РУС УКР ENG


Главная Нормативные акты Нормотворчество Госкомпредпринимательства Розвиток нормативно-правової бази для підтримки підприємництва у ІІ кварталі 2007 року

 

Щодо часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього

бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів

 

На сьогодні Держкомпідприємництвом завершується робота щодо розроблення нормативно-правової бази щодо часткового відшкодування. Зокрема, прийнято:

— постанову Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 634 «Про затвердження Порядку використання в 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів»;

— наказ Держкомпідприємництва від 07.05.2007 № 61 «Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсу, переліку документів, що необхідні для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів», зареєстрований у Мін'юсті 17.05.2007 за № 512/13779;

— наказ Держкомпідприємництва від 11.06.2007 № 76 «Про затвердження складів конкурсних комісій із визначення переможців конкурсу на отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб‘єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, по регіонах України»;

— наказ Держкомпідприємництва від 15.06.2007 № 78 «Про затвердження форми Договору про часткове відшкодування фактично сплачених у 2007 році відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб‘єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів».

З метою часткового відшкодування фактично сплачених у 2007 році відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, у державному бюджеті України на 2007 рік передбачено 27 млн грн.

 

Щодо вдосконалення дозвільного законодавства

 

Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» який набрав чинності 5 січня 2006 року, визначаються основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

Держкомпідприємництвом було розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким вноситься зміни до деяких законодавчих актів, які регулюють видачу документів дозвільного характеру.

6 червня КМУ схвалив проект змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» і передав відповідний законопроект до Верховної Ради. У Раді законопроекту присвоєно номер 3651і він опрацьовується Комітетом із питань промислової й регуляторної політики та підприємництва.

Впровадження цього регуляторного акту дозволить удосконалити та оптимізувати окремі норми Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», скасувати ряд документів дозвільного характеру, які є недоцільними та привести окремі законодавчі акти у відповідність до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Прийняття зазначеного проекту закону сприятиме вдосконаленню системи відносин між державою та бізнесом, гармонізації українського законодавства в сфері господарської діяльності з європейським, оптимізації процедур отримання документів дозвільного характеру, що у свою чергу дозволить поліпшити ситуацію із залучення широких верств населення до участі в господарській (підприємницькій) діяльності.

 

Щодо вдосконалення системи контролю й перевірок

 

Президент України Віктор Ющенко підписав прийнятий на початку квітня Верховною Радою Закон «Про основні засади державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні».

Текст Закону 13 червня розміщено на офіційному веб-сайті Президента.

Прийняття Закону слід розглядати як крок до створення системного під’рунтя для розвитку правових засад роботи контролюючих органів та підвищення рівня захищеності підприємців.

Закон набирає чинності через шість місяців із дня його опублікування, за винятком частин першої та другої статті 5, які набирають чинності з 1 січня 2008 року. Положення згаданої статті регулюють порядок планування перевірок та формування критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності.

 

 

Щодо врегулювання питання видачі ліцензій

при запровадженні нового ліцензування

 

Для належного врегулювання відносин щодо здійснення певного ліцензійного виду господарської діяльності необхідно визначити орган ліцензування, що видаватиме відповідні ліцензії, відповідні документи для отримання ліцензії, та затвердити ліцензійні умови.

Із прийняттям Закону «Про внесення змін до статті 10 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності“ заповнена правова прогалина в ліцензійному законодавстві щодо здійснення діяльності суб’єктами господарювання, які працювали в певній сфері до запровадження такого ліцензування. Визначено термін, а саме 30 робочих днів із дня визначення органу ліцензування, протягом якого суб’єкт господарювання зобов’язаний подати заяву, та відповідні документи для отримання ліцензії. Після опублікування 14 червня в газеті „Урядовий кур'єр“ підписаний Президентом Закон набрав чинності.

Цей нормативно-правовий акт урегулює спірну ситуацію, коли на законодавчому рівні визначено ліцензування тих чи інших видів господарської діяльності, а механізм видачі ліцензій для здійснення певного виду діяльності відсутній. Він наголосив, що внесені зміни дозволять суб’єктам господарювання уникнути непорозумінь із контролюючими органамиКонтактные данные
Телефон: +38 (044)-229-15-99,… 
Факс    +38  (044)-272-30-75… 
Моб.тел.: +38 (067) 329 25 25
         +38 (093)-058-33-33…
e-mail:boris@yurist3000.com.ua ..  
Адрес:ул.Обсерваторная 8, офис 4

Статьи

28.03.2010 11:39:11

Особливості створення благодійних організацій

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №     382. Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення …..

Юрист Сервіс 

17.04.2012 16:06:23

Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс

13 квітня 2012 р., о 4:13 Верховна Рада України прийняла в другому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу України.

Депутати парламентської більшості неодноразово відзначали, що новий Кримінальний процесуальний кодекс повністю змінює філософію ведення кримінального процесу в Україні.

18.04.2012 11:05:33

Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики 

Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

RSS