РУС УКР ENG


Главная Нормативные акты Нормотворчество Госкомпредпринимательства Наказ Держпідприємництва України "Про затвердження Регламенту передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб"

 

 

 

Державний комітет України

з питань регуляторної політики

та підприємництва

Міністерство юстиції

 України

 

НАКАЗ

 

27.02.2007                 м. Київ                      № 23/74/5

 

 

 

 

 

Про затвердження Регламенту передачі

Міністерством юстиції та його територіальними

органами державним реєстраторам даних про

юридичних осіб

 

 

Відповідно до частини шістнадцятої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та з метою удосконалення державного регулювання у сфері державної реєстрації юридичних осіб

 

 НАКАЗУЄМО:

 

1. Затвердити Регламент передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства юстиції України від 18.10.06 № 94/80/5 «Про затвердження Тимчасового регламенту передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців“.  

 

3. Департаменту реєстрації (Барбелюк О. Б.) та Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій (Семьоркіна О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади“ (із змінами і доповненнями).

 

4. Департаменту реєстрації (Барбелюк О. Б.) довести цей наказ до відома голів представництв Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Автономній Республіці Крим, областях, м.м. Києві та Севастополі.

Головам представництв Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Автономній Республіці Крим, областях, м.м. Києві та Севастополі довести цей наказ до відома державних реєстраторів.

 

5. Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій (Семьоркіна О.М.) довести цей наказ до відома начальників головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, м.м. Києві та Севастополі.

Начальникам головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, м.м. Києві та Севастополі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти: у Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва — на першого заступника Голови Ващенка К. О.; у Міністерстві юстиції України – на заступника Міністра Горбунову Л. М.

 

 

 

 

В.о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

 

_____________ К. Ващенко

               Міністр юстиції України

 

 

               __________О.Лавринович

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами

 державним реєстраторам даних про юридичних осіб

 

1. Загальні положення

 

1.1. Регламент передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами (далі — Мін’юст (територіальний орган))державним реєстраторам даних про юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців“ (далі – Регламент), розроблений відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців“ (далі – Закон).

1.2. Регламент установлює механізм, форми і строки передачі Мін’юстом (територіальним органом) даних про зареєстровані Мін’юстом (територіальним органом) юридичні особи: об'єднання громадян (у тому числі легалізовані професійні спілки та їх об'єднання), благодійні організації, політичні партії, творчі спілки, територіальні (місцеві) осередки згаданих юридичних осіб, адвокатські об'єднання, торгово-промислові палати, інші установи та організації, визначені законом, крім об’єднань громадян, реєстрацію яких Законами України „Про об’єднання громадян“ та „Про місцеве самоврядування в Україні“ делеговано міським, селищним та сільським радам.

1.3. Дані подаються у формі реєстраційних карток, затверджених наказом Держпідприємництва України від 9 червня 2004 року № 67 „Про затвердження форм реєстраційних карток“, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 року за № 802/9401, а саме:

1.3.1 про зареєстровані юридичні особи (легалізовані профспілки)  (реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, — форма № 1);

1.3.2 про проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) (реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб), — форма № 2);

1.3.3 про внесення змін до статутних (установчих) документів юридичної особи (реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи — форма № 3);

1.3.4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (у межах відомостей, що юридичними особами подаються Мін’юсту  (територіальному органу) (реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі — ЄДР), — форма № 4);

1.3.5 про створення відокремленого підрозділу юридичної особи (реєстраційна картка на створення відокремленого підрозділу юридичної особи — форма № 5);

1.3.6 про підтвердження відомостей про юридичну особу (реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу — форма № 6);

1.3.7 про припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією (реєстраційна картка про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією — форма № 7);

1.3.8 про припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) (реєстраційна картка про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) — форма № 8).

1.4. Об’єднання громадян, благодійні організації, політичні партії, місцеві осередки зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних громадських організації, що є юридичними особами, обласні, міські, районні організації та інші структурні утворення політичних партій, що є юридичними особами, інші установи та організації, для яких Законом можуть бути встановлені особливості державної реєстрації і які зареєстровані до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців“ /№ 3575-ІУ від 16 березня 2006 року/, подають безпосередньо державному реєстратору копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі — ЄДРПОУ) (у разі її наявності) та заповнену реєстраційну картку форми № 6, а також пред’являють свідоцтво про реєстрацію або документ, який підтверджує їх легалізацію Мін’юстом (територіальним органом.)

1.5. Дані передаються для внесення державним реєстратором відповідних записів до ЄДР, оформлення свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (далі – свідоцтво) та передачі його відповідно Мін’юсту (територіальному органу) для видачі юридичній особі (її уповноваженому представнику).

1.6. Державний реєстратор, Мін’юст (територіальний орган) організовують передачу даних та свідоцтв таким чином, щоб забезпечити реєстрацію юридичної особи у можливий найкоротший термін.

1.7. Передача даних здійснюється каналами поштового та/або електронного зв’язку. Каналами електронного зв’язку передаються виключно дані реєстраційних карток. Поштою надсилаються реєстраційна картка (у разі зміни найменування та/або місцезнаходження юридичної особи також надсилається свідоцтво) та супровідний лист Мін’юсту (територіального органу), у якому вказуються найменування організації, дата її реєстрації (легалізації, реєстрації або взяття до відома змін тощо) у Мін’юсті (територіальному органі), номер реєстраційного свідоцтва, що видано Мін’юстом (територіальним органом), та опис документів, які були подані заявником для здійснення відповідних реєстраційних дій.

На останній сторінці реєстраційної картки ставиться підпис посадової особи Мін’юсту (територіального органу) та проставляється штамп (печатка) відповідного органу.

1.8. Дата надходження реєстраційної картки вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

 

2. Особливості передачі профспілками, їх організаціями, об’єднаннями профспілок, які легалізовані до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців“ /№ 3575-ІУ від 16 березня 2006 року/, даних для підтвердження відомостей про юридичну особу

 

2.1. Профспілки, їх організації, об’єднання профспілок, які легалізовані до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців“ /№ 3575-ІУ від 16 березня 2006 року/, подають державному реєстратору за місцезнаходженням копію довідки про включення до ЄДРПОУ (у разі її наявності) та заповнену реєстраційну картку форми № 6, а також пред’являють документ, який підтверджує їх легалізацію Мін’юстом (територіальним органом).

           2.2. Державний реєстратор зобов’язаний внести до ЄДР запис про проведення відповідної реєстраційної дії щодо профспілок, їх організацій, об’єднання профспілок без стягнення реєстраційного збору.

           2.3. Мін’юст (територіальні органи) зобов’язані надати державним реєстраторам інформацію про легалізовані профспілки, їх організації, об’єднання профспілок.

           2.4. У разі відсутності даних про профспілку, її організації, об’єднання профспілок у відомостях, наданих Мін’юстом (територіальними органами), державний реєстратор відмовляє в прийманні документів, передбачених пунктом 2.1 Регламенту.

 

3. Одержання та передача Мін’юстом (територіальним органом) даних про зареєстровану юридичну особу, зміни до установчих документів юридичної особи, відокремлені підрозділи юридичної особи, унесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР

 

3.1. Мін’юст (територіальний орган) одержує зазначені в пункті 1.3 розділу І Регламенту дані про юридичних осіб з реєстраційних карток, заповнення яких Законом покладено на засновника (засновників) або уповноважених ним осіб (далі – заявник). Відповідальним за достовірність даних є засновник чи керівник юридичної особи.

3.2. Мін’юст (територіальний орган) може вимагати від заявника подання (надіслання) відповідних реєстраційних карток у день подання документів або наступного (робочого) дня після дня прийняття рішення Мін’юстом (територіальним органом) про державну реєстрацію (легалізацію) організації, реєстрацію змін до статуту, узяття до відома змін до статутних документів (складу керівних органів) тощо відповідно до законодавства.

У разі зміни найменування та/або місцезнаходження юридичної особи заявник додатково подає свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

3.3. Мін’юст (територіальний орган) протягом наступного робочого дня з дня одержання заповнених реєстраційних карток передає відповідну реєстраційну картку або дані, що зазначені в реєстраційній картці (у разі зміни найменування та/або місцезнаходження юридичної особи також свідоцтво), у одному примірнику на адресу державного реєстратора відповідного виконавчого комітету міської ради міста обласного значення, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації.

3.4. Державний реєстратор зобов’язаний у день надходження реєстраційної картки внести до ЄДР запис про проведення відповідної реєстраційної дії щодо юридичної особи в порядку, встановленому Законом, оформити свідоцтво відповідно до вимог Закону та надіслати (передати) це свідоцтво відповідно до Мін’юсту (територіального органу).

3.5. Державний реєстратор може надіслати свідоцтво поштою (рекомендованим листом) або передати кур’єром. Разом зі свідоцтвом надсилається заповнена остання сторінка реєстраційної картки. Після видачі свідоцтва заявнику Мін’юст (територіальний орган) направляє державному реєстратору копію останньої сторінки відповідної реєстраційної картки з відміткою про видачу свідоцтва.

3.6. Свідоцтво може бути видано державним реєстратором заявникові на його письмову вимогу з одночасним повідомленням Мін’юсту (територіального органу).

 

4. Передача Мін’юстом (територіальним органом) даних про припинення юридичної особи

 

4.1. Мін’юст (територіальний орган) одержує дані про припинення юридичних осіб з реєстраційних карток та інших документів відповідно до Закону.

4.2. Мін’юст (територіальний орган) для внесення запису про припинення юридичної особи передає державному реєстратору лист-повідомлення про надходження рішення щодо припинення юридичної особи, копію рішення повноважного керівного органу, яким визначено, зокрема, склад ліквідаційної комісії (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, ідентифікаційних номерів за ДРФО (за наявності) та місця проживання її членів), та документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації – Бюлетені державної реєстрації. 

4.3. Державний реєстратор у день надходження документів зобов’язаний внести до ЄДР запис про рішення заявника щодо припинення юридичної особи в порядку, установленому статтею 35 Закону.

 4.4. Мін’юст (територіальний орган) приймає від заявника відповідні реєстраційні картки не раніше двох місяців з дати публікації у Бюлетені державної реєстрації повідомлення про рішення про припинення юридичної особи.

4.5. Мін’юст (територіальний орган) протягом наступного робочого дня з дня прийняття рішення про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі передає реєстраційну картку або дані, що зазначені в реєстраційній картці, а також копію свого рішення про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі в порядку, визначеному пунктами 3.3 -3.5 Регламенту.

4.6. Державний реєстратор зобов’язаний у день надходження реєстраційної картки внести до ЄДР запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи в порядку, установленому статтями 36-39 Закону.

4.7. Державний реєстратор або Мін’юст (територіальний орган) не пізніше наступного робочого дня з дати надходження рішення суду про припинення юридичної особи повідомляє відповідно Мін’юст (територіальний орган) або державного реєстратора.

 

 

 

Директор Департаменту реєстрації

Державного комітету України

з питань регуляторної політики

та підприємництва

 

_____________ О.Б.Барбелюк

Директор Департаменту легалізації

та регулювання діяльності

бюро кредитних історій

Міністерства юстиції України

 

___________ О.М.Семьоркіна

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до проекту спільного наказу Держпідприємництва України та

 Мін’юсту України „Про затвердження Регламенту передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстратором даних про юридичних осіб“

 

1.Об’рунтування необхідності прийняття акта

 

Частиною шістнадцятою статті 9 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців“ (далі Закон про реєстрацію) визначено, що оформлення свідоцтва про державну реєстрацію, а також вчинення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 Закону про реєстрацію, зокрема об’єднань громадян (у тому числі легалізованих профспілок та їх об’єднань), благодійних організацій, політичних партій, творчих спілок, територіальних (місцевих) осередків згаданих юридичних осіб та інших, здійснюється державним реєстратором за місцезнаходженням такої юридичної особи на підставі даних, наданих Мін’юстом або його територіальним органом відповідному державному реєстратору за регламентом, встановленим спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації за погодженням з Мін’юстом.

Тобто, необхідність прийняття даного нормативно-правового акту прямо передбачена Законом про реєстрацію.

 

2. Цілі і завдання прийняття.

 

Проект Регламенту передачі Мін’юстом та його територіальними органами державним реєстратором даних про юридичних осіб (далі –Регламент) розроблено з метою удосконалення державного регулювання у сфері державної реєстрації юридичних осіб, які відносяться до неприбуткових організацій, для уникнення процедур подвійної реєстрації та необхідності відвідання засновниками цих організацій двох органів реєстрації – Мін’юсту або його територіального органу та відповідного державного реєстратора за місцезнаходженням юридичної особи. Оскільки, такий стан справ дискримінує неприбуткові види діяльності, викликає незадоволення громадян, ускладнює формування інститутів громадянського суспільства, гальмує реалізацію конституційного права на свободу об’єднання.

Реалізація вимог, встановлених частиною шістнадцятою статті 9 Закону про реєстрацію, сприятиме подоланню бюрократизму, усуненню перешкод в реалізації громадянами України їх конституційних прав і свобод, розвитку громадянського суспільства.

 

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта.

 

Проектом Регламенту передбачається врегулювати процедуру передачі Мін’юстом його територіальними органами державним реєстратором даних про юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 Закону про реєстрацію. Тобто, проектом Регламенту встановлюється механізм, форми і строки передачі Мін’юстом та його територіальним органом державному реєстратору даних про зареєстровані юридичні особи: об’єднання громадян (у тому числі легалізовані профспілки та їх об’єднання) політичні партії, творчі спілки, благодійні організації та інші. При цьому, дія проекту Регламенту не розповсюджується на об’єднання громадян, реєстрацію яких Законами України „Про об’єднання громадян“ та „Про місцеве самоврядування“ в Україні делеговано міським, селищним та сільським радам.

Проект Регламенту складається з 4-х розділів, а саме:

  1. Загальні положення
  2. Особливості передачі профспілками, їх організаціями, об’єднаннями профспілок, які легалізовані до набрання чинності Законом України «Про внесенні змін до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців“) /№ 3575-N від 16.03.06/, даних для підтвердження відомостей про юридичну особу
  3. Одержання та передача Мін’юстом (територіальним органом) даних про зареєстровану юридичну особу, зміни до установчих документів юридичної особи, відокремлені підрозділи юридичної особи, внесення змін, що містяться в Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців.
  4. Передача Мін’юстом (територіальним органом) даних про припинення юридичної особи.

   Дані передаються для внесення державним реєстратором відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі ЄДР) про державну реєстрацію юридичних осіб, оформлення свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, про державну реєстрацію змін до установчих документів, про відокремлені підрозділи юридичної особи, про внесення змін до відомостей що містяться в ЄДР, про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Крім того, врегульовано процедуру передачі оформленого державним реєстратором свідоцтва відповідно Мін’юсту (територіальному органу) для видачі його юридичній особі.

Встановлено особливості передачі даних для підтвердження відомостей про юридичну особу профспілками та їх об’єднаннями.

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері  правового регулювання.

 

Вимоги до передачі даних про зареєстровані юридичні особи Мін’юстом та його територіальними органами державних реєстраторів встановлено Законом про реєстрацію, а також наказом Держпідприємництва і Мін’юсту від 18.10.06 № 94/80/5 «Про затвердження Тимчасового регламенту передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстратором даних про юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців“.

 

  1. 5.     Фінансово-економічне об’рунтування

 

Реалізація запропонованого проекту Наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

 

  1. 6.     Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

 

Прийняття проекту Регламенту сприятиме скасуванню складної подвійної процедури реєстрації громадських формувань, спрощенню порядку набуття ними статусу юридичних осіб. Як наслідок — подолання бюрократизму, усунення перешкод в реалізації громадянами України їх конституційних прав і свобод, впровадження міжнародних стандартів прав людини, розвиток громадянського суспільства.

 

 

 

 

 

В. о. Голови                                                      К. Ващенко

 Контактные данные
Телефон: +38 (044)-229-15-99,… 
Факс    +38  (044)-272-30-75… 
Моб.тел.: +38 (067) 329 25 25
         +38 (093)-058-33-33…
e-mail:boris@yurist3000.com.ua ..  
Адрес:ул.Обсерваторная 8, офис 4

Статьи

28.03.2010 11:39:11

Особливості створення благодійних організацій

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №     382. Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення …..

Юрист Сервіс 

17.04.2012 16:06:23

Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс

13 квітня 2012 р., о 4:13 Верховна Рада України прийняла в другому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу України.

Депутати парламентської більшості неодноразово відзначали, що новий Кримінальний процесуальний кодекс повністю змінює філософію ведення кримінального процесу в Україні.

18.04.2012 11:05:33

Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики 

Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

RSS