РУС УКР ENG


Главная Нормативные акты Нормотворчество Госкомпредпринимательства Наказ Держкомпідприємництва від 10.07.2009 №125 "Про організацію навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів"

 

Наказ Держкомпідприємництва від 10.07.2009 № 125 «Про організацію навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів»

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

 

НАКАЗ

м. Київ

 

від 10.07.2009                                                                                                         № 125

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

«16» вересня 2009 р.

за  № 873/16889

 

 

 

 

Про організацію навчання кандидатів

на зайняття посади державного реєстратора

та підвищення кваліфікації державних реєстраторів

 

На   виконання   постанови   Кабінету Міністрів  України від 21.05.2009 № 519 «Про затвердження Порядку навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів»

НАКАЗУЮ:

 

1.     Затвердити:

Порядок конкурсного відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, що додається;

Порядок оформлення, подання та розгляду заявки на навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, що додається;

форму договору про навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора (підвищення кваліфікації державних реєстраторів), що додається.

2. Визначити, що персональний склад екзаменаційної комісії затверджується Держкомпідприємництвом на період складання слухачами екзаменів.

3. Департаменту реєстрації суб’єктів господарювання Держкомпідприємництва (Барбелюк О.Б.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту реєстрації суб’єктів господарювання Держкомпідприємництва (Барбелюк О.Б.) довести цей наказ до відома голів представництв Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Головам представництв Держкомпідприємництва в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома голів виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення та районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Третьякова С.І.

 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

В.о. Голови                                                                                                 А.О. Гота

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомпідприємництва

10.07.2009 № 125

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

«16“ вересня 2009 р.

за № 873/16889

 

 

 

 

 

Порядок

конкурсного відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів

 

1. Конкурсний відбір навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів (далі – навчання та підвищення кваліфікації), проводиться з метою визначення навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання та підвищення кваліфікації.

2. Відбір навчального закладу організовується та проводиться експертною комісією Держкомпідприємництва в складі не більше ніж 7 осіб під головуванням заступника Голови Держкомпідприємництва на принципах прозорості та конкуренції.

3. Склад експертної комісії затверджує Голова Держкомпідприємництва.

4. Засідання експертної комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш ⅔ всіх членів експертної комісії.

5. Рішення про конкурсний відбір навчального закладу приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів експертної комісії, оформлюється протоколом її засідання та затверджується Головою Держкомпідприємництва. Рішення експертної комісії оприлюднюється на офіційному сайті Держкомпідприємництва.

6. Учасники конкурсного відбору подають до Держкомпідприємництва: заявку (в довільній формі);

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР);

копію статуту;

копію довідки про внесення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів;

копію розпорядчого документа про призначення керівника навчального закладу;

ксерокопію ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої освіти;

копію сертифіката про акредитацію навчального закладу з напрямів (спеціальностей) підготовки фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

програми навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;

відомості про умови матеріально-технічного, кадрового, методичного, інформаційного забезпечення навчального процесу (в довільній формі);

відомості про форми організації та проведення занять з урахуванням особливостей виконання державними реєстраторами своїх фахових функцій (у довільній формі);

 відомості про форми та методи підсумкового оцінювання набутих знань та практичних навичок слухачів (у довільній формі);

об’рунтування вартості освітніх послуг з навчання та підвищення кваліфікації для укладання договорів з фізичними та юридичними особами (в довільній формі).

Документи, крім виписки з ЄДР, засвідчуються підписом керівника та печаткою навчального закладу.

7. Експертна комісія приймає заявки та документи протягом одного календарного місяця після оприлюднення інформації про конкурсний відбір навчального закладу на офіційному сайті Держкомпідприємництва.

8. Експертна комісія протягом тижня після закінчення прийому заявок та документів на своєму засіданні приймає рішення про визначення навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання та підвищення кваліфікації, подає протокол засідання Голові Держкомпідприємництва для затвердження рішення про результати конкурсного відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання та підвищення кваліфікації (далі – навчальний заклад), наказом Держкомпідприємництва.

9. У разі якщо для участі в конкурсі зареєстровано тільки одного учасника, експертна комісія може визнати його переможцем конкурсу.

10. Наказ про затвердження рішення експертної комісії щодо конкурсного відбору навчального закладу оприлюднюється на офіційному сайті Держкомпідприємництва.

11. Дата оприлюднення вищезазначеного наказу є датою закінчення конкурсного відбору навчального закладу, з якої у навчального закладу виникають права та обов’язки відповідно до Порядку навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 519 “Про затвердження Порядку навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів».

12. Перевага  у конкурсному відборі надається навчальному закладу, який:

 забезпечує розробку програм навчання та підвищення кваліфікації, що отримують вищу оцінку експертної комісії, з урахуванням їх змісту, термінів навчання, практичної спрямованості тощо;

пропонує умови кадрового, методичного, інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу, що отримують вищу оцінку експертної комісії;

пропонує сучасні форми організації та проведення практичних занять з урахуванням особливостей виконання державними реєстраторами своїх фахових функцій;

пропонує ефективні форми та методи підсумкового оцінювання набутих знань та практичних навичок слухачів;

надає експертній комісії об’рунтування вартості освітніх послуг з навчання та підвищення кваліфікації для укладання договорів з фізичними та юридичними особами з урахуванням оптимального співвідношення вартості та якості освітніх послуг.

 

 

 

 

 

Директор департаменту

реєстрації суб’єктів

господарювання                                                                                        О.Б. Барбелюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомпідприємництва

10.07.2009 № 125

 

 

 

 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

«16вересня 2009 р.

за № 874/16890

 

 

 

Порядок

оформлення, подання та розгляду заявки на навчання кандидатів на

зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації

державних реєстраторів

 

1. Для проходження навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів (далінавчання та підвищення кваліфікації) міський голова міста обласного значення або голова районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації (далі – Орган державної реєстрації) подає до навчального закладу, відібраного Держкомпідприємництвом на конкурсних засадах, на базі якого буде здійснюватися  навчання та підвищення кваліфікації (далінавчальний заклад), заявку за встановленою формою (додаток).

 Заявка подається згідно з планами-графіками проведення навчання та підвищення кваліфікації, що формуються навчальним закладом на відповідний рік.

Також відповідну заявку до навчального закладу може подати фізична або інша юридична особа.

2. До заявки додаються автобіографічна довідка особи, копія документа, що підтверджує наявність вищої освіти, першої сторінки паспорта і виписка з трудової книжки про трудову діяльність.

3. Підтвердженням заявки на навчання та підвищення кваліфікації є укладання відповідного договору, який є підставою для включення відповідної особи у список на проходження навчання або підвищення кваліфікації.

4. Навчальний заклад вносить особу у список осіб на проходження навчання або підвищення кваліфікації, визначає дату початку і термін занять та повідомляє Держкомпідприємництво та відповідних голів Органів державної реєстрації про дату і місце початку занять, склад груп і список науково-педагогічних (педагогічних) працівників. Дата початку занять і терміни навчання визначаються відповідно до планів-графіків.

Директор департаменту реєстрації

 суб’єктів господарювання                                                           О.Б. Барбелюк

 

 

Додаток

 

до Порядку оформлення, подання та розгляду заявки на навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів

 

 

 

Найменування навчального закладу

 

 

 

 

 

Заявка

на навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора  або підвищення кваліфікації державного реєстратора

(необхідне підкреслити)

 

 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові ………………………………………………………………………………………….

2. Місце роботи, посада …………………………………………………………………………………………………..

3. Освіта…………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Загальний стаж роботи……………………………..стаж державної служби………………………………

5. Контактний телефон……………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Міський голова міста обласного значення або голова районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації

 

________________

(підпис)

 

_________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Директор департаменту

реєстрації суб’єктів

господарювання                                                                                        О.Б.Барбелюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомпідприємництва

10.07.2009 № 125

 

 

 

ДОГОВІР

про навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора

(підвищення кваліфікації державних реєстраторів)

 

                                                                                          “___» _____________20___ року

 

_____________________________________________________________________________

                        (найменування навчального закладу)

в особі ______________________________________________________________________,

             (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника навчального закладу)

 

що діє на підставі статуту (положення) навчального закладу, далі Виконавець, та _____________________________________________________________________________,

  (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування  юридичної особи, назва документа, що встановлює правоздатність такої юридичної особи)

далі – Замовник, далі Сторони, уклали цей договір про таке:

 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

         1.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити навчання (підвищення кваліфікації), далі – освітня  послуга, а саме: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора або підвищення кваліфікації державних реєстраторів)

 

далі – особа, за професійною програмою навчання (підвищення кваліфікації) державних реєстраторів.

1.2. Надання освітньої послуги здійснюється за денною формою навчання.

1.3. Місце та строки надання освітньої послуги_______________________________

_____________________________________________________________________________

(строк надання освітньої послуги з навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора або підвищення кваліфікації державних реєстраторів)

 

 

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

 

    2.1. Надати Замовнику освітню послугу на рівні державних стандартів освіти.

    2.2. Забезпечити  дотримання  прав  учасників навчального процесу відповідно до законодавства.

    2.3. Видати Замовнику документ про навчання (підвищення кваліфікації) державного зразка.

    2.4. Інформувати  Замовника  про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов'язки сторін під час надання та отримання таких послуг. 

    2.5. У разі дострокового припинення дії договору  (незалежно від  підстав для такого припинення) у зв'язку з ненаданням Замовнику освітньої послуги повернути кошти, що були внесені  Замовником як попередня плата за надання освітньої послуги.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 

    3.1. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені цим договором.

    3.2. Виконувати вимоги законодавства та статуту (положення) Виконавця з організації надання освітніх послуг.

 

4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

    4.1. Розмір  плати встановлюється за весь строк надання освітньої послуги і не може змінюватись.

    4.2. Загальна вартість освітньої послуги становить_________________________

_____________________________________________________________________ гривень.

                                        (словами)

    4.3. Замовник вносить плату за освітню послугу до початку навчального процесу у сумі_______________________________________________________________  гривень.

                                        (словами)

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 

    За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

  

6. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

  Дія договору припиняється:

     за згодою Сторін;

     якщо  виконання Стороною договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до договору;    

    у  разі  ліквідації  юридичної особи  Замовника або Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої Сторони;

у разі відрахування Замовникафізичної особи з навчального закладу згідно із законодавством;

за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору.

    

7. ФОРС-МАЖОР

 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань, якщо це трапилось через обставини непоборної сили, під якими слід розуміти події надзвичайного характеру (дія природних стихій і катаклізмів, війна тощо), що виникли після укладення цього договору.

7.2. Дія форс-мажорних обставин, що підтверджується державними органами та/або компетентними установами, може викликати збільшення строку виконання цього договору на період їх дії, якщо Сторони не домовились про інше.

 

 

Поштові адреси та реквізити Сторін:

 

 

Замовник________________________

____________________________

____________________________

(місцезнаходження, поштова адреса) ___________________________ 

___________________________

(банківські реквізити, якщо Замовником є фізична особа, то зазначаються дані паспорта, ідентифікаційний  номер платника податку та інших обов’язкових платежів (за наявності))

 

М. П. _______________

                          (підпис)

Виконавець_________________________

_____________________________

______________________________

(місцезнаходження, поштова адреса)

______________________________

______________________________

   (банківські реквізити)

 

 

М. П.  _______________ 

                              (підпис)

 

 

Особа, в інтересах якої укладено договір: _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

                                             (прізвище, ініціали)

Паспорт: серія_____ № ________, виданий ________________________________________________

Ідентифікаційний номер платника податку та інших обов’язкових платежів (за наявності) ____________________________________________________________________________________

Поштова адреса, телефон______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

 

                                                                                        ______________

                                                                                                                (підпис)

 

 

 

Директор департаменту реєстрації

 суб’єктів господарювання                                                           О.Б. Барбелюк Контактные данные
Телефон: +38 (044)-229-15-99,… 
Факс    +38  (044)-272-30-75… 
Моб.тел.: +38 (067) 329 25 25
         +38 (093)-058-33-33…
e-mail:boris@yurist3000.com.ua ..  
Адрес:ул.Обсерваторная 8, офис 4

Статьи

28.03.2010 11:39:11

Особливості створення благодійних організацій

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №     382. Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення …..

Юрист Сервіс 

17.04.2012 16:06:23

Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс

13 квітня 2012 р., о 4:13 Верховна Рада України прийняла в другому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу України.

Депутати парламентської більшості неодноразово відзначали, що новий Кримінальний процесуальний кодекс повністю змінює філософію ведення кримінального процесу в Україні.

18.04.2012 11:05:33

Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики 

Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

RSS