РУС УКР ENG


Главная Разрешения Информация о документах разрешительного характера

 

Інформація про документи дозвільного характеру та розмір плати за їх видачу *

* результати аналізу щодо найпоширеніших документів дозвільного характеру

Документ дозвільного характеру

Нормативно-правові документи, якими регламентується видача документів дозвільного характеру

Плата за видачу документа дозвільного характеру (передбачено нормативно-правовими документами центральних органів виконавчої влади)

Рівень фактичних витрат, пов’язаних з видачею документа дозвільного характеру / * Сума реальних витрат суб‘єктами господарювання

Центрального або місцевого органу виконавчої влади

Кабінету міністрів України

Закон України

 

 

 

 

 

 

Вивчення та санітарно-гігієнічна оцінка відповідності нагляду вимогам чинного санітарного законодавства щодо готовності їх до вводу в експлуатацію або роботи по заявкам юридичних та фізичних осіб для отримання

Тимчасовий прейскурант тарифів на платні послуги, які надаються санепідслужбою області, затверджений наказом державного санітарного лікаря області від 15.02.03 №        26 зареєстрований Дніпропетровським Управлінням юстиції від 25.02.03 №         7/1154

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.02 №        1544

Закон України “ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

96,85 грн.

Понад 97 грн.*

Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на: сировину, харчові продукти, нормативно-технічну документацію,  обладнання  та матеріали, що контактують з харчовими продуктами

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 №         247 «Про затвердження Тимчасового порядку  проведення  державної  санітарно-гігієнічної експертизи»

Постанова КМУ від 27.08.2003 р. №         1351

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного  благополуччя  населення» (стаття 10, 11, 15); Закон України «Про внесення змін до Закону України „Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини“ (стаття 15)

43,67-47,64 грн.393,60 грн. на сировину, продукцію і товар 211,20 грн. на нормативно-технічну документацію 

 

Висновки на проектно-кошторисну документацію

Державні санітарні норми та правила планування та забудови населених пунктів“, затверджені наказом МОЗ України від 15.06.1996 р. №         173 п.2.4

Постанова КМУ від 27.08.2003 р. №         1351

Закон України „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення“

4,40 грн. за 1 сторінку без ПДВ

 

Висновки по відведенню земельних ділянок

Державні санітарні норми та правила планування та забудови населених пунктів», затверджені наказом МОЗ України від 15.06.1996 р. №         173 п.2.4

Постанова КМУ від 27.08.2003 р. №         1351

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

89,03 грн.

 

Висновки санепідслужби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження окремих видів господарської діяльності

Наказ МОЗ України від 13.08.2001 р. №         333 «Про надання Висновку санепідслужби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо провадження окремих видів господарської діяльності»

Постанова КМУ від 27.08.2003 р. №         1351

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

21,12 грн. без обстежень, лабораторно-інструментальних досліджень

 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продовольчу сировину та продукти харчування, які ввозяться із-за кордону для подальшої реалізації та використання на території України

Наказ МОЗ України від 09.10.00 №        247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи»

Постанова КМУ від 15.10.02 №        1544 «Про затвердження переліку робіт і послуг в сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату», Постанова КМУ від 27.08.03 №        1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби»

Статті 10, 11, 12, 13, 16, 17 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,

328 (без урахування вартості досліджень)

до 500 грн.* (без урахування вартості досліджень)*

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єктів поводження з відходами

 

Постанова КМУ від 03.08.98 №        1218 «Про затвердження порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, Закон України „Про відходи“

492,80 грн.

34 грн.

Висновок на відведення земельної ділянки під будівництво об‘єкта

Положення про державний санепіднагляд в Україні“ п. 19 п.п. 5

 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення «ст.. 15;

89 грн. 03 коп.

Безкоштовно

Висновок на відповідність вимогам санітарних норм об‘єктів і споруд, що вводяться в експлуатацію, та готовність підприємств до роботи для отримання дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації

 

Постанова КМУ від 06.10.93 №        831, Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні, затверджене Постановою КМУ від 22.06.99 №        1109

Закони України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, „Про охорону праці“.

17,6 грн. без урахування вартості досліджень (без ПДВ)

10 грн. без урахування вартості досліджень (без ПДВ)*

Висновок на відповідність приміщення та устаткування аптеки вимогам для реалізації готових лікарських засобів, виготовлення нестерильних лікарських засобів та реалізації ліків, виготовлення ліків в асептичних умовах та реалізації ліків та висновок на відповідність фізико — хімічних властивостей та температурного зберігання, створення відповідних умов структурного підрозділу аптеки.

Наказ облСЕС „Про затвердження прейскуранту на платні послуги“ від 15.02.03 №        26, зареєстрований Дніпропетровським Управлінням юстиції від 25.02.03 №         7/1154

Постанова Кабінету Міністрів України „Про впорядкування діяльності аптечних закладів“ від 12.05.1997 №        447

 

96,85 грн.

Понад 150 грн.*

Висновок на імпортовану та вітчизняну продукцію машинобудування (технологічні лінії, обладнання, інструменти, механізми), на нормативно-технічну документацію продукції машинобудування, технологічні регламенти, інструктивно-методичні матеріали з питань техніки безпеки

Наказ МОЗ України від 09.10.00 №        247

 

Ст.14 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“,

328 грн. — без ПДВ (на імпортовану та вітчизняна продукції), 176 грн. — без ПДВ (на нормативно-технічна документація, діючий об’єкт)

17 грн.

Висновок на початок роботи підприємств громадського харчування, торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами

 

п. 19 п.п. 10 „Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні“, затверджений Постановою КМ України №         1109 від 22.06.99 р., додаток №         4 до постанови Кабінету Міністрів №         831 від 06.10.93 р., постанова головного санітарного лікаря України від 23.04.01

Р. ІІІ ст.. 17 Закону України „Про забезпечення санепідблагополуччя населення“,

21,12 грн.

Безкоштовно

Висновок на предмети дитячого вжитку (книжки, іграшки, засоби дитячої гігієни)

 

 

Ст. 12,13 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“

328 грн. (без ПДВ)

345 грн.*

Висновок на проект будівництва (реконструкцію) ф.303-0

 

Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд, Постанова КМУ від 1 04.02 №         483 „Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи“

Ст. 15 Закону України Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“,

Від безкоштовно до 4,4 грн. за одну сторінку

51 грн. (за повний пакет документів)*

Висновок на проект нормативно-технічної документації

Наказ МОЗ від 09.10.00.№         247

Постанова КМУ від 27.08.03.№         1351

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» 

176 грн. — за один документ

200-500 грн.*

Висновок на санітарний паспорт радіопередавального об’єкту

 

п.571 Постанови Кабінету Міністрів України від 27/08/2003р. №        1351

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Оплата здійснюється за проведення лабораторних досліджень згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби», від 27/08/2003р. №        1351

 

Висновок про відповідність вимогам санітарних норм об'єктів і споруд, що вводяться в експлуатацію, та готовність підприємств до роботи для отримання дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації

Постанова головного державного санітарного лікаря України від 23.04.2002р. №         51 «Положення про порядок видачі установами держсанепідслужби висновків про відповідність вимогам санітарних норм об’єктів та споруд, що вводяться в експлуатацію…»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.03 №        1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів), що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» згідно п.581

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» ст.ст.12, 41ж

Оплата здійснюється за проведення лабораторних досліджень згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби», від 27/08/2003р. №        1351

 

Висновок про відповідність матеріально-технічної бази і кваліфікації персоналу вимогам санітарних правил для провадження господарської діяльності з виробництва пестицидів і агрохімікатів, оптової, роздрібної торгівлі пестицидами і агрохімікатами

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва пестицидів і агрохімікатів, оптової, роздрібної торгівлі пестицидами і агрохімікатами, які затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету промислової політики України від 22.02.01 №         40\70 і зареєстровані в Мінюсті України 12.03.01 №         213\404. п.574 Постанови Кабінету Міністрів України №         1351 від 27.08.03

 

Закон України  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» ст.13

Оплата здійснюється за проведення лабораторних досліджень згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби», від 27/08/2003р. №        1351

 

Висновок про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо виробництва лікарських засобів, оптової роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Наказ МОЗ України від 13.08.01 №        333

Постанова КМУ від 04.07.01 №        756,

 

Безкоштовно

Безкоштовно

Висновок про можливість розміщення об’єкту

Санітарні правила для окремих видів діяльності

 

 

17 грн. 60

Безкоштовно

Висновок про надання земельних ділянок під будівництво, затвердження норм проектування, проектної та нормативно-технічної документації на будівництво, реконструкцію, введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого, соціально-культурного та іншого призначення

Наказ МОЗ України від 1 0.7.2000. №         160.

 

 Ст.. 15,41 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Не встановлено

350 грн.*

Висновок санітарно-гігієнічної експертизи по вибору земельних ділянок та проведення радіологічних обстежень

Наказ облСЕС від 15.02.03 №        26, зареєстрований Дніпропетровським Управлінням юстиції від 25.02.03 №         7/1154

 

 

69,07 грн. за висновок додатково стягується плата 5,30 грн. за вимір на кожних 10 м. за радіологічні обстеження 

Понад 70 грн.*

Висновок щодо вибору (відведенню) земельної ділянки під забудову ф.301-0

Наказ МОЗ від 09.10.00.№         247

Постанова КМУ від 27.08.03.№         1351

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» 

74,19.грн. за одноразову оцінку

300 грн.*

Висновок щодо вибору (відведення) земельної ділянки

Тимчасовий прейскурант на платні послуги затверджений наказами, обласної, міської, міськрайсанепідемстанціями  Форма №        301/0, затверджена наказом Мінздраву України від 1 07.00 №        160 СанПіН №         5781-91 від 16.04.91

Постанова Кабінету Міністрів «Про застосування переліку робіт і послуг в сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, які виконуються за оплату» від15.10.02

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

53,30 – 40,0 грн.

140 грн.*

Довідка про стан матеріально-технічної бази СПД, наявності у нього нормативно-правових документів, у т.ч. нормативних документів з стандартизації, необхідних для впровадження господарської діяльності з медичної практики

Наказ Міністерства охорони здоров’я від 11.09.2003р. №        425

Постанова КМУ від 04.07.2001р. №        756

 

Безкоштовно

 

Дозвіл на виготовлення, реалізацію харчових продуктів та продовольчої сировини в торговій точці

Рішення місцевих органів виконавчої влади, що регламентують порядок розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності

підпункту 10 пункту 19 Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні, п. 41 Порядку зайняття торгівельною діяльністю і проведення торгівельного обслуговування населення, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. №         108,

Ст. 16,17,33,41 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя»

17,60 (плюс 49 грн. за погодження асортименту та плюс лабораторні дослідження)

Понад 100 грн.*

Дозвіл на виробництво, переробку та реалізацію харчових продуктів в дрібно-роздрібній торговельній мережі

р. 111 ст. 17 «Положення про державний санепіднагляд в Україні» п. 19 п.п. 10, наказ ОблСЕС №         106-С від 03.03.03 р.

 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

17,60 грн.

10 грн.

Дозвіл на початок експлуатації

Наказ Головного Державного лікаря міста

 Постанова Верховної ради України №         4005-       від 24.02.94 про порядок введення в дію Закону

Ст.41 Закону України «Про забезпечення сан.епід благополуччя населення»

89,24 грн. до 94,74 грн.

Понад 90 грн.*

Дозвіл на право ведення будівельних робіт

Наказ МОЗ від 13.08.0      №         333. Наказ обл.. СЕС від 08.08.200 №         166.

 

Закон України «Про основи містобудування»

Безкоштовно

300 грн.*

Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючих та неіонізуючих випромінювань і радіоактивних речовин

 

п. 19.10 Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні

Ст. 23,24,25 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,

17,60 плюс лабораторні дослідження

 

Експертний висновок, асортиментний перелік

Наказ МОЗ від 0 09.1999 №         5781-91

 

Закон України від «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

142 грн.

 

Оцінка відповідності об’єкту вимогам чинному санітарного законодавства щодо можливості поводження з токсичними речовинами і сполуками хімічного та бактеріологічного походження, у т.ч. з відходами, з підготовкою гігієнічного висновку або дозволу

Тимчасовий прейскурант на надання послуг, виконання робіт СЕС, затверджений Наказом

  (Постанова Верховної ради України №         4005-       від 24.02.94 про порядок введення в дію закону)

Закон України «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення»

73,03 грн. з ПДВ

Понад 150 грн.

Паспорт радіаційної якості будівельних матеріалів та мінеральної сировини

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ — 97) п. 8.6. Державні будівельні норми України (ДБНУ — 97), ДБН В. 4- 01-97

Постанова КМУ від 27.08.2003 р. №         1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги що виконуються і надаються з плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби»

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

144,46 грн.

 

Паспорт санітарний рентген-кабінетів-де є пристрої, що генерують іонізуюче випромінювання

НРБУ-97 п. 5.7, ОСП 72/87 «Основные санитарные правила с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений»

Постанова КМУ від 27.08.2003 р. №         1351

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення“

22,81 грн.

 

Паспорт санітарного на автотранспорт

Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні» від 14.10.97, Наказ облСЕС «Про затвердження прейскуранту на платні послуги» від 15.02.03 №        26

 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

14,62 — 19,13 грн.

 

Паспорт структурного підрозділу аптеки.

Наказ облСЕС «Про затвердження прейскуранту на платні послуги» від 15.02.03 №        26, зареєстрований Дніпропетровським Управлінням юстиції від 25.02.03 №         7/1154

Постанова Кабінету Міністрів України  «Про впорядкування діяльності аптечних закладів“ від 12.05.1997 №        447

 

96,85 грн.

Понад 150 грн.*

Підготовка дозволів

 

підпункт 7) п.7 “ Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд“ затв. постановою КМ №         1609 від 22.06.1999 р. зі змінами згідно Постанови КМУ №         1217 від 19.08.2002р.  п.10.2 СанПіН 42-123-5777 –91 “ Санітарні правила для підприємств громадського харчування“

ст. ст. 12,13,16,17,23 Закону України “ Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» 

17,60 грн. за один дозвіл  (ціна затверджена постановою Кабінету Міністрів України №         1351 від 27.08.2003р.)

 

Підготовка дозволів відомчим лабораторіям на роботу із мікроорганізмами І-ІV груп патогенності

 

 

 

124,96

124,96

Підготовка дозволів, висновків, гігієнічних та сертифікатів

Наказ облСЕС «Про затвердження прейскуранту на платні послуги» від 15.02.03 №        26

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.02 №        1544

Закон України  «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

57,48 грн.

Біля 60 грн.*

Підготовка проекту висновку державної санітарно – епідеміологічної експертизи на нормативно – технічний документ.

наказ МОЗ України №         247 від 09.10.2000 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи»

п.580 Постанови Кабінету Міністрів України від «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби», від 27..08.2003 №        1351

ст.14,15 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; ст.6 Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини»;

Оплата здійснюється за проведення лабораторних досліджень згідно

 

Підготовка проекту висновку державної санітарно – епідеміологічної експертизи на продукцію.

наказ МОЗ України №         247 від 09.10.2000 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи»

п.579 Постанови Кабінету Міністрів України від 27/08/2003р. №        1351

ст. 17 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; ст.5 Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини“

Оплата здійснюється за проведення лабораторних досліджень

 

Підготовка проекту висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію

 

Ціна затверджена постановою Кабінету Міністрів України №         1351 від 27.08.2003р.

ст.11,ст.16,ст. 17 Закону України “ Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

328 грн. за один висновок

 

Погодження асортименту — дозволу  на роботу кіоску, лотка

Наказ МОЗ України №         280 від 23.07.02р.

Правила роботи роздрібної торгівлі №         369 від 08.07.96р.

Закони України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

21грн 12коп.

17 грн.

Погодження асортименту непродовольчої групи товарів для реалізації в магазинах та інших підприємствах торгівлі

«Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі» п.5 СанПіН 5781-91 від 16.04.91, Наказ ОблСЕС від 03.03.2003 р №         106- Наказ МОЗ України №         280 від 23.07.02

 

 

58 грн. 80 коп.

17 грн.

Погодження асортиментного   переліку на продукцію, яка виробляється та реалізується: — роздрібна торгівля з лотка;  — роздрібна торгівля з кіоску ; — роздрібна торгівля у павільйоні, крамниці та кафе в обмеженому асортименті Примітка. Різниця розміру плати залежить від належності об’єкту юридичній чи фізичній особі, а також його розташуванню у місті чи селі.

Санітарні правила та норми для підприємств молокопереробної промисловості, торгівлі та інші

 

 

3,67–5,64 грн. ; 5,38 – 8,11 грн. ; 7,36 – 11,31 грн.

 

Погодження асортиментного переліку на продукцію, яка виробляється або реалізується

Санітарні правила та норми для підприємств молокопереробної промисловості, торгівлі

 

 

24,57 (фіз.), 26,80 (юр.)

 

Погодження асортиментного переліку харчових продуктів, що реалізуються на підприємствах торгівлі, в т.ч. дрібно-роздрібної торговельної мережі або що виготовляються на підприємствах громадського харчування, харчової промисловості 

Санітарні правила для підприємств громадського харчування №         5777, Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі №         5781; п. 5, Правила роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі №         369; п. 5, Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств, п. 6; №         4.4.4.011-98 та ін., наказ Сумської ОблСЕС №         106-с від 03.03.03 р.

п. 19 п.п. 10 «Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні», затверджений Постановою КМ України №         1109 від 22.06.99 р., додаток №         4 до постанови Кабінету Міністрів №         831 від 06.10.93 р., постанова головного санітарного лікаря України від 23.04.0

Р. ІІІ ст.. 17 Закону України «Про забезпечення санепідблагополуччя населення», 

49,00 грн. (без ПДВ)

17 грн.

Погодження на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань

Основні санітарні правила протирадіаційного захисту України, ДСП 6.074.120-01 розділ 5

 

 

За конкретний об’єм виконаної роботи

 

Проведення гігієнічного навчання громадян професійна чи інша діяльність яких пов`язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення, з метою запобігання виникненню захворювань, поширенню масових інфекційних та неінфекційних захворювань, отруєнь, у тому числі харчових

п.14.2,16.1 СанПіН 42-123-5777-91 «Санітарні правила для підприємств громадського харчування»; п.216,218 СанПіН 5781-91 «Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі»; та пункти санітарних правил відповідних галузей харчової промисловості

п.587 Постанови Кабінету Міністрів України від 27/08/2003р. №        1351 згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» від 27/08/2003р. №        1351

ст.21 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Оплата здійснюється за проведення лабораторних досліджень

 

Санітарний паспорт на автотранспорт, (відповідність транспортного засобу санітарним вимогам для перевезення продуктів харчування та продовольчої сировини)

Санітарні правила підприємств продовольчої торгівлі, Наказ МЗЕЗторг від 08.07.96. №         369.

 

Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

17,60 грн.-29 грн.

10 грн. — 39 грн.

Санітарний паспорт на право отримання, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів.

Ліцензійні умови ліцензійні умови провадження господарської діяльності проведення дезінфекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю), які затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і МОЗ України №         38\63 від 16.02.01 і зареєстровані в Мінюсті України 2.03.01 №         190\5381, ліцензійні умови провадження господарської діяльності проведення дезінфекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветеринарного контролю), які затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і МОЗ України №         38\63 від 16.02.01

Постанови Кабінету Міністрів України від 27/08/2003р. №        1351.

 

Оплата здійснюється за проведення лабораторних досліджень згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» від 27/08/2003р. №        1351

 

Санітарний паспорт на рентген кабінет, склад пестицидів та агрохімікатів, автотранспорт, що перевозить пестициди

Наказ облСЕС «Про затвердження прейскуранту на платні послуги» від 15.02.03 №        26, Наказ «Об упорядочении рентгенологических обследований» від 29.03.90 №        129

ДСП 8.8. 2. 001-98 «Транспортирование и применение пестицидов в народном хозяйстве» п5. 21

 

96,85 грн.

Біля 250 грн.*

Санітарні паспорти на спецавтотранспорт

СанПіН 42123-5777-91 «Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое», СанПіН «Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли», «Санитарные привила для предприятий хлебопекарской промышленности» №         823-69 від 02.10.68

Постанова КМУ від 27.08.2003 р. №         1351

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

21,12 грн.

 

Санітарно-гігієнічна експертиза умов створення, розміщення, транспортування та утилізації промвідходів

Наказ облСЕС «Про затвердження прейскуранту на платні послуги» від 15.02.03 №         26

 

Закон України «Про відходи“

2% від кошторису проекту

 2%

Санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів можливості провадження з токсичними речовинами і сполуками хімічного та біологічного походження у тому числі з відходами

 

 

 

492.,8 грн.

492,8 грн.

Санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів щодо відведення земельних ділянок для будівництва об’єктів (без урахування вартості досліджень/вимірювань)

Наказ МОЗ України від 1 07.2000 №        160,від14.04.95 №        64 та від2 04.99 №         91

Постанова КМУ від 27.08.2003 р.№        1351 п.7  “ Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд“ затв. постановою КМ №         1609 від 22.06.1999 р. зі змінами згідно Постанови КМУ №         1217 від 19.08.2002р.

ст. 15 Закону України “ Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення“ 

74.19 грн. за одноразову оцінку

74.19 грн.

Санітарно-епідеміологічна оцінка проектів будівництва, розміщення, реконструкція та модернізація об’єктів

 

 

ст.11,ст.16 Закону України “ Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

4,40 грн. за одну сторінку

4,4 грн. за одну сторінку

Санітарно-епідеміологічне обстеження та погодження асортименту продукції суб’єктів господарювання

п.1.2 СанПіН 42-123-5777-91 «Санітарні правила для підприємств громадського харчування»; п.5 СанПіН 5781-91 «Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі»; та пункти санітарних правил відповідних галузей харчової промисловості; лист Центральної санепідстанції МОЗ України від 16.09.03 №        03.4/1653

підпункт 7) п.7         «Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд“ затв. постановою КМ №         1609 від 22.06.1999 р. зі змінами згідно Постанови КМУ №         1217 від 19.08.2002р. п. 157 СанПіН 5781-91 “ Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі“ СанПіН 42-123-5777 –91 “ Санітарні правила для підприємств громадського харчування“; п.586 Постанови Кабінету Міністрів України від 27/08/2003р. №        1351

ст. ст. 10,17 Закону України “ Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» 

49 грн. за один перелік

 

Сертифікат радіаційної якості продуктів харчування (Гігієнічний)

Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97 п.8.6.4. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 в продуктах харчування та питній воді (ДР-97) ДсанПіН №         383 від 23.12.96р

Постанова КМУ від 27.08.2003 р. №         1351

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

21,12 грн.

 

Сертифікат радіаційної якості продукції лісового господарства (Гігієнічний)

Нормативи на вміст цезія-137 в продукції лісового господарства від 0 0 88 р. НЛГ-88, НЛГ-97

Постанова КМУ від 27.08.2003 р. №         1351

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

Відповідно до затверджених калькуляцій цін

 

Складення санітарних паспортів на спеціальні автотранспортні засоби без урахування вартості досліджень/ вимірювань

п.10.2 СанПіН 42-123-5777-91 «Санітарні правила для підприємств громадського харчування»; п.181 СанПіН 5781-91 «Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі» та пункти санітарних правил відповідних галузей харчової промисловості

п.588 Постанови Кабінету Міністрів України від 27/08/2003р. №        1351; підпункт 7) п.7  «Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд“ затв. постановою КМ №         1609 від 22.06.1999 р. зі змінами згідно Постанови КМУ №         1217 від 19.08.2002р. п.10 СанПіН 42-123-5777 –91 “ Санітарні правила для підприємств громадського харчування“ п. 182 СанПіН 5781-91 “ Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі»

ст.17 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Оплата здійснюється за проведення лабораторних досліджень — 17,6 грн. За одне дослідження

17,6 грн.

Узгодження асортименту харчових продуктів, що реалізується та випускається

Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі №        5781-91 від 16.04.91 Наказ обл. СЕС «Про затвердження прейскуранту на платні послуги» від 15.02.03 №        26,

Постанова Кабінету Міністрів України «Про застосування переліку робіт і послуг в сфері забезпечення санепідблагополуччя населення, які виконуються і видаються за сплату» від 15.10.02 №        1544

Закон України  «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

Від 14,29 грн. до 76,21 грн.

Понад 70 грн.*

Узгодження переліку, які реалізуються в продовольчих магазинах, об’єктах харчування

Наказ МОЗ від 0 09.9 №         5781-91

 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“

Від 38,93 грн. до 42,88 грн.

 

 

 

 

 

 

 

Погодження паспортів місць видалення відходів,

 

 Постанова КМУ від 0 1 1999р. №         2034

 

безкоштовно

До 2000 грн.*

Сертифікат про проходження профілактичних наркологічних оглядів» – облікова форма 140/0

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.10. 97 №         339.

 

 

23,93 грн.

23,93 грн.

 

 

 

 

 

 

Висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення

Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.0 001-2004 Пункт 2.8)

Постанова КМУ №         150 від 14.02.2001 р.

Закон України «Про пожежну безпеку» (стаття 10)

Безоплатно. Тари рифи на виконання платних послуг затверджені спільним наказом МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 07.09.2000 р.    №         611/215/194, згідно з постановою КМУ від 15.05.2000 р. №         798

Розмір плати за проведення експертизи стану пожежної безпеки вимірюється з розрахунку 1 людино-година становить 19,84 грн. У разі надання послуг невідкладно до тарифів застосовується надбавка в оплаті в розмірі 100%

Дозвіл на початок роботи новоствореного підприємства або оренду приміщень

 

Постанова КМУ від 14.02.2001 р. №        150

Закон України  «Про пожежну безпеку»

Безкоштовно

Канцелярські витрати

Дозвіл на початок роботи новоутворених підприємств, введення в експлуатацію нових, реконструйованих, виробничих, житлових та ін. об’єктів та оренду приміщень

Тариф на платні послуги НАПБ-Б.07.014-2000 затверджені наказом МВС, Мінфіном, Мінекономіки 07.09.2000р. №         611/215/194

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та Постанова КМУ від 14.02.2001р. №         150

 Стаття 10 Закону України „Про пожежну безпеку“.

безкоштовно (Експертиза платна) Вартість  1 люд./год. експертної оцінки:  16,53 разі зменшення терміну до 15 днів 24,80 грн.

До 1000 грн.*            Одна людино-година – 19,84 грн. за експертизу стану пожежної безпеки об'єктів, будівель, споруд та перевірку протипожежного стану об'єктів

Експертиза проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення, реставрацію, капітальний ремонт будинків і приміщень різного призначення

 

 

 Стаття 10 Закону України „Про пожежну безпеку“

Безкоштовно

500-1500 грн.*

Експертиза проектно-кошторисної документації на відповідність вимогам пожежної безпеки

Наказ МВС України від 22.1 94р. №        641 „Про затвердження Порядку проведення експертизи проектної та іншої документації по пожежній безпеці“

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 04.03р. №        483 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи;

 

1-2% від вартості проектно-кошторисної документації

 

Експертиза протипожежного стану об’єкта

 

Постанова Км увід 14.02.2001 р. №        150

 

Безкоштовно

Затрати на проведення експертизи протипожежного стану об’єкта працівником разом з транспортними витратами та терміновістю.

Експертний висновок по проекту

Наказ МВС України від 22.1 94 №        641, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.94 №        326/53628

Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо виконання Закону України «Про пожежну безпеку“ від 26.07.94 №        508

 

1,5% від вартості проектних робіт

1,5% від вартості

 

 

 

 

 

 

Висновки державної екологічної експертизи по усім об’єктам екологічної експертизи

 

Постанова КМУ від           01.04.2002 №         483

Закон України Про навколишнє природне середовище», Закон України «Про екологічну експертизу», Водний Кодекс 

У відповідності з договорами із службами Укрінвестекспертизи, але не менше 13% від вартості комплексної державної експертизи. Розмір плати не встановлений, якщо експертиза проводиться самостійно.

Крім зазначеного до 1500 грн.*

Висновки на здійснення торгівлі пестицидами та агрохімікатами

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 1 08.200 р. №         108

Постанова КМУ від 13.07.2000 р. №         1120 «Про затвердження Положення про контроль»

 

Безкоштовно

 

Дозвіл (на транспортування отруйних речовин)

-

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.95 р. №         440

Закон України  «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України  «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Закон України  «Про відходи»

Безкоштовно

-

Дозвіл і ліміти на утворення та розміщення відходів

Наказ Мінекоресурсів та Мінекономіки України від 15.03.02 р. №        110/73

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.98р. №         1218 з Доповненнями

Водний Кодекс України ст.151 Закон України «Про внесення змін до Закону України „Про охорону атмосферного повітря“ ст.11 Закон України „Про відходи“ ст.17

170 — 1300 грн.

Понад 1200 грн.*

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 1 08.200 р.     №         108

Постанова КМУ від 13.03.2002 р. №         302 „Про затвердження Порядку проведення та оплати, робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами…“

Ст.11 Закону України „Про охорону атмосферного повітря“

Безоплатно

Безкоштовно

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Наказ Мінекоресурсів та Мінекономіки України від 15.03.02 р. №        110/73

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.98р. №         1218 з Доповненнями

Водний Кодекс України ст.151 Закон України «Про внесення змін до Закону України „Про охорону атмосферного повітря“ ст.11 Закон України „Про відходи“ ст.17

170 — 1300 грн.

Понад 1200 грн.*

Дозвіл на використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів ПЗФ загальнодержавного значення

Наказ Мінприроди України від 12.03.93 №        19 (із змінами згідно наказів Мінприроди від 1 05.94 №        43, Мінекобезпеки від 02.09.97 №        141/4), рішення сесії обласної ради від 02.06.2000 „Про затвердження порядків встановлення лімітів та видачі дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів“

 

 

Безкоштовно

Безкоштовно

Дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у т.ч. продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, в т.ч. пестицидів і агрохімікатів

 

Постанова КМУ від 20.06.95 №        440

Ст.9 Закону України „Про пестициди і агрохімікати“, ст.20 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища“,

204-408 грн.

17 грн.

Дозвіл на виробництво, транспортування, зберігання, використання захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів

Спільний наказ Мінекоресурсів та Мінекономіки України від 15.03.02№        110/73

Постанова КМУ№        440 від20.06.1995 р. „Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво,зберігання,транспортування,використання,захоронення,знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів“.

Закон України „Про відходи“

170-340 грн.

170-340 грн.

Дозвіл на поводження з отруйними речовинами: виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 01.08.2000 р.   №         108

Постанова КМУ від 20.06.1995 р. №         440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів

 

Безоплатно

 

Дозвіл на проведення науково – дослідних робіт (ловів ВЖР)

 

 

Закон України „Про тваринний світ“

Безкоштовно

 

Дозвіл на скид води з ставків

 

 

Водний Кодекс України ст.. 70, 95

Безкоштовно

 

Дозвіл на спецводокористування

Наказ Мінекоресурсів та Мінекономіки України від 15.03.02 р. №        110/73, Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 1 08.200 р. №         108.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.98р. №         1218 з Доповненнями

Водний Кодекс України ст.151, Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про охорону атмосферного повітря“ ст.11, Закон України «Про відходи“ ст.17

170 — 1300 грн.

Понад 1200 грн. (Витрати пов’язані з наданням висновків санітарно-епідемічна служба)*

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Наказ Мінприроди України від 11.05.1994 р. №         43, Наказ Мінприроди України та Держкомрибгоспу України від 10.02.2000 р. №         34/13

Постанова від 10.08.1992 р. №         459 „Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення“

Закон України „Про природно-заповідний фонд України“

Безкоштовно

-

Дозвіл на спеціальне водокористування водоймами для риборозведення

 

Постанова КМУ №         321 від 13.03.2002 року

Водний Кодекс України ст.. 15, 44, 49

Безкоштовно

 

Дозвіл та ліміт на розміщення та утворення відходів

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 1 08.200 р. №         108

Згідно з Порядком розроблення, затвердження та перегляду дозволів та лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року №         1218

Ст.31 Закону України „Про відходи“

Безкоштовно

До 2000 грн.*

Дозволи на видобування підземних вод

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 28 липня 1994 року №         70 „Про затвердження 5 вересня 1994 року за №        210/420 Інструкції про порядок видачі дозволів на видобування підземних джерел“

 

 

Безкоштовно

 

Дозволи на всі види робіт, що проводяться у природно-заповідному фонді, як місцевого, так і загальнодержавного значення

 

Постанова КМУ №        469 від 10.08.1992 „Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення“

 

Безкоштовно

Безкоштовно

Дозволи на проведення днопоглиблювальних, науково – дослідних, розвідувальних, бурових та експлуатаційних робіт, захоронення (складування) промислових, побутових та інших відходів, викидів (скидів) шкідливих речовин у внутрішніх морських водах, територіальному морі, у виключній (морській) економічній зоні України та на континентальному шельфі України

 

 

Закон України „Про відходи“, Водний кодекс України

Безкоштовно

 

Екологічна картка (попередній висновок для отримання ліцензії на видобування підземних вод)

 

 

Кодекс України про надра, ст. 16, 19, 21

Безкоштовно

 

Екологічна картка (попередній висновок на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами)

Наказ Мінекобезпеки України від 30.09.96 №        119

Постанова КМУ від 15.1 95 №        911

Ст.16 Кодексу України про надра

Безкоштовно

 

Екологічні декларації на експортні партії продукції

Наказ Мінекобезпеки України від 08.09.99 №        204

Постанова КМУ від 24.10.02 №        1569

 

Безкоштовно

 

Експертні висновки на здійснення діяльності в проводженні з небезпечними відходами

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 1 08.200 р. №         108

Постанова КМУ від 13.07.2000 р.№         1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів

 

Безоплатно

 

Листи-роз’яснення на ввіз/вивіз продукції, що не містить озоноруйнівних речовин

Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, зареєстроване в Мінюсті України від 19.1 1999р. №        787/4080

Постанова КМУ від 24. 10.2002р. за №        1569, Постанова КМУ від 25.12.2002р. №        1939 „Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2003 р.“

 

170-340 грн. (без ПДВ)

170-340 грн. (без ПДВ)

Ліміти та дозволи на утворення та розміщення відходів

 

Постанова КМУ від 03.08.98 №        1218 „Прозатвердження порядку розробленні перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів“

Закон України „Про відходи“

204-408 грн.

221 — 425грн.*

Погодження (паспорти) місць видалення відходів

Наказ Мінекобезпеки від 14.0 99 №        12, зареєстровано в Мінюсті 3.02.99 за №        60/3353

Постанова КМУ від 03.08.98 №        1216

 

Безкоштовно

Безкоштовно

Погодження (реєстрові карти) об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Наказ Мінекобезпеки від 17.02.99, зареєстровано в Мінюсті 18.03.99 за №        169/3462

Постанова КМУ від 3 08.98 №        1360

 

Безкоштовно

Безкоштовно

Погодження матеріалів на вилучення, або надання земельних ділянок Державними екологічними інспекціями

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 20.02.1996 „Про затвердження Положення про надання послуг підрозділами Державної екологічної інспекції“

 

 

170,00-1300,00 грн.

 

Погодження на отримання дозволу на видобування підземних вод

-

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 28 липня 1994 року №         79 „Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на видобування підземних вод“

ст. 106 Водного кодексу України

Безкоштовно

 

Погодження на отримання ліцензій на користування надрами

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 1 08.200 р. №         108

Постанова КМУ від 3 08.1995 р. №         709 „Про затвердження порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами“, “Інструкція щодо порядку погодження матеріалів з Мінекобезпеки України та його органами на місцях для отримання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами», яке затверджене наказом Мінекобезпеки від 30.09.1996 р. №         119

 

Безоплатно

 

Погодження проектів технологічних нормативів використання води

 

 

Ст.40 Водного кодексу України

Безкоштовно

 

Свідоцтв на проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря

Наказ «Про затвердження порядку реєстрації та постановки на облік організацій, що займаються інвентаризацією викидів забруднюючих речовин на підприємстві»

 

 Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Безкоштовно

150 грн.*

Сертифікат екологічного контролю експортних партій металобрухту

Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, зареєстроване в Мінюсті України від 19.1 1999р. №        787/4080.

Постанова КМУ від 24. 10.2002р. за №        1569 Постанова КМУ від 2 липня 1998р. №        999

Закон України «Про металобрухт» 

300 — 600.00 грн. відповідно до постанови КМУ від 02.07.98 №         999

51 грн.

Сертифікат екологічного контролю та протоколу радіаційного обстеження

 

Постанова КМУ №         999 від 02.07.1998 р. «Про затвердження порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів під розділами державної екологічної інспекції Міністерства екології і природних ресурсів України“

 

500 грн.

500 грн.

Узгодження платежів за забруднення навколишнього середовища

 

Постанова КМУ №        303 від 0 03.1999р.“Про затвердження порядку встановлення нормативів збору на забруднення навколишнього середовища і стягнення цього збору»

 

Безкоштовно

Безкоштовно

Узгодження проектів ГДС

 

Постанова КМУ від 25.03.1999р. №         465

Водний Кодекс України

Безкоштовно

Безкоштовно

 

 

 

 

 

 

Дозвіл на відкриття спеціальностей з присвоєнням кваліфікацій

 

 Постанова від 12.02.96.№         200

 Закон України від 10.02.98.№         103/98, 2. Закон України від 17.0 02. №         2984

340 грн.

 

 

 

 

 

 

 

Лист – роз’яснення Головної  державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики (для митного оформлення)

 

Постанова КМУ      №         1722 від 23.12.2004 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та на які встановлено квоти у 2005 році»

 

Безкоштовно

Безкоштовно

Свідоцтво ветеринарне форм 2

 

 

Закон України «Про ветеринарну медицину» від 15.1 0 №         2775.

4 грн. в межах області, 13-47 грн. за межі області.

До 50 грн.*

Свідоцтво ветеринарне форм 3

 

 

Закон України «Про ветеринарну медицину» від 15.1 0 №         2775.

14-70 грн. за межі країни, ветеринарна довідка – 3-41 грн.

До 70 грн.*

Свідоцтво ветеринарне форма 1

 

 

 Закон України «Про ветеринарну медицину» від 15.1 0 №         2775.

88 грн. в межах області, 13-47 грн. за межі області.

До 90 грн.*

Спеціальний дозвіл органу Держкомрибгоспу для здійснення промислового лову в рибогосподарських водних об’єктах, що знаходяться в межах території та об’єктів природно-заповідного фонду

 

 

 

 

До 5000 грн.*

 

 

 

 

 

 

Дозвіл роботодавцям на працевлаштування в Україні іноземців та осіб без громадянства

 -

Постанова  №         2028 від 0 1 1999р. (із змінами –постанова №         694 від 17.05.2002р.)

 

170 грн.  (п.9 постанови КМУ).

 

 

 

 

 

 

 

Акт обстеження підприємств, установ та організацій для відкриття автогосподарства

Розміри плати за послуги, що надаються підрозділами ДАІ МВС України, затверджені Наказом МВС, Мінфіну України 16.07.01р. №        549/333/147

 

Закон України «Про дорожній рух»

136,10 грн.

Понад 250 грн.*

Відкриття та функціонування об’єктів дозвільної системи з вибуховими матеріалами, зберігання вогнепальної зброї на об’єктах

Наказ МВС України від    02.08.98р. №         622. Зареєстровано в Мінюсті України 07.10.98р. №        637/3077

Постанова Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін і доповнень до Єдиного тарифу на послуги, пов’язані з придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також предметів, на які поширюється дозвільна система» від 04.08.2000р. №        1228

 

85 грн.

Понад 100 грн.*

Дозвіл на встановлення на транспортних засобах спеціальних світлових та звукових сигналів

ДСТУ 3849-99 «Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, надписи та спеціальні сигнали транспортних засобів оперативних і спеціальних служб»

 

 

33,53 грн.

17 грн.

Дозвіл на перевезення великовагових та великогабаритних засобів дорогами загального користування

«Порядок видачі погоджень і справляння збору за проїзд автомобільними шляхами загального користування України великовагових і великогабаритних засобів“, затверджений концерном» «Укрпромбуд»16.0 1992 р Від вартості послуг і платежів, затвердженого 20.06.01 р. Згідно «Порядку видачі погоджень справляння збору за проїзд великовагових і великогабаритних засобів» від 0 1992 р..

Постанова КМУ від18.0 2001 р№        30 «Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами» Відповідно до постанови КМУ від 23.05.01 р. №         556 «Про затвердження переліку платних послуг, що надається підрозділами ДАЇ МВС»

 

Від 1 — 100 грн. в залежно від довжини маршруту перевезення та ваги вантажу

Кошти зараховуються до спец фонду та спрямовуються на покращення умов безпеки дорожнього руху Від 35,7 грн. до 59,20 грн.

Дозвіл на перевезення небезпечних вантажів

-

-

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»

59,20 грн.

59.20 грн.

Дозвіл на право виготовлення печатки та штампів

Наказ МВС України від 28 березня 1999 року №         17

 

 

51 грн.

 

Дозвіл на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень

Наказ МВС України від 1 0 99. №         17.

 

 

51 грн.

 

Дозвіл на придбання і перевезення вибухових матеріалів і засобів підриву

 

Єдиний тариф на послуги, пов’язані з придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів, на які поширюється дозвільна система. Затверджений Постановою КМУ                 від 04.08.2000р. №        1228.

 

3,0 грн. (за кожний дозвіл)

 

Дозвіл на придбання мисливської гладкоствольної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів

Наказ МВС України №         622 від 22.08.98 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної….»

 

 

28,20 грн.

 

Дозвіл на установлення та використання на транспортному засобі спеціального сигнального пристрою оранжевого кольору

ДСТУ 3849-99 «Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних і спеціальних служб“, наказ України від27.0 2000 р.№        5“Про удосконалення порядку видачі дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв на транспортних засобах»

 

 

100 грн.

100 грн.

ДПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв ТЗ, що перевозять небезпечні вантажі,

 Наказ МВС №         822 «Про затвердження правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів», 2. Наказ МВС України №         549 від 16.07.0, 3.Наказ Мінфіну України №         333 від 16.07.0, 4. Наказ Мін. Економіки №         147 від 16.07.01

 

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»,  «Про автомоб.транспорт»,  «Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)»

Приймання іспитів 14 грн.60 коп., Оформлення свідоцтва 8 грн.20 коп., Комп’ютерні послуги 16 грн., Спец. продукція 68 грн.75 коп.

 

Квитанція про знищення печаток та штампів установам, організаціям, суб’єктам підприємницької діяльності

 

 Постанова Кабміну України від25.05.98 р№        740,Наказ МВС України №        17 від 1 0 1999 р.

 Закон України від «Про підприємництво»

17 грн.

17 грн.

Обстеження території на якій планується проведення ремонтно-будівельних робіт, встановлення малою архітектурної форми

Наказ МВС, Мінфіну України 16.07.01р. №        549/333/147, зареєстровано в Мінюсті України 20.07.2001р.                    №         612/5803

 

 

90,77 грн. — 283,67 грн., (при умові влаштування місць паркування для автотранспорту)

Біля 300 грн.*

Оформлення дозволу на перевезення великовагового та великогабаритного вантажу

Наказ МВС України №         549 від 16.07.0, Наказ Мінфіну України №         333 від 16.07.0, Наказ Мін. Економіки №         147 від 16.07.01, Наказ МВС України №         31-01р., Наказ МВС України №         822-04р.

Постанова КМУ від 18.січня 2001 р. №         30

 

Послуга 35.70 грн., Комп’ютерні послуги 16.00.грн..

 

Погодження на розміщення рекламних носіїв

 Наказ МВС України №         549 від 16.07.0 2.Наказ Мінфіну України №         333 від 16.07.0 3.Наказ Мін. Економіки №         147 від 16.07.01

 

 Закон України «Про рекламу»

Послуга – від 17 грн. 80 коп. – до 25 грн.

 

Погодження на розміщення рекламних носіїв у межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць та доріг

 

 Постанова КМУ від 14.04.97. №         341

 

 

200 грн.*

Реконструкція автостоянок та інших об’єктів дорожньої інфраструктури

 

 

 

43,80 грн.

 

Розроблені проектів і схем організації дорожнього руху надання допомоги

 

 

 

40 грн.

40 грн.

Свідоцтво про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів

 

 

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»

29,2 грн.

17 грн.

Свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів

 

постанова КМУ від 29.0 99 №        104 «Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом»

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»,

53,91 грн. 

17 грн.

Технічних умов на: розроблення будівництво автостоянок та інших об’єктів інфраструктури

 

 

 

61,60 грн.

 

Технічні умови на розміщення об’єктів дорожнього сервісу

Наказ Генерального управління ДАІ УМВС України від 30.03.2001р.№        31 «Про затвердження Порядку розгляду та узгодження співробітниками ДАІ МВС України питань, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху», розпорядження начальника ВДАІ МВС України від 12.02.2003р. №        8/19 «Про порядок узгодження та накопичення матеріалів по об’єктах дорожнього сервісу

 

 

Згідно Наказу МВС, Мінфіну та Мінекономіки від 16.07.2001р. №        549/333/147 „Про затвердження розмірів плати за послуги, що надаються підрозділами ДАІ МВС України та порядку її справляння“

Додатково подаються: -викопіровка з генплану, — копія акту вибору земельної ділянки (що пов‘язано з додатковими витратами)

 

 

 

 

 

 

Листи-роз’яснення на ввіз/вивіз продукції, що не містить озоноруйнівних речовин

Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, зареєстроване в Мінюсті України від 19.1 1999р. №        787/4080

Постанова КМУ від 24. 10.2002р. за №        1569, Постанова КМУ від 25.12.2002р. №        1939 „Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2003 р.“

 

170-340 грн. (без ПДВ)

170-340 грн. (без ПДВ)

 

 

 

 

 

 

Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення, їхніх територіях та в зонах охорони

 

 

п.13 ст.6 Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про охорону культурної спадщини“

За надання попереднього висновку спеціалістами відділу охорони пам’яток історії та культури Івано-Франківського краєзнавчого музею-17,50 грн.

17,50 грн.

Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу

Наказ Держтурадміністрації України від 24.09.2004 р.  №         83 „Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу“

 

 

Безкоштовно

 

Укладання охоронних договорів на пам’ятки

 

Постанова КМУ від 28 грудня 2001р №        1768

Закон України „Про охорону культурної спадщини“

Безкоштовно

Безкоштовно

 

 

 

 

 

 

Дозвіл на відкриття магазину безмитної торгівлі

Наказ Держмитслужби України й Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22.01.04 №        35/68 (зі змінами та доповненнями)

Пункт 8 Порядку відкриття і ліквідацію магазинів безмитної торгівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17.07.03 №        1089

Ст.226 Митного кодексу України

Безкоштовно

Безкоштовно

Дозвіл на право використання складського приміщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберігання

Розділ 3 Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.10.03 №        674 (зі змінами та доповненнями)

 

Стаття 100 Митного кодексу України

Безкоштовно

 

 

 

 

 

 

 

Дозвіл на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки

 

Постанова КМУ      №         1631 від 15.10.2003 р“ Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами»

Закон України «Про охорону праці»

Безоплатно

Понад 100 грн. (експертиза платна-Чернівецькою службою Укрінвестекспертизи встановлена плата від 500 грн. до 4000 грн.)*

Дозвіл на проведення навчання з охорони праці.

 

Постанова КМУ №         1631 від 15.10.2003р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами»

Закон України «Про охорону праці»

Безоплатно (експертиза платна)

Для отримання висновку проведення комплексної експертизи, плата визначається Чернівецькою службою Укрінвестекспертизи (500 грн. – 4 тис. грн.)*

 

 

 

 

 

 

Висновок по матеріалах об’рунтування вибору ділянки для будівництва, реконструкції, технологічного переоснащення підприємства

розпорядження голови облдержадміністрації (м. Суми) від 13.06.02 №        205 «Про узгодження питань, пов’язаних із вилученням і наданням земельних ділянок у власність і користування та погодження місць розташування об’єктів»

 

Статті 123,151 Земельного кодексу України

Безкоштовно

Безкоштовно

Висновок про наявні обмеження на використання земельної ділянки при підготовці документів, що посвідчують право на земельну ділянку

Інструкція Держкомзему про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання…, зареєстрована в Мінюсті України від 04.03.02 №        224/6512

 

 

Безкоштовно

Безкоштовно

Висновок про погодження місць розташування об’єктів

 

 

Ст.151 Земельного кодексу України

Безкоштовно

Безкоштовно

Висновок про право власників або землекористувачів на земельну ділянку при проведенні інвентаризації земель 

Вказівка Держкомзему України від 18.03.98 №        13

 

 

30-80 грн.

97 грн.*

Висновок щодо умов надання земельної ділянки

Вказівка Держкозему від 18.03.98 №        13, Наказ Держкомзем, Мінфіну, Мінекономіки від 15.06.01 №        97/298/124, Наказ Держкомзем, Мінфіну, Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 24.12.01 №        213//593/319

Постанова Кабінету міністрів України від 0 1 00 №        1619

 

5 – 30 грн. (фізичні особи)   15 – 80 грн. (юридичні особи)

Понад 110 грн.*

Дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки

 

 

Статті 122,123 Земельного кодексу України

Безкоштовно

-

Дозвіл на складання проекту землеустрою

 

 

«Земельний кодекс України» ст.122- 124

Безкоштовно

-

Матеріали попереднього погодження вибору земельної ділянки (Акт вибору земельної ділянки), Розпорядження про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки, Умови відведення земельної ділянки; Висновок з надання земельної ділянки; Розпорядження (рішення) про затвердження проекту та надання земельної ділянки — Державний Акт на землю

 Наказ Держкомзему, Мінфіну та Мінекономіки від 15.06.2001 р. №         97/298/124 

Постанова КМУ «Про затвердження порядку вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів» від 3 03.2004 р. №         427

Земельний Кодекс України

Безоплатно Висновок з надання земельної ділянки: Для фізичних осіб – 30 грн. Для юридичних осіб — 80 грн.

Витрати пов’язані з: оформленням свідоцтва про державну реєстрацію 

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки

Спільний Наказ Держкомзему, Мінфіну та Мінекономіки від 15.06.2001 р. №         97/298/124 «Про затвердження розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг»

 

Земельний Кодекс України

Для фізичних осіб 5 -10 грн. Для юридичних осіб 25 — 47 грн.

Для отримання необхідно подати кадастровий план земельної ділянки.

Погодження проектів відведення та надання у постійне користування земельних ділянок

 

 

ст.ст.123,151 Земельного кодексу України; ст.ст.6, 37 Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про охорону культурної спадщини“

За надання попереднього висновку спеціалістами відділу охорони пам’яток історії та культури Івано-Франківського краєзнавчого музею-17,50 грн.

17,50 грн.

Присвоєння кадастрового номеру

Порядок присвоєння кадастрових номерів“ вказівка Держкомзему від 20.03.2002 р. №        12

 

Земельний Кодекс України

Безоплатно

 

Проведення контрольного обміру земельної ділянки при вирішенні межових спорів

 

-

-

10 грн. — для фізичних осіб згідно з договором — для юридичних осіб 

Не розраховувалось

 

 

 

 

 

 

Акт введення в експлуатацію об’єкта

Державні будівельні норми та правила А.3.1 -3-94.

 

 

Безкоштовно

Безкоштовно

Дозвіл на будівельні роботи

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.00 №        273 „Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на виконання будівельних –робіт“

 

Закон України „Про основи містобудування “ Закон України „Про місцеві державні адміністрації“ Земельний Кодекс Ст..29 розділ 4.Закону України „Про планування та забудову території“ Закон України „Про місцеві державні адміністрації“

Від безкоштовно до 166 грн.

Від 300 до 5000грн.*

Акт введення в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, які не є державною власністю

ДБН А.3.1-3-93 „Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, які не є державною власністю“, зареєстровано в управлінні юстиції Одеської області від 05.09.2000 №         56/348.

 

 

162 грн.

1000 грн.*

Дозвіл на будівництво та проектування архітектурних споруд

 Наказ Держбуду України від 05.12.00 . №         273.

 

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“

Безкоштовно

500 грн.*

Дозвіл на розміщення малих архітектурних форм

Наказ Держбуду України від 13.10.2000 №        227 Типові правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності

 

 

Від безкоштовно до 162,51 грн.

350 грн.

Висновок комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва

 

Постанова КМУ від 1 04.2002р. №        483 „Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної експертизи“

 

Для інвестиційних прогарам  — 10% від вартості розробки; Для будівництва від 0,7% — 0,05% від вартості проекту будівництва, але не більше 180 тис. грн., відповідно до рекомендацій листа Держбуду України від 24.0 03 №         7/7-58

 

Погодження розміщення об’єктів, що проектуються

 

 

Закон України «Про планування та забудову територій»

110,12

127 грн.*

Дозвільний документ підприємства газифікації

Правила подачі газу споживачам України, затверджені Міністерством державних ресурсів України від 30.09.1992 №        16-62/250-1

Постанова від 20.12.99 №        2328 «Про порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу»

 

З відвідуванням об’єкту 191,95 грн., без відвідування об’єкту 125,83

 

Паспорт прив’язки малою архітектурної форми або технічний план на будівництво

Наказ Держбуду України від 13.10.00. №         227, Державні будівельні норми та правила Б.2.4-2-94

 

 

120 -2129 грн. залежно від об’єкта

Понад 20 грн.

 

 

 

 

 

 

Акти огляду електроустановок споживачів

 

Постанова КМУ    від 29.06.2000 №         1039

 

64,2 грн. без обліку вартості матеріалів та затрат на автотранспорт

До 300 грн.*

Дозвіл на підключення до електромереж підприємств, офісів, кафе, ресторанів, АЗС

 

Постанова КМУ    від 29.06.2000 №         1039

 

11 – 100 грн.

1000 грн.*

Дозвіл на підключення об’єктів споживачів до електромереж обленерго

 

Постанова КМУ    від 29.06.2000 №         1039

 

14,21-94,22 грн.. Без обліку вартості матеріалів та затрат на автотранспорт

200-300 грн.*

Експертиза з енергозбереження

Наказ Державного комітету з енергозбереження від 10.08.98 №        60 «Про затвердження Переліку платних послуг, які надаються підприємствам та організаціям Державними інспекціями з енергозбереження»

Постанова від 15.07.1998 №        1094 «Про державну експертизу з енергозбереження», Постанова від 29.06.2000 №        1039 «Питання Державної інспекції з енергозбереження»

 

270,07 грн.

 

Експертний висновок про відповідність об’єкта нормативним актам з питань енергозбереження по робочим проектам

 

Постанова КМУ від 29.06.200. №         1039, Постанова КМУ від 15.07.98.№         1094

Закон України «Про енергозбереження“, (встановлена ціна послуг)

За розрахунком державною інспекцією з енергозбереження», затвердженого

 Крім передбаченого до 1000 грн.*

Технічні вимоги з ефективного використання природного газу для розробки проектної документації на будівництво об’єктів (підприємств)

Наказ Державного комітету з енергозбереження від 10.08.98 №        60 «Про затвердження Переліку платних послуг, які надаються підприємствам та організаціям Державними інспекціями з енергозбереження»

Постанова від 15.07.1998 №        1094 «Про державну експертизу з енергозбереження» Постанова від 29.06.2000 №        1039 «Питання Державної інспекції з енергозбереження»

 

270,07 грн.

 

 

 

 

 

 

 

Відвід землі для розміщення торгової точки

Рішення сесій міських рад.

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

безкоштовно

1000 грн.*

Дозвіл на будівництво житла фізичної та юридичної особи

Рішення сесій місцевих рад

 

Указ Президента України, Закон України «Про місцеві податки та збори» 

В залежності від розміру забудови: 17,85 грн. для фіз. осіб, 170-340 грн. для юр. Осіб

Понад 300 грн.*

Дозвіл на використання місцевої символіки

Рішення сесій міських рад.

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

0,1% від вартості робіт –для юридичних осіб 34 грн.

 

Дозвіл на відкриття підприємств торгівлі, громадського харчування та побуту

Рішення УІ сесії ХХІІІ скликання Сумської міської ради від 24.02.99 «Про затвердження розмірів збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг», відповідні рішення сесій в інших регіонах області

Декрет КМУ «Про місцеві податки і збори» від 20.05.93

 

170-340 грн.

Безкоштовно

Дозвіл на встановлення зовнішньої реклами

Рішення виконкому Чернівецької міської ради від 22.12.1998 р. №         641/18 «Про Положення про зовнішню рекламу в м. Чернівці»

Постанова КМУ від 29.12.03 р. 2067  «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами»

Закон України «Про рекламу»

Безоплатно

Додатково вимагається виготовлення викопіровки топографічної зйомки*

Дозвіл на встановлення реклами

Рішення міського, селищних сільських виконкомів

 

Закону України «Про рекламу» та ст.12 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» ст..30

0,05% від кошторису реклами /місцевий збір/

 

Дозвіл на здійснення побутових послуг

Рішення сесій місцевих рад про сплату збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі

 

 

85-187 грн.

Понад 180 грн.*

Дозвіл на переведення квартири з житлового в нежитловий фонд

Рішення міських ради

 

Житловий кодекс України

10% від балансової вартості приміщення

10% від балансової вартості приміщення

Дозвіл на право придбання спеціального торгового патенту

 Рішення відповідних рад

 

 

Безкоштовно

 

Дозвіл на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами

 

 

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

5 неоподатковуваних доходів громадян

 

Дозвіл на реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів

 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні

Відсутня

 

Дозвіл на розміщення виносної торгівлі

 

Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.93 №        56-93

 

Півтора неоподаткованих мінімумів доходів громадян

 

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

 

 Постанова КМУ від 23.09.98. №         1511, Декрет КМУ від 20.05.93. «Про місцеві податки та збори

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“

від безкоштовно до 50 грн. або 0,5% від вартості послуг на розміщення.

250 грн.*

Дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі та сфери послуг (аналогічні дозволи видаються всіма органами місцевого самоврядування області)

Рішення органів місцевого самоврядування

 Декрет КМУ від 20.05.93. „Про місцеві податки та збори“

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“

Від 17 до 340 грн.

1000 грн.*

Дозвіл на спеціальне використання рослинних ресурсів місцевого значення

Рішення облради від 21.04.2000 р. №        180-ХХІІІ «Про заходи щодо забезпечення виконання Закону України „Про рослинний світ“ «

Постанова від 10.08.1992 р. №        459 „Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення“

Закони України „Про рослинний світ“ та „Про охорону навколишнього природного середовища“

Безкоштовно

 

Акт зміни цільового призначення землі

 

Постанова КМУ від          01.04.02. №         502

 

Не встановлено

1500 грн.*

Акт попереднього вибору земельної ділянки під будівництво

 

 

Закон України „Про планування і забудову територій“

Не встановлено

500 грн.*

Завдання архітектурно-планувальне на об’єкт, що переводиться з житлового в не житловий фонд

Рішення міських рад

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.99 №         2328 „Про порядок надання АПЗ і визначення розміру плати за їх видачу“

 

До 451,33 грн.

Понад 450 грн.*

Завдання архітектурно-планувальне на нову забудову та реконструкцію об’єктів

Наказ Держбуду України від29.10.02 №        67

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.99 №        2328 „Про порядок надання АПЗ і визначення розміру плати за їх видачу“

Ст..31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“

171,17 — 451,33 грн., 176,69-243,88 грн. в залежності від категорії об’єктів

Понад 300 грн.*

Затвердження режиму роботи торговельної точки

 

 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“

Безоплатно

 

Підготовка проекту висновку

ГоловАПУ

 

 

115-164 грн.

Понад 160 грн.*

Землевпорядна експертиза проекту відводу

Рішення виконкому, Управління земельних ресурсів

 

 

3% від вартості проекту

3%

Розроблення технічних умов на газопостачання

Згідно вимог листів Держбуду України від 0 03.2004 р. №         1/28 – 188 та від 24.03.2004 р. №         7/8-328

Постанова КМУ від 20.12.1999 р. №         2328

 

Для фізичних осіб – 37,85 грн. Для юр.осіб – 198,51 грн.

 

Технічних умов на проектування водопроводу та каналізації для підприємств

Наказ Державного комітету України по житло-комунальному господарству від 0 07.94 №        65 „Про затвердження Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України“

Постанова від 20.12.99 №        2328 „Про порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу“

 

187,78 грн.

 

Технічних умов підприємством електромереж зовнішнього освітлення

 

Постанова від 20.12.99 №        2328 «Про порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу“

 

28,98-79,96 грн.

 

Технічні умови на приєднання нових або реконструйованих електроустановок до електронних носіїв обленерго

 Правила користування електроенергією, ДБН А2.2-3-2004“Склад, порядок розробки, погодження та затвердження проектної документації для будівництва»  2. наказ компанії від 2 05.2003       №         184  

 Постанова КМУ від 20.12. 1999 №         2328

 

 

1000-2500 грн.*

Технічні умови щодо інженерного обладнання об’єкта архітектури

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.99р. №        2328 «Про Порядок надання архітектурно-плануваль­ного завдання та технічних умов щодо інженерного обладнання об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу»

 

59,4 грн. на 1 годину

 

Договір на розміщення та експлуатацію сезонного об’єкту торгівлі-літньої площадки

 Рішення Одеської міської Ради від 17.04.2000          №         2172-XXIII

 

 

До 10 м.кв. – 170 грн. за рік, якщо більше 10 м.кв. – 340 грн. за рік

200 грн.*

Дозвіл на будівництво об’єктів

Рішення сесій міських рад. Наказ Держбуду України від 05.12.2000р. №         273

 

Закон України від «Про місцеве самоврядування в Україні» Закону України  «Про планування забудови території», Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні

від 57,13 грн. до 94,12 грн.

Від 95 до 500 грн*.

Дозвіл на виконання земляних робіт

Рішення виконкому 

-

-

Безкоштовно

Безкоштовно

Дозвіл на оренду нежилих приміщень комунальної власності

Розпорядження міського голови

 

 

Безкоштовно

 

Дозвіл на розміщення реклами на транспортних засобах та рекламних носіїв

 

Постанова КМУ від 29.12.03 №        2067

Закон України „Про рекламу“

38,30 грн.

17 грн.

Дозвіл на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 року

 

Безкоштовно

 

Завдання архітектурно — планувальне

Рішення, Розпорядження облдержадміністрацій

 

Закон України „Про архітектурну діяльність“, Закон України „Про планування і забудову територій“

Безкоштовно

 

Завдання архітектурно-планувального (видача)

 

 

Закону України „Про архітектурну діяльність“ ст.5

260-360 грн.

 

Картка об'єкта торгівельної діяльності реєстраційна

Рішення сесій місцевих рад про заходи щодо впорядкування та роздрібної торгівлі на місцевих ринках

Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1999     №        50-93 „Про місцеві податки та збори“

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Указ президента України від 22.0 2000 №         89 „Про запровадження Єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва“

34 грн.

34 грн.

Картка обліку стаціонарного об'єкта торгівлі

Рішення сесій місцевих рад 

 

Ставка збору за розміщення 1 об'єкту торгівлі справляється в розмірі розрахованому на підставі таблиці розрахунків, але не більше суми 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

340 грн.

340 грн.

Погодження проекту відведення земельних ділянок для будівництва

 

 

Земельний кодекс України

Безкоштовно

 

Розроблення технічних умов на водопостачання та водовідведення

міської ради

Постанова КМУ від 20.12.1999 р. №         2328 „Про порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу“

 

Розмір плати за розроблення техумов визначається згідно розцінками, затвердженими Наказом Держбуду України від 18.09.98 р. №         211

На прикладі МПП: — розроблення техумов – 230 грн. — пайова участь в будівництві або реконструкції водопровідно-каналізаційних мереж і споруд – 77,20 грн. — врізка чавунна – 172,94 грн.*

Торговий патент

Рішення сесій місцевих рад

 

Закон України „Про патентування певних видів підприємницької діяльності“

Від 20 грн. до 200 грн. в залежності від виду підприємницької діяльності

Понад 200 грн.*

Погодження земляних робіт

Рішення Сумської міської ради від 19.09.2000 №        435 „Про порядок сплати підприємствами, установами, організаціями за надання дозволу на виконання земельних, будівельних та інших робіт на території міста та про порядок відшкодування збитків, вчинених порушенням правил благоустрою населених пунктів і дотримання в них санітарного порядку“

 

 

15% від вартості проектних робіт

5% від вартості проектних робіт

Патент (фіксований податок)

 

ДКМУ «Про прибутковий податок з громадян» №         13-92/ВР від 24.12.1992р.

 

Плата за видачу документа не здійснюється, сплачується тільки податок, який визначений місцевими органами самоврядування

 

Патент надання послуг у сфері грального бізнесу (термін дії 60 календарних місяців)

 

 

 

В момент придбання оплата вартості за 1-й та останній квартал (враховуючи встановлений ЗУ розмір плати 4200,192000,144000,6000,1800, 7200 гривень за рік залежно від виду грального бізнесу), після отримання патенту оплата за останні квартали щоквартально протягом терміну дії патенту

 

Патент торговельної діяльності та діяльності з надання побутових послуг (термін дії 12 календарних місяців)                                                             

 

 

 

В момент придбання оплата вартості за 1-й та 12-й місяць календарного року за розмірами, встановленими органами місцевого самоврядування (для обласних центрів — від 60 до 320 гривень, міст обласного підпорядкування і районних центрів — від 30 до 160 гривень, для інших населених пунктів — до 80 гривень), після отримання патенту оплата за останні місяці щомісячно протягом терміну дії патенту

 

Патент торговий (короткотерміновий) на право здійснення торговельної діяльності, у разі проведення короткотермінових заходів (термін дії від 1 до 15 днів)

 

 

Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності»

В момент придбання оплата вартості — 10 грн. за кожний день проведення виставки, ярмарки

 

Патент торговий (пільговий) на право здійснення торговельної діяльності окремих товарів (термін дії 12 календарних місяців)

 

 

Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької

В момент придбання оплата вартості — 25 грн. за рік

 

 

 

 

 

 

 

Висновок про погодження проекту відведення земельної ділянки

Розпорядження ОДА,

 

Ст.123 Земельного кодексу

30-80 грн.

97 грн.*

Висновок щодо погодження проекту землеустрою з відведення земельної ділянки

Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 22 серпня 1996 р. №         539,А-96

 

Закон України „Про охорону культурної спадщини“, Земельний Кодекс України

Згідно з кошторисом

1500 грн.*

Дозвіл на виїзд організованих груп дітей за кордон у туристичну подорож

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 р. №         280 „Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення“

 

Безкоштовно

 

Дозвіл на заготівлю дикорослих

Розпорядження голови облдержадміністрації від 23.03.2004 №        137

 

 

Безкоштовно

Безкоштовно

Дозвіл на перевезення пасажирів

Розпорядження голови Львівської ОДА від 13.05.02 №         411 „Про замовлення на перевезення пасажирів автомобільним транспортом“, Наказ Львівського облавтоуправління від 17.05.02 №         9

Постанова КМУ від 02.1 96 №         1346,

Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності“

18,24 грн.

 

Дозвіл на перевезення пасажирів автомобільним транспортом

Розпорядження голови   ОДА від 12.07.01 №        348 „Про організацію та державне регулювання перевезень пасажирів автомобільним транспортом“, голови РДА від 07.06.04 №        167 “ Про впорядкування пасажирських перевезень автомобільним транспортом»

Постанова кабміну від 29 січня 2003 р. №         139 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»

Закон України  «Про автомобільний транспорт»

20,68 грн.

20,68 грн.

Дозвіл на право заготівлі (закупівлі) природних рослинних ресурсів місцевого значення

Розпорядження голови районної державної адміністрації

-

-

14% від середньої закупівельної ціни сировини за один кілограм

 

Дозвіл на право заготівлі та закупки у населення природних рослинних ресурсів місцевого значення

Спільне розпорядження райдержадміністрації та районної ради від 17.05.02 «Про створення комісії по видачі дозволів»

 

 

Безкоштовно

 

Дозвіл на право обслуговування постійних автобусних внутрішньо обласних та приміських, що виходять за межі території району, маршрутів

 

 

Закон України «Про автомобільний транспорт»

Безкоштовно

 

Дозвіл на створення мережі кабельного телебачення технічного обслуговування, експлуатацію телемереж та надання населенню послуг кабельного телерадіомовлення

 

 

 Ст. 20 закону України «Про місцеві державні адміністрації», 2. ст.24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»

безкоштовно

 

Завдання Планове на реставрацію об’єкта культурної спадщини

 Наказ Держбуду України від 18.05.0 №         125, Розпорядження (Одеської обласної державної адміністрації від 22 серпня 1996 р. №         539,А-96)

 

 

Згідно кошторису

 

Інформаційне повідомлення про іноземну інвестицію в Україну

 

постанова від 07.08.1996    №         928 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій»

Закону України «Про режим іноземного інвестування»

340 грн.

 

Картка обліку (реєстрації) зовнішньоекономічного договору (контракту)

Наказ Мінекономіки України від 29.06. 2000 р. №        136 «Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів)».

 

ст. 9 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Указ Президента України від 7.11. 1994 р. №        659/94 «Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні

Згідно з Наказом Мінекономіки України від 29.06. 2000 р. №        136 „Розрахунок вартості витрат, пов'язаних з оформленням та видачею карток реєстрації — обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (додаток 8)“ – 365 грн.

-

Картка державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

 

Постанова від 30.01.1997 №         112 „Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора“

Закон України „Про режим іноземного інвестування“

102 грн.

102 грн.

Облік-реєстрація окремих зовнішньоекономічних контрактів

Указ Президента України від 7.1 1994 року №        659 «Про облік окремих видів зовнішньоекономіч­них договорів (контрактів), Наказ Мінекономіки України від 29.06.2000 року №        136

 

 

365 грн.

365 грн.

Охоронний договір на користування об’єктами культурної спадщини

Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 22 серпня 1996 р. №         539,А-96

 п.8 Постанови Кабінету Міністрів України и від 05.06.1997р. №         534

 п.17.ст. 6, 23 Закону України „Про охорону культурної спадщини“

Згідно кошторису

 

Погодження на відкриття нового автобусного маршруту

 

 

Закони України від „Про місцеві державні адміністрації“, Про транспорт»

Безкоштовно

500 грн.*

Погодження проектно-сметної документації на електропостачання об’єкта

Наказ компанії від 2 05.03.№        184

 Постанова КМУ від 20.12.1999 №         2328

 

20% від вартості технічних умов

 

Технічна документація про заміну цільового призначення (для комерційної діяльності

Положення про відділи земельних ресурсів.

 

Земельний Кодекс України

125 грн. фізична особа, 267 грн. – юр. Особа

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка технічних умов підприємствами електромереж

Постанова Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 3 07.1996 №        28 «Про затвердження Правил користування електричною енергією»

Постанова від 20.12.99 №        2328 «Про порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу»

 

145,00-161,00 грн.

 

Погодження експлуатаційних служб

Правила користування системами комунального водопостачання в містах та селищах України, затверджені наказом Держбудкомгоспу України від 0 07.94 №        65

 

 

110,12

17 грн.

Розробка проекту відводу  (Ліцензована землевпорядна організація)

 

 

 

2000 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесу з метою атестації робочих місць (без урахування вартості досл/вимір)

 

 

 

482,80 грн.

482,80 грн.

Дозвіл на буріння артезіанських свердловин

 

 

Ст.106 Водного кодексу

Безкоштовно

Безкоштовно

Дозвіл на продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів в певних місцях торгівлі

 Міністерство фінансів України, Державний департамент регулювання виробництва та обліку алкоголю і тютюну, лист від 26.03.0 №         094-1/1449

 

Закон України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі»

Безкоштовно

 

Дозвіл на розміщення пункту дрібно роздрібної торговельної мережі,

 Наказ МЗЕЗторг від 08.07.1996 №         369

 

 

20-50 грн.

200 грн.*

Комплексний висновок по проекту будівництва в складі експертизи: будівельної, протипожежної, санітарної, екологічної, охорони праці, енергозбереження

 

 

Закон України «Про планування і забудову територій»

10% від вартості проектних робіт

13% від вартості проектних робіт

Обстеження місць (з виїздом на місце), на яких планується проведення будь-яких робіт;

 

 

 

90,77 грн.

90,77 грн.

Оренду, вилучення земельної ділянки для комерційного використання

 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельний Кодекс

2 грн. з фізичних осіб, 4 грн. з юридичних осіб

 

Оформлення договору оренди

 

 

Земельний кодекс України

124 грн.

Понад 120 грн.

Оформлення проектів договорів оренди землі

 

-

-

15 грн. — для фізичних осіб 40 грн. — для юридичних осіб

Не розраховувалось

Паспорт містобудівний АПЗ (за підготовку)

Голов АПУ

 

 

125 грн.

Понад 120 грн.

Паспорт прив’язки малої архітектурної форми (до дозволу на розміщення малих архітектурних форм)

 

 

 

200-800 грн.

200 грн.

Погодження виділення земельних ділянок, відкриття об’єктів

 

 Постанова КМУ від 25.03.93. №         225.

 Закон України «Про основи містобудування «

Не передбачена.

Безкоштовно

Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхнім власникам чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

 

 

п. 16 ст. 6 Закону України „Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини“

Безкоштовно

Безкоштовно

Погодження для отримання ліцензії на здійснення освітньої діяльності

 

 Постанова КМУ від 12.02.96 №         200

 Закон України „Про загальну середню освіту“, “ Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту»

255 грн.

500 грн.*

Погодження матеріалів щодо вилучення (викупу) надання земельних ділянок

 

 

Земельний кодекс України ст.118,123,124,151

Не передбачено

1000 грн.*

Погодження місця розташування

ГоловАПУ Упр. зем.ресурс СЕС Екологія Центр охорони культури

 

 

 397 грн., 150-200 грн., 160 грн., 10-20% від вартості будівництва

 Понад 750 грн. , (20% від вартості будівництва)*

Погодження на відведення земельної ділянки під об’єкти торгівлі та сфери послуг

 

 

Земельний Кодекс.

30 грн.

 

Технічний звіт щодо передачі земельних ділянок для обслуговування житлових будинків, ведення особистого селянського  господарства, гаражного та дачного будівництва, у власність.

 

 

Земельний кодекс України

Згідно кошторису

 

Технічних умов на телефонізацію об’єктів

Тарифи затверджуються внутрішніми документами

 

Закон України «Про телекомунікації“

62,67 грн.

 

Технічні умови на електропостачання

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ №         28 від 3 07.96 в редакції постанови НКРЕ   №         928 від 22.08.02

 

 

Технічних умов на приєднання до електричних мереж: 6-10 кВ – 162.12 грн. +ПДВ; 0,4 кВ – 50,50 грн. +ПДВ

 

Технічні умови на проектування (включаючи видачу ордера на право виконання робіт) 

Наказ корпорації“Укравтодор»№        33 від10.03.00 р. Положення про Службу автодоріг та лист Головного управління економіки Закарпатської ОДА від 16.07.2001, Згідно наказу №        74 Адміністрації автодоріг від2 08.01 р, наказу №        123 від1 12.01 р.

-

 

17 грн. до декількох тисяч грн..

Кошти зараховуються до спец фонду та спрямовуються на покращення умов безпеки дорожнього руху

Узгодження проекту

ГоловАПУ

 

 

Від 600 до 2000 грн.

Понад 2000 грн.*

Узгодження проекту електропостачання об'єкту до початку будівництва або реконструкції

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ №         28 від 3 07.96 в редакції постанови НКРЕ   №         928 від 22.08.02

 

 

Розмір плати за узгодження проекту згідно калькуляцій (наприклад, у ВАТ «Херсонобленерго» становить 65,87 грн.+ПДВ)

 

 

 

 

 

 

 

С прайс листом вы можете ознакомиться здесьКонтактные данные
Телефон: +38 (044)-229-15-99,… 
Факс    +38  (044)-272-30-75… 
Моб.тел.: +38 (067) 329 25 25
         +38 (093)-058-33-33…
e-mail:boris@yurist3000.com.ua ..  
Адрес:ул.Обсерваторная 8, офис 4

Статьи

28.03.2010 11:39:11

Особливості створення благодійних організацій

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №     382. Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення …..

Юрист Сервіс 

17.04.2012 16:06:23

Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс

13 квітня 2012 р., о 4:13 Верховна Рада України прийняла в другому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу України.

Депутати парламентської більшості неодноразово відзначали, що новий Кримінальний процесуальний кодекс повністю змінює філософію ведення кримінального процесу в Україні.

18.04.2012 11:05:33

Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики 

Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

RSS