РУС УКР ENG


Главная Нормативные акты Нормотворчество Госкомпредпринимательства Наказ Держкомпідприємництва від 02.10.2009 № 167 "Про затвердження Положення про Експертну комісію з відбору навчального закладу.."

 

Наказ Держкомпідприємництва від 02.10.2009 № 167 «Про затвердження Положення про Експертну комісію з відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва та cклад»

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

НАКАЗ

 

м. Київ

 

від 02.10.2009           № 167

 

 

Про затвердження Положення про 

Експертну комісію з відбору навчального

закладу, на базі якого буде здійснюватись

навчання кандидатів на зайняття посади

державного реєстратора та підвищення

кваліфікації державних реєстраторів,

при Державному комітеті України з питань

регуляторної політики та підприємництва

та  cклад

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 519 «Про затвердження Порядку навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів», відповідно до Порядку конкурсного відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 10.07.2009 № 125, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.09.2009 за № 873/16889,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про Експертну комісію з відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва, що додається.

 

2. Затвердити Склад Експертної комісії з відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва, що додається.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Третьякова С.І.

 

Голова                                                                                                О.В. Кужель

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Держкомпідприємництва

від 02.10.2009 № 167

Положення

про Експертну комісію

з відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва

 

1. Загальні положення

 

1.1. Це  Положення  розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 519 «Про затвердження Порядку навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів» з метою реалізації Порядку конкурсного відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 10.07.2009 № 125, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.09.2009 за № 873/16889,  (далі – Порядок), та визначає основні завдання, організаційні засади діяльності Експертної комісії з відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, (далі – комісія), а також її права, обов'язки та склад.

1.2. Комісія створюється при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва.

1.3. Комісія створюється для проведення конкурсу з відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів (далі – конкурс).

1.3. Комісія у своїй діяльності керується  Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Держкомпідприємництва, Порядком та цим Положенням.

II. Основні завдання та склад комісії

2.1. До основних завдань комісії належить:

розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Держкомпідприємництва;

організація приймання, зберігання, розгляду конкурсних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної конкурсної пропозиції виключно на принципах прозорості та конкуренції;

проведення конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства;

у разі надходження скарги від учасника конкурсу – забезпечення її належного розгляду відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2. Кількісний склад комісії становить не більше 7 осіб.

2.3. Комісія утворюється у складі голови комісії, заступника голови комісії, секретаря та членів комісії.

2.4. До складу комісії входять посадові особи Держкомпідприємництва.

2.5. Очолює комісію заступник Голови Держкомпідприємництва, який відповідно до розподілу обов’язків здійснює керівництво роботою департаменту реєстрації суб’єктів господарювання.

2.6. Зміни до персонального складу комісії можуть вноситися за поданням її голови.

 

ІІІ. Права та обов’язки комісії

 

 3.1. Комісія має право:

виступати організатором проведення конкурсу;

розглядати конкурсну документацію навчальних закладів;

за наявності підстав відмовляти заявникам  в  участі  у конкурсі;

у разі потреби залучати до роботи в комісії, без права голосу, інших працівників Держкомпідприємництва;

визначати переможців конкурсу.

3.2. Комісія зобов’язана:

організовувати проведення конкурсу у відповідності  до  чинного законодавства;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників конкурсу, об’єктивний та чесний вибір переможця.

IV. Повноваження голови, заступника голови, секретаря та членів комісії

4.1. Голова комісії:

організовує роботу та здійснює керівництво комісією;

безпосередньо бере участь в прийнятті рішень комісією;

вносить пропозиції про зміну кількісного та персонального складу комісії;

підписує протоколи засідань комісії;

4.2. Заступник голови комісії:

бере участь у роботі комісії та прийнятті рішень комісією;

виконує обов'язки голови комісії у разі його відсутності.

4.3. Секретар комісії:

інформує членів комісії про час та місце проведення засідання комісії;

веде протокол засідання комісії;

бере участь у роботі комісії та прийнятті рішень комісією.

4.4. Члени комісії:

 беруть участь в обговоренні, прийнятті рішення щодо проведення конкурсу, оцінки та зіставлення пропозицій учасників конкурсу, а також визначенні  переможця конкурсу;

 зобов'язані об'єктивно та неупереджено  розглядати  пропозиції  учасників  конкурсу, забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується предмета діяльності комісії.

 

V. Порядок роботи комісії

5.1. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, з складанням протоколів.

5.2. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше ⅔ всіх членів комісії.

5.3. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням.

5.4. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії, оформлюються протоколом її засідання, який підписують голова та секретар комісії.

 5.5. У разі рівного розподілу голосів «за» і «проти» вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.6. Член комісії, який не підтримує схвалене комісією рішення, може викласти в письмовій формі окрему думку, яка додається до протоколу.

 5.7. Рішення комісії оприлюднюються на офіційному сайті Держкомпідприємництва.

 

 

Заступник директора департаменту –

начальник відділу  нормативно-

правового забезпечення у сфері

державної реєстрації департаменту

реєстрації суб’єктів господарювання                               О.О. Мукасєєва

 

 

 

                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Держкомпідприємництва

від 02.10.2009 № 167

 

СКЛАД

Експертної комісії

з відбору навчального закладу, на базі якого буде здійснюватись навчання кандидатів на зайняття посади державного реєстратора та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва

 

Голова Комісії

Третьяков Сергій Іванович

заступник Голови Держкомпідприємництва

 

 Заступник голови Комісії

Гавва Леонід Володимирович

директор юридичного департаменту

 

 Члени Комісії

1

Головатенко Володимир Вікторович

директор департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення

2

Мірошніченко Олег Миколайович

директор департаменту регуляторної політики

 

Секретар Комісії

Мислінська Світлана Анатоліївна

начальник відділу забезпечення діяльності державних реєстраторів департаменту реєстрації суб’єктів господарювання

 

Заступник директора департаменту –

начальник відділу  нормативно-

правового забезпечення у сфері

державної реєстрації департаменту

реєстрації суб’єктів господарювання                               О.О. МукасєєваКонтактные данные
Телефон: +38 (044)-229-15-99,… 
Факс    +38  (044)-272-30-75… 
Моб.тел.: +38 (067) 329 25 25
         +38 (093)-058-33-33…
e-mail:boris@yurist3000.com.ua ..  
Адрес:ул.Обсерваторная 8, офис 4

Статьи

28.03.2010 11:39:11

Особливості створення благодійних організацій

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №     382. Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення …..

Юрист Сервіс 

17.04.2012 16:06:23

Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс

13 квітня 2012 р., о 4:13 Верховна Рада України прийняла в другому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу України.

Депутати парламентської більшості неодноразово відзначали, що новий Кримінальний процесуальний кодекс повністю змінює філософію ведення кримінального процесу в Україні.

18.04.2012 11:05:33

Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики 

Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

RSS