РУС УКР ENG


Главная Нормативные акты Нормотворчество Госкомпредпринимательства Інформація щодо законопроектів та Указів Президента України, розроблених Держпідприємництвом України у 2005 році.

 

Інформація щодо законопроектів та Указів Президента України,

 розроблених Держпідприємництвом України у 2005 році

 

Прагнучи у своїй роботі до системності, Держпідприємництво України спрямовує значні зусилля на вирішення проблем підприємництва шляхом вдосконалення правового поля.

              Комітетом розроблено проект Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який був прийнятий Верховною Радою України 6 вересня 2005 року за № 2806-IV і набрав чинності 5 січня цього року. Цим Законом запроваджуються європейські принципи видачі дозволів для започаткування бізнесу:

1) видача документів дозвільного характеру має відбуватися за принципом організаційної єдності; 2) отримання дозвільних документів може здійснюватись за принципом декларування, що передбачає відсутність процедури отримання дозволу як такого.

Держпідприємництвом розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо платників податку), який був прийнятий Верховною Радою та підписаний Президентом 3 червня 2005 року за № 2642-IV. Прийняттям цього законопроекту були змінені норми законодавства, за якими з 1 липня 2005 року спрощена система оподаткування не поширювалася на деякі види господарської діяльності. Законопроектом відновлено «статус кво» в питанні функціонування спрощеної системи оподаткування.

19 січня цього року Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо ліцензування)» № 2419, об’єднавши в один документ два законопроекти Держпідприємництва України (№ № 2419, 2532). Закон спрямований на впорядкування (кодифікацію) законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності та скорочення кількості видів господарської діяльності, що ліцензуються.

Проект закону «Про внесення змін до деяких законів України» № 8125 покликаний здешевити та спростити окремі процедури державної реєстрації, прийнятий Верховною Радою України в першому читанні 15 грудня минулого року. Законопректом пропонується врегулювати деякі аспекти, важливі для ефективного функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Держпідприємництвом України здійснювалась активна робота в частині розробки низки законопроектів або внесення до них експертних зауважень та доповнень. Зокрема, йдеться про проекти Законів України:

1) «Про внесення змін до Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності“ (на даний час законопроект опрацьовується у комітетах Верховної Ради України (реєстрац. № 8208 від 27.09.2005 р.);

2) Про засади державного нагляду та контролю у сфері господарської діяльності“. Проект, розроблений Держпідприємництвом, був повністю врахований при напрацюванні нової редакції законопроекту № 3026 від 29.01.03 народного депутата України Миколи Оніщука.

21 грудня минулого року Верховною Радою України у першому читанні було прийнято за основу законопроект „Про основні засади державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні“ (реєстраційний номер 3154), поданий Комітетом з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України.

На сьогодні Держпідприємництво України здійснює роботу з підготовки єдиного узгодженого законопроекту на базі проектів № 3154 „Про основні засади державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні“, внесеного народним депутатом України Катериною Ващук та № 3026 „Про засади державного нагляду та контролю у сфері господарської діяльності“, внесеного народним депутатом України Миколою Оніщуком, для внесення на розгляд Верховною Радою України у другому читанні.

3) Держпідприємництвом розроблено шляхи реформування спрощеної системи оподаткування та визначено загальну концепцію, що знайшла своє відображення у розробленому проекті Закону України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва“, який подано на розгляд Кабінету Міністрів України (лист від 25.06.05 № 5195).

Зазначений законопроект був схвалений Громадською колегією Держпідприємництва та Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України. Було підтримано рішення щодо доцільності розгляду зазначеного проекту як пропозицій до другого читання проекту Закону України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва“ від 14.05.02 № 0964, прийнятого Верховною Радою України у першому читанні.

4) Для створення єдиної системи збору та обліку внесків і запровадження єдиного соціального внеску Держпідприємництво України спільно з Мінпраці України, іншими зацікавленими органами виконавчої влади у рамках міжвідомчої робочої групи брало участь в розробці проекту Закону України „Про єдиний соціальний внесок“. Держпідприємництво взяло участь у розробці проекту Закону України „Про розмір єдиного соціального внеску“. Обидва вказані законопроекти передано на розгляд Кабінету Міністрів України. Держпідприємництва вважає, що законодавче закріплення спрощеної системи оподаткування разом з законодавчим врегулюванням питання сплати єдиного соціального внеску та його розміру суттєво сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу.

Як результат відкритого діалогу за підсумками двох форумів „Влада і бізнес – партнери“ Держпідприємництвом України були розроблені та підписані Президентом України Укази: «Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва» № 779 від 12 травня 2005 року та № 901 «Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики» від 1 червня 2005 року. Результатом виконання зазначених Указів стало проведення протягом червня–серпня 2005 року прискореного перегляду чинних регуляторних актів на їх відповідність принципам державної регуляторної політики.

З метою усунення зайвої зарегульованості в господарській діяльності Держпідприємництвом було розроблено низку проектів постанов КМУ на скасування сотень регуляторних актів центральних органів виконавчої влади та Кабінету Міністрів України.

Держпідприємництво України в межах своєї компетенції активно готувало матеріали-пропозиції до засідань Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року та 28 жовтня 2005 року. Рішення РНБО України від 29 червня 2005 року «Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» та від 28 жовтня 2005 року «Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні» були затверджені Указом Президента № 1648 від 28 листопада 2005 р. «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України».

Указом Президента «Про внесення зміни до Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва» № 1897/2005 від 31 грудня 2005 року за Держпідприємництвом України закріплено статус спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, державної регуляторної політики та дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

На виконання Указу Президента № 1648, інших актів і доручень Президента та Кабінету Міністрів України, Держпідприємництвом України здійснюється робота з розробки проекту нормативно-правового акта щодо перетворення Держпідприємництва у Національну комісію з питань регуляторної політики як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, підконтрольнго Президентові та підзвітного Верховній Раді України. Національна комісія покликана стати колегіальним органом, у якому широко обговорюватимуться проблеми розвитку підприємництва, пропонуватимуться шляхи їх системного вирішення та здійснюватиметься контроль за дотриманням владними інституціями законодавства та процедур, спрямованих на сприяння розвитку бізнесу.Контактные данные
Телефон: +38 (044)-229-15-99,… 
Факс    +38  (044)-272-30-75… 
Моб.тел.: +38 (067) 329 25 25
         +38 (093)-058-33-33…
e-mail:boris@yurist3000.com.ua ..  
Адрес:ул.Обсерваторная 8, офис 4

Статьи

28.03.2010 11:39:11

Особливості створення благодійних організацій

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №     382. Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення …..

Юрист Сервіс 

17.04.2012 16:06:23

Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс

13 квітня 2012 р., о 4:13 Верховна Рада України прийняла в другому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу України.

Депутати парламентської більшості неодноразово відзначали, що новий Кримінальний процесуальний кодекс повністю змінює філософію ведення кримінального процесу в Україні.

18.04.2012 11:05:33

Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики 

Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

RSS