РУС УКР ENG


Главная Нормативные акты Нормотворчество Госкомпредпринимательства Наказ Мінекономіки та Держкомпідприємнитва від 30.06.09 № 638/109 "Про затвердження порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів"

 

 

Міністерство економіки України

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

 

Н А К А З

 

 

30.06.09  

 

 № 638/109

 Київ

 

 

 

 

 

 

 

 

 Про затвердження Порядку розрахунку цін на послуги та  оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

     

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 278 «Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи» 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Затвердити Порядок розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, що додається.

2. Департаменту внутрішньої торгівлі та побутових послуг Міністерства економіки України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства економіки України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Близнюка А. С. та заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Приступу М. І. 

 

 

Міністр економіки України

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

Б. М. Данилишин

О. В. Кужель                                      

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва  

     ____________________  № ______

 

 

ПОРЯДОК

розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

 

 

І. Загальні положення

 

 

1. Порядок розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (далі – Порядок) визначає механізм формування економічно об’рунтованих цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (далі – ринки).

2. Цей Порядок застосовується суб’єктами господарювання при укладанні договорів оренди на торгові приміщення (площі) та/або надання послуг з обслуговування приміщень (площ) та надання в оренду торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування на ринках.

3. Терміни у цьому Порядку вживаються у такому значенні:

3.1 Орендодавець - суб’єкт господарювання, який передає в оренду торгові приміщення (площі) та/або майно (устаткування, обладнання), підсобні приміщення (споруди), що становлять об’єкт оренди.

3.2 Орендар — суб’єкт господарювання або фізична особа, які приймають в оренду торгові приміщення (площі), та/або майно (устаткування, обладнання), підсобні приміщення (споруди), що становлять об’єкт оренди.

3.3 Інші терміни вживаються відповідно до законодавства України.

 

ІІ. Розрахунок розміру орендної плати за торгові приміщення (площі) та цін на послуги з 

обслуговування приміщень (площ) на ринках

 

1. Орендна плата за торгові приміщення (площі) на ринках розраховується орендодавцем виходячи із собівартості надання в оренду торгових приміщень (площ) та прибутку.

2. Розмір орендної плати за торгові приміщення (площі) на ринках розраховується у такій послідовності:

2.1 визначається розмір річної орендної плати виходячи з розміру планованих витрат або фактичних витрат за попередній рік з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін (індексу інфляції);

2.2 на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за місяць;

2.3 розмір добової орендної плати встановлюється на основі розміру місячної орендної плати, у разі якщо строк оренди менший ніж один місяць;

2.4 на основі розміру добової орендної плати розраховується розмір погодинної орендної плати.

3. До собівартості надання в оренду торгових приміщень (площ) включаються витрати, пов’язані з наданням в оренду торгових приміщень (площ), та/або витрати, пов’язані з обслуговуванням торгових приміщень (площ) на ринках.

4. До собівартості надання в оренду торгових приміщень (площ) не можуть бути віднесені:

4.1 суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

4.2 суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

4.3 суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

4.4 суми нестачі та втрат від псування цінностей;

4.5 вартість реалізованих виробничих запасів.

5. Собівартість надання в оренду 1 м² торгового приміщення (площі) розраховується шляхом ділення витрат (згідно з пунктом 3 цього розділу) на загальну площу ринку.

У разі наявності у орендаря приладів обліку витрат водо-, тепло-, газо-та електропостачання оплата послуг із обслуговування приміщень (площ) здійснюється за показниками цих приладів залежно від кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло-, газо-, водопостачання.

6. Прибуток за надання в оренду торгового приміщення (площі) розраховується як добуток собівартості надання в оренду торгового приміщення (площі) та рентабельності.

7. Нормативи рентабельності встановлюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» та не повинна перевищувати 20 відсотків.

8. Підтвердження собівартості надання в оренду торгових приміщень (площ) здійснюється через погодження з відповідними місцевими державними адміністраціями з урахуванням рекомендацій відповідних галузевих рад підприємців.

9. У разі якщо орендовані приміщення (площі) на ринках або їх частини передаються в оренду третім особам (суборенда), то розмір орендної плати за такі приміщення (площі) сумарно не повинен перевищувати 20 відсотків розміру, зазначеного у договорі оренди, укладеному з орендодавцем.

 

ІІІ. Розрахунок  цін на послуги на ринках

1. Плата за послугу з надання в оренду торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування на ринках визначається за формулою

Цор = (Вор х Тор: 365) + Пор,

Де: Цор – плата за послугу з надання в оренду, гривень;

Вор – виробнича собівартість послуги на утримання торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування, гривень;

Тор – строк, на який орендар бере в оренду торговельно-технологічне та/або холодильне устаткування на ринках, у днях;

365 – кількість днів у календарному році;

Пор – прибуток орендодавця в межах нормативу рентабельності, гривень.

Прибуток розраховується за формулою

 

Пор = (Вор х Тор: 365) х Рор,

де Рор – норматив рентабельності, встановлений Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (у розмірі не вище 20 відсотків).

2. До виробничої собівартості послуг включаються витрати з надання в оренду торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування.

3. До виробничої собівартості послуг надання в оренду торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування не можуть бути віднесені витрати, зазначені у пункті 4 розділу ІІ цього Порядку.

 

 

________________________

 

 

 

Директор департаменту внутрішньої торгівлі та побутових послуг Міністерства економіки України

Директор департаменту фінансових та соціальних питань підприємницької діяльності Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва  

С. В. Литвиненко

О. В. Головко  

 

 

 Розробник: ЗАТ «Cофтлайн» (Україна)Контактные данные
Телефон: +38 (044)-229-15-99,… 
Факс    +38  (044)-272-30-75… 
Моб.тел.: +38 (067) 329 25 25
         +38 (093)-058-33-33…
e-mail:boris@yurist3000.com.ua ..  
Адрес:ул.Обсерваторная 8, офис 4

Статьи

28.03.2010 11:39:11

Особливості створення благодійних організацій

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №     382. Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення …..

Юрист Сервіс 

17.04.2012 16:06:23

Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс

13 квітня 2012 р., о 4:13 Верховна Рада України прийняла в другому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу України.

Депутати парламентської більшості неодноразово відзначали, що новий Кримінальний процесуальний кодекс повністю змінює філософію ведення кримінального процесу в Україні.

18.04.2012 11:05:33

Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики 

Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

RSS