоднішній час законодавчим актом України, який регулює трудові відносини всіх працівників, є Кодекс законів про працю України.

Стаття 21 цього Кодексу розкриває поняття трудового договору. Так, трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язаний виконувати роботу, визначену цією угодою. Особливою формою трудового договору є контракт, в якому, зокрема, строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови розірвання договору можуть встановлюватися угодою сторін.

Згідно зі статтею 24 Кодексу законів про працю укладення трудового договору оформлюється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.

Отже, документами, що підтверджують зміну керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності (із врахуванням положень статуту суб’єкта господарювання) можуть бути:

— протокол загальних зборів, що є рішенням уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб;

— наказ чи розпорядження власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.

 

5.2. Частиною шостою вказаної статті встановлено підстави для залишення без розгляду документів, які подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, доповнені окремими позиціями, а саме:

— документи подані не за місцем проведення державної реєстрації;

— документи не відповідають вимогам, встановленим частинами першою — п’ятою статті 8 Закону про реєстрацію;

— документи подані не у повному обсязі;

— документи подані особою, яка не має відповідних повноважень.

Також введена норма, що заявник може повторно звернутися до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення документів без розгляду.

5.3. Частиною одинадцятою зазначеної статті встановлено, що реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу має подаватися (надсилатися) щорічно протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації юридичної особи (тобто, встановлено той порядок, який існував до змін, що внесені Законом України від 16.03.2006      №  3575-IV). Враховуючи зазначене, повідомлення щодо необхідності подання юридичною особою державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу буде роздруковуватися у строки, визначенні частинами одинадцятою-дванадцятою статті 19 Закону №  1720-VI, а саме, через рік плюс 1 місяць (місяць дається для подання картки про щорічне підтвердження), що настає за датою державної реєстрації юридичної особи.

Підстави для залишення без розгляду реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу аналогічні підставам, які визначені для залишення без розгляду документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу.

5.4. Частиною п’ятнадцятою зазначеної статті визначено, що у разі втрати оригіналів установчих документів засновники (учасники) юридичної особи або уповноважений ними орган чи особа (частина п’ятнадцята статті 19 Закону №  1720-VI) подають:

— заяву про втрату оригіналів установчих документів встановленого зразка;

— документ, що підтверджують внесення плати за публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів;

— довідку, видану органом внутрішніх справ за місцезнаходженням юридичної особи, про реєстрацію заяви про втрату оригіналів установчих документів.

На даний час Держкомпідприємництво працює над внесенням змін до наказу Держкомпідприємництва від 09.06.2004 N 66, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.06.2004 за N 794/9393, з метою затвердження Зразка заяви про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи. До затвердження Зразка заява надається державному реєстратору у довільній формі.

Довідка органів внутрішніх справ має відповідати формі, яка встановлена загальним діловодством цих органів.

Підставами залишення без розгляду заяви про втрату оригіналів установчих документів є:

— оформлення заяви з порушенням вимог, встановлених частинами першою та другою статті 8 Закону про реєстрацію;

 — документи, подані не у повному обсязі;

— до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій.

 

6). До статті 29 Закону про реєстрацію внесені наступні зміни.

6.1. Пакет документів, що подається (надсилається) державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів доповнений  документом, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів.

У зв’язку із зазначеним вище, повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України в установчих документах суб’єкта господарювання повинні бути зазначені, зокрема, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень.

Згідно зі статтями 41, 59 Закону України «Про господарські товариства» питання внесення змін до статуту товариства відносяться до виключної компетенції повноважних загальних зборів цього товариства.

Крім цього, як вбачається зі статтей 44, 58 зазначеного Закону представники акціонерів (учасників) можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Акціонер (учасник) вправі в будь-який час замінити свого представника у вищому органі (загальних зборах учасників), повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства (інших учасників).

Отже, реалізація прав акціонера (учасника) щодо участі в управлінні цим товариством має відбуватися із додержанням норм чинного законодавства.

Звертаємо Вашу увагу на те, що чинним законодавством не встановлено вимог щодо порядку оформлення протоколу загальних зборів (крім норм Закону України «Про акціонерні товариства»), що на даний час використовується як елемент рейдерських захоплень підприємств.

З метою запобігання негативним явищам перелік документів, що подається (надсилається) державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, доповнений вимогою щодо подання документу, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів, а саме, правомочність осіб, що приймають участь у загальних зборах приймати рішення про внесення змін до установчих документів цієї юридичної особи.

Статтями 244, 245 ЦКУ передбачено представництво за довіреністю. Згідно з частиною першою статті 238 ЦКУ представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє.

Відповідно до статті 244 ЦКУ представництво за довіреністю може ’рунтуватися на акті органу юридичної особи.

З визначення довіреності як письмового документа, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами, випливає низка вимог до довіреності, наведених в роз’ясненнях Науково-практичного коментарю до ЦКУ, серед яких зазначається, що у довіреності має бути вказано обсяг повноважень, наданих представникові тим, кого представляють.

Отже, документами, що підтверджують правомочність представників засновників (учасників) юридичної особи щодо участі у зборах та прийняття рішення про внесення змін до установчих документів цієї юридичної особи можуть бути оригінали або відповідним чином оформлені (в тому числі, нотаріально посвідчені) копії таких документів, зокрема:

а) якщо засновник (учасник) фізична особа – довіреність на представлення інтересів фізичної особи-засновника (учасника);

б) якщо засновник (учасник) юридична особа:

                — рішення загальних зборів юридичної особи-засновника  про прийняття відповідного рішення та надання повноважень особі щодо представлення інтересів від імені цієї юридичної особи-засновника на загальних зборах;

                — довіреність, видана особі на представлення інтересів та прийняття відповідного рішення від імені юридичної особи-учасника (на підставі рішення загальних зборів юридичної особи-засновника);

                — розпорядження, наказ юридичної особи або інший розпорядчий документ, що підтверджує повноваження особи на участь у загальних зборах та прийняття відповідного рішення (зокрема, для осіб публічного права);

в) судове рішення щодо надання повноважень особі представляти інтереси іншої фізичної особи-учасника, або юридичної особи-учасника.

Крім того, таким документом може бути також протокол реєстрації для участі у загальних зборах, в якому зазначено перелік осіб, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, із визначенням кількості голосів кожного, та який (згідно із вимогами Закону України «Про господарські товариства») підписується головою та секретарем зборів.

Таким чином, при вирішенні питання щодо обов’язкового подання додаткового документу, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів слід враховувати, що питання має вирішуватися у кожному випадку окремо.

 

6.2. В пакеті документів, що подається (надсилається) державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, у разі втрати оригіналів установчих документів, документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів замінений на копію опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів.

У зв’язку із зазначеним, при подачі документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, у разі втрати оригіналів установчих документів, перш за все заявник має виконати вимоги частини п’ятнадцятої статті 19 Закону про реєстрацію щодо опублікування відповідного повідомлення в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації (Бюлетень державної реєстрації), після чого стане можливим надання державному реєстратору копії зазначеної публікації.

 

 Заступник Голови                                     С.І. Третьяков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С прайс листом вы можете ознакомиться здесьКонтактные данные
Телефон: +38 (044)-229-15-99,… 
Факс    +38  (044)-272-30-75… 
Моб.тел.: +38 (067) 329 25 25
         +38 (093)-058-33-33…
e-mail:boris@yurist3000.com.ua ..  
Адрес:ул.Обсерваторная 8, офис 4

Статьи

28.03.2010 11:39:11

Особливості створення благодійних організацій

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №     382. Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення …..

Юрист Сервіс 

17.04.2012 16:06:23

Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс

13 квітня 2012 р., о 4:13 Верховна Рада України прийняла в другому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу України.

Депутати парламентської більшості неодноразово відзначали, що новий Кримінальний процесуальний кодекс повністю змінює філософію ведення кримінального процесу в Україні.

18.04.2012 11:05:33

Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики 

Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

RSS