РУС УКР ENG


Главная Разрешения Разъяснения

 

23.03.2010 Стосовно деяких питань застосування принципу мовчазної згоди / Лист від 22.03.2010 № 3538
18.03.2010 Роз'яснення до Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“, прийнятий 11.02.2010 Верховною Радою України № 1869, який набирає чинності 1 квітня 2010 року
15.03.2010 Про одержання дозволу на здійснення торгівлі у поїздах / Лист від 15.03.2010 № 3136
15.03.2010 Щодо дозволу на прокладання нових та ремонту існуючих мереж у межах „червоних ліній“ вулиць і доріг міст та інших населених пунктів / Лист Державної архітектурно-будівельна інспекції України
15.03.2010 Щодо присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам / Лист Держкомзему від 01.03.2010 № 5110/21/13-10
11.03.2010 Про застосування принципу мовчазної згоди / Лист від 02.03.2010 № 2554
25.02.2010 Щодо віднесення висновків комплексної державної експертизи до документів дозвільного характеру / Лист від 23.02.2010 № 2240
08.02.2010 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва звернувся до центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, представництв Держкомпідприємництва в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі з листом щодо невідкладного виконання вимог постанови КМУ від 27.01.2010 № 66 „Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг“
01.02.2010 Держкомпідприємництво звернулося до Міністерства юстиції щодо надання роз'яснень стосовно правового статусу органів державної санітарно-епідеміологічної служби

Таким чином, виходячи з наведеного, органи державної санітарно-епідеміологічної служби, при здійсненні ними діяльності з видачі дозвільних документів, є дозвільними органами у розумінні Закону України „Про дозвільну систему“

25.01.2010 Щодо розробки регламенту (інформаційної картки) на отримання дозволу на прокладання нових та ремонт існуючих мереж у межах „червоних ліній“ вулиць і доріг міст та інших населених пунктів / Лист від 22.01.2010 № 592
15.12.2009 Щодо зобов'язання переоформлення права постійного користування земельною ділянкою на право оренди / Лист Держкомзему від 27.11.2009 № 20983/17/4-09

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва отримуючи численні звернення суб'єктів господарювання щодо зобов'язання переоформлення права постійного користування земельною ділянкою на право оренди звернувся за роз'ясненнями до Державного комітету України із земельних ресурсів

15.12.2009 Щодо укладення договору особистого строкового сервітуту / Лист Держкомзему від 01.12.2009 № 21165/17/4-09

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва за численних звернень суб'єктів господарювання щодо укладення договору особистого строкового сервітуту звернувся за роз'ясненнями до Державного комітету України із земельних ресурсів

10.12.2009 Щодо чіткого визначення та розмежування повноважень адміністратора та представників місцевих дозвільних органів, що беруть участь у роботі дозвільного центру / Лист від 09.12.2009 № 15181
09.12.2009 Роз'яснення стосовно отримання спеціального дозволу на користування надрами

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 „Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного значення та місцевого значення“ усі види підземних вод відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення

04.12.2009 Щодо процедури видачі документів дозвільного характеру регіональними дозвільними органами / Лист від 03.12.09 № 14872

Видача документів дозвільного характеру територіальними органами Мінприроди має здійснюватися виключно в порядку визначеному Законом та Основними вимогами, тобто через дозвільні центри, створені відповідними міськими радами (їх виконавчими органами) та районними державними адміністраціями.

02.12.2009 Щодо легальності встановлення порядку видачі свідоцтва про проведення гастрольного заходу Міністерством культури і туризму, а не Кабінетом Міністрів України / Лист від 02.11.09 № 14674

Законом про дозвільну систему не встановлено, яким нормативно-правовим актом повинен затверджуватися порядок видачі місцевими дозвільними органами документів дозвільного характеру, а отже, порядок видачі свідоцтва про проведення гастрольного заходу може бути затверджений наказом Міністерства культури і туризму

20.11.2009 Щодо отримання дозволу на розміщення об'єкта торгівлі / Лист від 09.09.2009 № 10831
19.11.2009 Щодо упорядкування процедури архівування дозвільних справ / Лист Держкомархіву від 26.10.2009 № 2194/07.2

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва звернувся за роз’ясненнями до Державного комітету архівів України з метою упорядкування процедури архівування дозвільних справ адміністраторами дозвільних центрів та передачі дозвільним органом і адміністратором дозвільних справ в архівний підрозділ установи для наступного їх зберігання та використання

10.11.2009 Щодо узгодження дозволів на розміщення зовнішньої реклами / Лист Департаменту державної автомобільної інспекції від 03.11.2009 № 4/7-10211
28.10.2009 Щодо місця розташування дозвільних центрів, строків процедури та плати за видачу карантинних та фітосанітарних сертифікатів / Лист від 22.06.2009 № 7285
30.09.2009 Щодо відмови податкових районних інспекцій у видачі або продовженні терміну дії патенту на здійснення суб'єктами господарювання своєї діяльності та при встановленні реєстраторів розрахункових операцій (РРО) без дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг / Лист від 14.08.2009 № 9727

Щодо одержання дозволу на розміщення об'єкта торгівлі
Щодо відповідальності суб'єктів господарювання за роботу без дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг
Щодо провадження торговельної діяльності

23.09.2009 Про передачу дозвільних функцій з обласного на місцевий рівень / Лист Державтоінспекції від 14.09.2009 № 4/7-8903

Розпорядженням МВС України від 06.08.2009 № 683 „Про організацію роботи з контролю за станом утримання вулично-дорожньої мережі та організацією дорожнього руху“ окремі погоджувальні функції Державтоінспекції передано з обласного на районний (міський) рівень

22.09.2009 Про встановлення графіку роботи закладу (підприємства) ресторанного господарства / Лист від 22.09.2009 № 11375

Відповідно до чинного законодавства торговельна діяльність регулюється Господарським і Цивільним кодексами України, законами України „Про захист прав споживачів“, „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності“, Порядком провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення та іншими актами законодавства, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.06 № 833

01.09.2009 Щодо необхідності отримання дозволу на проведення оцінки відповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки / Лист від 12.06.2009 № 6881

На сьогодні одержання дозволу на проведення оцінки відповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки не передбачено жодним законом України, а отже контролюючі органи можуть наполягати на одержанні суб'єктами господарювання такого дозволу після внесення відповідних змін до закону

31.08.2009 Щодо надання роз'яснень з деяких питань земельного законодавства України / Лист від 24.03.2009 № 2997

У відповідності до частини 1 статті 120 Земельного кодексу України до особи, яка придбала житловий будинок, будівлю або споруду, переходить право власності на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення, у розмірах, встановлених договором

31.08.2009 Щодо додержання вимог чинного законодавства при прийнятті Київською міською радою рішень від 27.11.2008 р. N 657/657 „Про розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у м. Києві“, від 17.07.2008 р. N 58/58 «Про заходи щодо впорядкування об'єктів торгівлі (малих архітектурних форм)» / Лист від 30.03.2009 № 3384

Інформуємо також, що Держкомпідприємництво направив лист до Міністерства юстиції України з проханням надати офіційне роз'яснення щодо необхідності державної реєстрації розпорядження Київської міської державної адміністрації від 07.11.2008 N 1547 «Про невідкладні заходи щодо впорядкування реалізації продуктів харчування в дрібнороздрібній торговельній мережі міста Києва»

28.08.2009 Щодо права філії на одержання документів дозвільного характеру / Лист від 17.03.2009 № 2725

Філії можуть виступати суб'єктами відносин, які виникають між дозвільними органами, адміністраторами та суб'єктами господарювання, у зв'язку з видачею документів дозвільного характеру, у разі їх уповноваження на це відповідною юридичною особою, та не можуть виступати суб'єктами вказаних відносин без відповідного на це уповноваження

22.01.2009 Щодо віднесення рішення про встановлення пріоритету заявника стосовно розташування рекламного засобу до документів дозвільного характеру / Лист від 21.01.2009 № 434

Держкомпідприємництво вважає, що видача рішення про встановлення пріоритету має здійснюватись через дозвільний центр.
У зв'язку з цим лист Держкомпідприємництва від 16.01.2007 № 224, в частині невіднесення рішення про встановлення пріоритету до документів дозвільного характеру, вважати відкликаним.

08.10.2008 Щодо провадження торговельної діяльності / Лист № 8461 від 03.10.2008

Відповідно до чинного законодавства торговельна діяльність регулюється Господарським і Цивільним кодексами України, законами України «Про захист прав споживачів», «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», Порядком провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення та іншими актами законодавства, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.06 № 833

24.09.2008 Інструкція про порядок замовлення, постачання, обліку та звітності щодо використання бланків довідки з реєстру документів дозвільного характеру
12.09.2008 Методичні рекомендації щодо здійснення адміністратором контролю за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків видачі документів дозвільного характеру
18.08.2008 Щодо завірення в установленому порядку копії свідоцтва про власність або копії договору оренди для одержання дозволу відповідного органу державного пожежного нагляду

Щодо обов'язковості витребування відповідальними за формування дозвільних справ особами органів МНС копій свідоцтва про державну реєстрацію юридичних або фізичних осіб

04.06.2008 Щодо необхідності одержання документів дозвільного характеру на використання електромобілів

Відповідно до чинного законодавства одержання дозволу на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зокрема, щодо експлуатації атракціонів, є необхідним.

22.05.2008 Щодо питань видачі окремих видів ветеринарних документів
05.03.2008 Про надання роз'яснення з деяких питань, пов'язаних з розміщенням інформаційної вивіски
04.03.2008 Роз'яснення щодо видачі дозволу на розміщення об'єкту торгівлі малої архітектурної форми (МАФ)
14.02.2008 Роз’яснення щодо порушення вимог законодавства при видачі документів дозвільного характеру
11.02.2008 Роз’яснення щодо віднесення документів до документів дозвільного характеру
09.02.2008 Роз'яснення щодо можливості обслуговування в рамках дозвільного центру категорії питань, що не пов'язані із здійсненням господарської діяльності
09.02.2008 Роз'яснення щодо розповсюдження дії Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» на діяльність органів санітарно-епідеміологічної служби
09.02.2008 Роз'яснення стосовно відповідності положень пункту 13.2.8 рішення Київської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587 «Про Правила забудови м. Києва» вимогам Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та, в межах компетенції, повідомляє наступне
09.02.2008 Роз'яснення стосовно погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами з управлінням містобудування, архітектури та житлового-комунального господарства
09.02.2008 Роз'яснення стосовно дій дозвільних центрів стосовно видачі документів дозвільного характеру при зміні суб'єкта господарювання (орендаря або іншого користувача) без зміни цільового призначення об'єкту та, в межах компетенції
09.02.2008 Роз'яснення стосовно переліку документів дозвільного характеру, яким необхідно керуватись адміністратору при роботі з суб'єктами господарювання, та формування Реєстру документів дозвільного характеру
09.02.2008 Роз'яснення стосовно практичної реалізації органами місцевого самоврядування права видачі дозволів на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення та, в межах компетенції
09.02.2008 Роз'яснення стосовно взаємодії адміністраторів на районному та обласному рівнях
09.02.2008 Роз'яснення щодо відповідальності суб'єктів господарювання за роботу без дозволу на розміщення об'єкту торгівлі та сфери послуг
09.02.2008 Роз'яснення стосовно дозволу на розміщення об'єкту торгівлі та сфери послуг
14.06.2007 Роз'яснення стосовно віднесення погодження матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок та акту обстеження зелених насаджень до документів дозвільного характеру
13.02.2007 Роз'яснення стосовно віднесення конкурсного комітету до дозвільних органів та його рішень до документів дозвільного характеру

На лист Представництва Держпідприємництва України в Луганській області від 09.01.2007 № 5312/2/6 щодо надання роз'яснення стосовно віднесення конкурсного комітету до дозвільних органів та його рішень до документів дозвільного характеру Держпідприємництво повідомляє наступне.
Відповідно до норм статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» (далі-Закон) організація пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування покладається на виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідного населеного пункту.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані, зокрема, проводити конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

16.01.2007 Роз'яснення на звернення виконавчого комітету Криворізької міської ради від 20.10.2006 № 2/9-2423 стосовно віднесення окремих документів до документів дозвільного характеру

Держпідприємництвом України розглянуто лист виконавчого комітету Криворізької міської ради від 20.10.2006 № 2/9-2423 щодо надання роз'яснень стосовно віднесення окремих документів, наведених в листі до документів дозвільного характеру та повідомляється наступне.

20.12.2006 Роз'яснення щодо відмови податкових районних інспекцій видавати або продовжувати термін дії патенту на здійснення суб'єктами господарювання своєї діяльності

У зв'язку з численними зверненнями суб'єктів господарської діяльності щодо відмови податкових районних інспекцій видавати або продовжувати термін дії патенту на здійснення суб'єктами господарювання своєї діяльності та при встановленні реєстраторів розрахункових операцій (РРО) без дозволу на розміщення об'єкту торгівлі та сфери послуг Держпідприємництво України повідомляє наступне.

02.11.2006 Інформація щодо реалізації місцевими органами влади механізмів та засобів стосовно координації розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

Чинним законодавством не визначено термін «об'єкт торгівлі та сфери послуг». Порядком провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833, визначено «торговельний об'єкт».
Наведене не перешкоджає органам місцевого самоврядування, відповідно до наданих чинним законодавством повноважень, організувати системне взаємне інформування органами влади про розміщення торговельних об'єктів.

08.08.2006 Роз'яснення щодо належності ВАТ «Запоріжгаз» до дозвільних органів

На лист ВАТ «Запоріжгаз» від 04.07.06 № 08/2473 щодо надання роз'яснення чи належить ВАТ «Запоріжгаз» до дозвільних органів, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва повідомляє наступне.

08.08.2006 Роз'яснення стосовно розгляду звернень фізичних осіб-підприємців (на лист заступника міського голови Керченської міської ради в АР Крим Солодилової О.С.)

На лист заступника міського голови Керченської міської ради в АР Крим Солодилової О.С. від 20.07.06 № 02-10/931 щодо надання роз’яснення стосовно розгляду звернень фізичних осіб-підприємців (СПД) Держпідприємництво, в межах компетенції, повідомляє наступне.

05.07.2006 Роз'яснення Держпідприємництва України щодо питання, чи відноситься свідоцтво про реєстрацію випуску акцій до документів дозвільного характеру

На адресу Держпідприємництва України надходять листи від керівників територіальних органів Комітету щодо надання роз'яснення чи відносяться свідоцтва про реєстрацію випуску акцій до документів дозвільного характеру відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

31.05.2006 Роз'яснення Держпідприємництва щодо видачі дозволів на розміщення об'єкту торгівлі та сфери послуг

Держпідприємництво України за підсумками розгляду численних звернень суб'єктів господарювання та органів місцевого самоврядування стосовно застосування Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо врегулювання проблемних питань, які виникають при видачі дозволів на розміщення об'єкту торгівлі та сфери послуг, повідомляє наступне.

16.03.2006 Роз'яснення Держпідприємництва України щодо правильності дій дозвільного органу міської ради (відповідь на лист виконавчого комітету Чернівецької міської ради)
27.02.2006 Лист-роз'яснення стосовно змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

На виконання ст.9 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва надає роз'яснення щодо застосування Постанови Кабінету Міністрів від 11 січня 2006 р. № 17 «Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень».

14.11.2005 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо встановлення критеріїв визначення кількості адміністраторів
14.11.2005 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо впровадження положень Закону України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

На виконання Плану заходів для впровадження положень Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» Держпідприємництвом розроблені Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні та Методичні рекомендації щодо встановлення критеріїв визначення кількості адміністраторів.

18.04.2005 Про зовнішню рекламу

Статтею 1 Закону України від 03.07.96 № 270/96-ВР «Про рекламу» визначено, що реклама — інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-який формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару

17.12.2004 Роз'яснення на звернення ТОВ Науково-виробнича компанія «Алвіго-КС»

Суть питання: В місті Сєвєвродонецьку під час проведення семінарів органами Державної податкової адміністрації, Фондом соціального страхування, Пенсійним фондом тощо було повідомлено, що з 1 січня 2005 року звітність вказаними вище органами буде прийматися виключно в електронній формі. В разі неподання звітності в електронному вигляді до суб’єктів господарювання будуть застосовуватись штрафні санкції.

28.05.2004 Порядок видачі дозволів на розміщення об'єктів торгівлі

Якими законодавчими та нормативно-правовими актами регулюється порядок видачі дозволів на розміщення об’єктів торгівлі? Разова чи багаторазова процедура отримання зазначених дозволів?

С прайс листом вы можете ознакомиться здесьКонтактные данные
Телефон: +38 (044)-229-15-99,… 
Факс    +38  (044)-272-30-75… 
Моб.тел.: +38 (067) 329 25 25
         +38 (093)-058-33-33…
e-mail:boris@yurist3000.com.ua ..  
Адрес:ул.Обсерваторная 8, офис 4

Статьи

28.03.2010 11:39:11

Особливості створення благодійних організацій

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №     382. Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення …..

Юрист Сервіс 

17.04.2012 16:06:23

Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс

13 квітня 2012 р., о 4:13 Верховна Рада України прийняла в другому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу України.

Депутати парламентської більшості неодноразово відзначали, що новий Кримінальний процесуальний кодекс повністю змінює філософію ведення кримінального процесу в Україні.

18.04.2012 11:05:33

Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики 

Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

RSS