РУС УКР ENG


Главная Нормативные акты Нормотворчество Госкомпредпринимательства Наказ Держкомпідприємництва від 02.12.2008 № 154 про проведення щорічних Всеукраїнських конкурсів "Кращий дозвільний центр" та "Кращий адміністратор"

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

НАКАЗ

 

м. Київ

 

від 02.12.2008                                                                         № 154

 

Про проведення щорічних

Всеукраїнських конкурсів

«Кращий дозвільний центр»

та «Кращий адміністратор»

 

З метою підвищення якості реалізації Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», впровадження в діяльність органів державної влади та адміністраторів мотиваційних стимулів та популяризації дозвільних центрів

НАКАЗУЮ:

1.    Започаткувати з 2009 року проведення щорічних Всеукраїнських конкурсів «Кращий дозвільний центр» та «Кращий адміністратор».

 1. Затвердити   Порядки   проведення   щорічних   Всеукраїнських конкурсів  «Кращий дозвільний центр» та  «Кращий адміністратор», що додаються.
 2. Утворити   Організаційний   комітет  з   проведення   щорічних Всеукраїнських   конкурсів    «Кращий  дозвільний   центр»   та   «Кращий адміністратор» і журі, затвердити їх персональний склад (додаються).

4.     Головам  представництв  Держкомпідприємництва  в  АР  Крим, областях, містах Києві та Севастополі вжити організаційних заходів з проведення  щорічних  Всеукраїнських  конкурсів   «Кращий  дозвільний центр» та «Кращий адміністратор».

Надати головам представництв Держкомпідприємництва в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі право утворювати та затверджувати склад оргкомітету з проведення першого туру щорічних Всеукраїнських конкурсів «Кращий дозвільний центр» та «Кращий адміністратор» і журі.

5.     Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Іголкіна С.М.

Голова                                            К.О. ВАЩЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

від 02.12.2008 № 154

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу

«Кращий дозвільний центр»

 

 

Цей Порядок визначає механізм проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий дозвільний центр» (далі — Конкурс).

 

І. МЕТА КОНКУРСУ

 

1. Метою проведення Конкурсу є виявлення та поширення передового досвіду роботи дозвільних центрів, підвищення ефективності їх роботи з надання адміністративних послуг громадянам та суб’єктам господарювання.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

 

2. Завданнями конкурсу є:

сприяння пошуку нових підходів у поліпшенні та оптимізації роботи дозвільних центрів;

забезпечення незалежної та об’єктивної експертної оцінки діяльності дозвільних центрів;

вплив на формування суспільної думки щодо відкритості та прозорості роботи органів державної влади.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

 

3. У Конкурсі можуть брати участь:

у номінації «Кращий районний дозвільний центр» — районні державні адміністрації;

у номінації «Кращий міський дозвільний центр» — міські ради (їх виконавчі органи).

4. У Конкурсі не можуть брати участь органи державної влади за наявності порушень вимог законодавства, що були виявлені під час перевірок спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (його територіальними органами), та не усунуті.

 

IV. КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ

 

5. Для проведення Конкурсу утворюються:

територіальними представництвами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі — організаційні комітети з проведення першого туру Конкурсу, які очолюють голови відповідних представництв Держкомпідприємництва;

Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва — організаційний комітет, який очолює голова Держкомпідприємництва.

Організаційний комітет, створений Держкомпідприємництвом, крім прийняття рішення по визначенню переможців та лауреатів Конкурсу також здійснює керівництво Конкурсом та загальну координацію роботи організаційних комітетів з проведення першого туру Конкурсу.

6. Організаційний комітет щороку в лютому проголошує про початок проведення Конкурсу на поточний рік.

7. Для оцінювання та надання експертного висновку щодо діяльності дозвільних центрів утворюється журі.

8. До участі у роботі організаційних комітетів та журі залучаються провідні фахівці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науковці, народні депутати України, депутати місцевих рад, представники громадськості, засобів масової інформації, незалежні експерти тощо.

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

9. Конкурс проводить Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

10. Конкурс проводиться в номінаціях:

«Кращий районний дозвільний центр»;

«Кращий міський дозвільний центр».

11. Конкурс проводиться у два тури:

перший: березень — травень;

другий: червень – серпень.

12. Для участі у першому турі Конкурсу органи державної влади подають організаційному комітету з проведення першого туру Конкурсу:

заявку про участь (подається у довільній формі на бланку органу державної влади за підписом керівника або особи, що його заміщає);

два паспорти дозвільного центру — за кожне півріччя року, що передує року проведення Конкурсу (за формою, встановленою Держкомпідприємництвом);

статистичну інформацію про діяльність дозвільного центру (за формою, встановленою Держкомпідприємництвом);

інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента, фото-/відеоматеріали тощо).

13. Після визначення переможців першого туру Конкурсу ці матеріали передаються до Організаційного комітету Конкурсу для визначення переможців та лауреатів Конкурсу.

14. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією за участю засобів масової інформації з метою об'єктивного, відкритого доступу до інформації та його безпосереднього відстеження громадськістю.

 

VI. ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

 

15. Відбір переможців та лауреатів Конкурсу здійснюється за наступними показниками оцінювання роботи дозвільних центрів:

15.1. забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою (зокрема, приміщенням, меблями, комп’ютерною та оргтехнікою);

15.2. кількість видів документів дозвільного характеру, що видаються в дозвільному центрі;

15.3. наявність інформаційних карток отримання документів дозвільного характеру (регламентів (технічних регламентів) надання дозвільних доку метрів);

15.4. ефективність роботи за кількістю[1]:

- звернень до дозвільного центру,

— виданих документів дозвільного характеру,

— відмов у видачі документів дозвільного характеру,

— зареєстрованих декларацій про відповідність матеріально-технічного бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства,

— відмов у реєстрації декларацій про відповідність матеріально-технічного бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства,

— наданих консультацій.

15.5. участь представників місцевих дозвільних органів (кількість та результат роботи);

15.6. інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання щодо вимог до процедури видачі документів дозвільного характеру (стенди, сайти в мережі Інтернет тощо)

16. Додатковим критерієм, який може впливати на результати відбору, є наявність будь-яких новацій у роботі дозвільного центру, що забезпечили ефективне його функціонування.

 

VII. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

 

17. Діяльність дозвільних центрів оцінюється журі за п'ятибальною шкалою.

18. Результати кожного туру Конкурсу оформляються протоколом, який підписує голова та члени відповідного журі.

19. Організаційний комітет з проведення першого туру Конкурсу на підставі поданих документів визначає переможця першого туру Конкурсу та приймає рішення щодо його участі у другому турі Конкурсу, про що інформується орган державної влади — переможець першого туру Конкурсу.

20. Всі документи переможців першого туру разом з протоколами надсилаються до організаційного комітету Конкурсу.

 

У разі проведення місцевою владою обласного (республіканського) конкурсу з визначення кращого адміністратора, за рішенням Організаційного комітету з проведення першого туру Конкурсу до Організаційного комітету Конкурсу подаються документи, передбачені цим Порядком, для участі переможця зазначеного обласного (республіканського) конкурсу у другому турі Конкурсу.

 1. На  підставі  вказаних  протоколів  Організаційний  комітет визначає переможців та лауреатів.
 2. Переможцями  у  кожній  номінації  Конкурсу  вважаються учасники, які за оцінками журі зайняли  перше місце, лауреатами  — учасники, які зайняли друге, третє та четверте місця.

VIII. ВІДЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

23. Переможці і лауреати Конкурсу, нагороджуються:

-   переможці — статуеткою та дипломом;

-   лауреати — дипломами відповідно І, II і III ступеня.

 

 1. Нагородження переможців та лауреатів Конкурсу провадиться в обстановці урочистості і широкої гласності.
 2. Переможці та лауреати Конкурсу можуть бути відзначені також грошовими преміями та цінними подарунками, порядок вручення яких визначається Організаційним комітетом Конкурсу залежно від наявних умов і можливостей, у тому числі за рахунок залучення позабюджетних коштів.
 3. Держкомпідприємництво інформує Кабінет Міністрів України про  результати  проведення  Конкурсу,  створює  та  веде  базу даних учасників.

27.   Результати Конкурсу оприлюднюються у загальнодержавних засобах масової інформації.

28.     Інформаційні   матеріали   про   учасників   Конкурсу,   його проведення розміщуються на офіційному сайті Держкомпідприємництва в мережі Інтернет.

 

 

Директор департаменту дозвільної системи                 О.В. Андрєєв

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

від 02.12.2008 № 154

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу

«Кращий адміністратор»

 

Цей Порядок визначає механізм проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий адміністратор» (далі — Конкурс).

 

І. МЕТА КОНКУРСУ

 

1. Метою проведення Конкурсу є виявлення та поширення передового досвіду роботи адміністраторів та осіб, на яких покладено виконання їх обов’язків (далі — адміністратор), підвищення ефективності їх роботи з надання адміністративних послуг громадянам та суб’єктам господарювання.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

 

2. Завданнями конкурсу є:

сприяння пошуку нових підходів у поліпшенні та оптимізації роботи адміністраторів;

забезпечення незалежної та об’єктивної експертної оцінки діяльності адміністраторів;

виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених адміністраторів, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські здібності, що ’рунтуються на сучасних знаннях;

удосконалення знань і сприяння професійному росту державних службовців та службовців в органах місцевого самоврядування;

вплив на формування суспільної думки щодо відкритості та прозорості роботи органів державної влади.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

 

3. У Конкурсі можуть брати участь:

у номінації «Кращий районний адміністратор» – адміністратори районних державних адміністрацій;

у номінації «Кращий міський адміністратор» — адміністратори міських рад (їх виконавчих органів).

4. У Конкурсі не можуть брати участь адміністратори при наявності не усунутих порушень вимог законодавства, виявлених під час перевірок спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (його територіальними органами) та/або адміністратори, до яких було застосовано адміністративне стягнення за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру.

 

IV. КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ

 

5. Для проведення Конкурсу утворюються:

територіальними представництвами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі — організаційні комітети з проведення першого туру Конкурсу, які очолюють голови відповідних представництв Держкомпідприємництва;

Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва — організаційний комітет, який очолює голова Держкомпідприємництва.

Організаційний комітет, створений Держкомпідприємництвом, крім прийняття рішення по визначенню переможців та лауреатів Конкурсу також здійснює керівництво Конкурсом та загальну координацію роботи організаційних комітетів з проведення першого туру Конкурсу.

6. Організаційний комітет щороку в лютому проголошує про початок проведення Конкурсу на поточний рік.

7. Для оцінювання та надання експертного висновку щодо діяльності дозвільних центрів утворюється журі.

8. До участі у роботі організаційних комітетів та журі залучаються провідні фахівці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науковці, народні депутати України, депутати місцевих рад, представники громадськості, засобів масової інформації, незалежні експерти тощо.

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

9. Конкурс проводить Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

10. Конкурс проводиться в номінаціях:

«Кращий районний адміністратор»;

«Кращий міський адміністратор“.

11. Конкурс проводиться у два тури:

перший: березень — травень;

другий: червень – серпень.

12. Для участі у першому турі Конкурсу органи державної влади подають організаційному комітету з проведення першого туру Конкурсу:

заявку про участь (подається у довільній формі на бланку органу державної влади за підписом керівника або особи, що його заміщає);

біографічну довідку адміністратора;

розпорядчий документ відповідного органу державної влади про призначення особи-претендента на посаду адміністратора або покладання на нього обов’язків адміністратора;

статистичну інформацію про діяльність дозвільного центру (за формою, встановленою Держкомпідприємництвом);

інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності особи-претендента, фото-/відеоматеріали тощо).

13. Після визначення переможців першого туру Конкурсу ці матеріали передаються до Організаційного комітету Конкурсу для визначення переможців та лауреатів Конкурсу.

14. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією за участю засобів масової інформації з метою об'єктивного, відкритого доступу до інформації та його безпосереднього відстеження громадськістю.

 

VI. ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

 

15. Відбір переможців та лауреатів Конкурсу здійснюється за наступними показниками оцінювання роботи адміністратора:

15.1. забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою (зокрема, приміщенням, меблями, комп’ютерною та оргтехнікою);

15.2. кількість видів документів дозвільного характеру, що видаються адміністратором;

15.3. наявність інформаційних карток отримання документів дозвільного характеру (регламентів (технічних регламентів) надання дозвільних доку метрів);

15.4. ефективність роботи за кількістю[2]:

- звернень до адміністратора,

— виданих документів дозвільного характеру,

— відмов у видачі документів дозвільного характеру,

— зареєстрованих декларацій про відповідність матеріально-технічного бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства,

— відмов у реєстрації декларацій про відповідність матеріально-технічного бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства,

— наданих консультацій.

15.5. якість роботи в Реєстрі документів дозвільного характеру (за показниками Державного підприємства “Інформаційно-ресурсний центр»);

15.6. виконання завдань, визначених ст.5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

16. Додатковим критерієм, який може впливати на результати відбору, є наявність будь-яких новацій у роботі адміністратора, що забезпечили ефективне виконання своїх обов’язків та обслуговування заявників.

 

VII. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

 

17. Діяльність адміністратора оцінюється журі за п'ятибальною шкалою.

У разі набрання претендентами однакової кількості балів за рішенням журі вони можуть бути запрошені на співбесіду.

 1. Результати кожного туру Конкурсу оформляються протоколом, який підписує голова та члени відповідного журі.
 2. Організаційний комітет з проведення першого туру Конкурсу на підставі поданих документів визначає переможця першого туру Конкурсу та приймає рішення щодо його участі у другому турі Конкурсу, про що інформується   орган   державної   влади,   адміністратор   якого   став переможцем першого туру Конкурсу.
 3. Всі документи переможців першого туру разом з протоколами надсилаються до організаційного комітету Конкурсу.

У разі проведення місцевою владою обласного (республіканського) конкурсу з визначення кращого адміністратора, за рішенням Організаційного комітету з проведення першого туру Конкурсу до Організаційного комітету Конкурсу подаються документи, передбачені цим Порядком, для участі переможця зазначеного обласного (республіканського) конкурсу у другому турі Конкурсу.

 1. На  підставі  вказаних  протоколів  Організаційний  комітет визначає переможців та лауреатів.
 2. Переможцями  у  кожній  номінації  Конкурсу  вважаються учасники, які за оцінками журі зайняли  перше місце, лауреатами  — учасники, які зайняли друге, третє та четверте місця.

VIII. ВІДЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

23. Переможці і лауреати Конкурсу, нагороджуються:

-   переможці — статуеткою та дипломом;

-   лауреати — дипломами відповідно І, II і III ступеня.

 

 1. Нагородження переможців та лауреатів Конкурсу провадиться в обстановці урочистості і широкої гласності.
 2. Переможці та лауреати Конкурсу можуть бути відзначені також грошовими преміями та цінними подарунками, порядок вручення яких визначається Організаційним комітетом Конкурсу залежно від наявних умов і можливостей, у тому числі за рахунок залучення позабюджетних коштів.
 3. Держкомпідприємництво інформує Кабінет Міністрів України про  результати  проведення  Конкурсу,  створює  та  веде  базу даних учасників.

27.   Результати Конкурсу оприлюднюються у загальнодержавних засобах масової інформації.

28.     Інформаційні   матеріали   про   учасників   Конкурсу,   його проведення розміщуються на офіційному сайті Держкомпідприємництва в мережі Інтернет.

 

 

Директор департаменту дозвільної системи                 О.В. Андрєєв

 

 

 [1] Вказаний показних розраховується відповідно до кількості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що перебувають на обліку в Єдиному реєстраційному реєстрі

[2] Вказаний показних розраховується відповідно до кількості юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що перебувають на обліку в Єдиному реєстраційному реєстріКонтактные данные
Телефон: +38 (044)-229-15-99,… 
Факс    +38  (044)-272-30-75… 
Моб.тел.: +38 (067) 329 25 25
         +38 (093)-058-33-33…
e-mail:boris@yurist3000.com.ua ..  
Адрес:ул.Обсерваторная 8, офис 4

Статьи

28.03.2010 11:39:11

Особливості створення благодійних організацій

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №     382. Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення …..

Юрист Сервіс 

17.04.2012 16:06:23

Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс

13 квітня 2012 р., о 4:13 Верховна Рада України прийняла в другому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу України.

Депутати парламентської більшості неодноразово відзначали, що новий Кримінальний процесуальний кодекс повністю змінює філософію ведення кримінального процесу в Україні.

18.04.2012 11:05:33

Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики 

Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

RSS