РУС УКР ENG


Главная Нормативные акты Нормотворчество Госкомпредпринимательства Ліцензійні умови провадження виду господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів у м. Києві

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

в м. КИЄВІ

 

 

Н А К А З

 

від “ 6» листопада 2006 р.                                                              №  12

 

 

 

Про затвердження ліцензійних умов

провадження господарської діяльності

з організації та утримання тоталізаторів,

гральних закладів у м. Києві

 

 

           Відповідно Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»  НАКАЗУЮ:

 

           1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів у м. Києві, що додаються.

           2. Начальнику відділу правової підтримки (О.В. Круліковська) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Київського міського управління юстиції та забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

           3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова                                                                                  В. Є. Апостолов

 

 

 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

 

06.11.2006  № 1610

           м. Київ

 

 

 

Про затвердження ліцензійних умов

при провадженні виду господарської

діяльності «організація та утримання

тоталізаторів, гральних закладів»

 

 

 

           Відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000  № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»:

 

 

1.        Затвердити ліцензійні умови при провадженні господарської діяльності «організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів», що додаються.

2.        Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Денисюк Л. В. забезпечити державну реєстрацію ліцензійних умов при провадженні господарської діяльності «організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів» в Київському міському управлінні юстиції..

3.        Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова                                                                            Л. Чернівецький

 

 

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УТРИМАННЯ ТОТАЛІЗАТОРІВ, ГРАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У м. КИЄВІ

 

 

Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 14листопада 2000 року № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування», від 29 листопада 2000 року № 1755 «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» та пункту 52 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року № 756.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги до провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів всіма суб'єктами господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

1.2. У цих Ліцензійних умовах терміни використовуються у такому значенні:

Азартна гра — гра, участь у якій дає змогу отримати приз (виграш), результат якої визначається діями (подіями), цілком або частково залежними від випадковості, і умовою участі в якій є внесення гравцем ставки;

Гральний заклад — окреме приміщення або будівля з гральним залом (залами) для відвідувачів, у якому (яких) проводяться азартні ігри;

Гральне обладнання — будь-яке спеціалізоване обладнання або пристрій (механічний, електричний, електронний), який призначений для проведення азартних ігор (гральний автомат (у тому числі гральний автомат типу рулетки), гральний стіл, гральний стіл з кільцем рулетки тощо);

Ігровий замінник гривні — обмінений на гроші у касі ліцензіата предмет установленого ліцензіатом зразка (жетон, фішка, електронна картка тощо), який використовується для проведення азартних ігор;

Каса ліцензіата — спеціально обладнане ліцензіатом місце з реєстратором розрахункових операцій,-де здійснюються продаж та обмін ігрових замінників гривні, поповнення ігрових рахунків або приймання ставок від гравців, розрахунки за результатами гри;

Ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів;

Приз (виграш) — кошти, інше майно чи майнові права, які безоплатно передаються у власність гравцю внаслідок виграшу в азартну гру, відповідно до правил азартної гри;

Призовий (виграшний) фонд — сукупність призів (виграшів), які підлягають видачі гравцям у разі їх виграшу в азартну гру відповідно до правил азартної гри;

Приміщення — частина внутрішнього об'єму будівлі, частина міжпалубного простору в середині корпусу судна, що обмежені будівельними елементами, з можливістю входу і виходу;

Тоталізатор — азартна гра, у якій гравці роблять ставки на події з наперед невідомим результатом, а ліцензіат за комісійну винагороду приймає і зберігає ставки, а також розподіляє і виплачує суму призу (виграшу) згідно з правилами азартної гри одразу після закінчення події безпосередньо в місці її проведення.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

2.1. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії (додаток 1) з додаванням документів, передбачених статтею 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» і пунктом 52 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року № 756.

2.2. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї приймаються за описом (додаток 2) копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

2.3. У разі наявності у заявника філії, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

2.4 У разі створення у суб’єкта господарювання нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією суб’єкта господарювання повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії (додаток 3), а також документи відповідно до статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

2.5. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» суб’єкт господарювання зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії    (додаток 4) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

2.6. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії (додаток 5). До заяви, в разі втрати ліцензії, додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, а в разі пошкодження — непридатна для користування ліцензія і документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

2.7. Вимоги до розміщення гральних закладів

2.7.1 Приміщення (будівля), в якому розташовується гральний заклад, повинне відповідати таким вимогам:

— на фасаді грального закладу розміщується вивіска із зазначенням найменування ліцензіата (логотипу);

— при вході до грального закладу на видному для огляду місці розміщується інформація про режим його роботи та заборону участі в азартних іграх особам віком до 18 років;

— режим роботи грального закладу встановлюється ліцензіатом самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, режим роботи грального закладу встановлюють органи місцевого самоврядування за погодженням з ліцензіатом;

2.7.2. У разі закриття грального закладу для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання та проведення інших робіт ліцензіат повинен розмістити поряд з інформацією про режим роботи оголошення про дату та період закриття.

2.7.3. Азартні ігри проводяться тільки у гральних закладах.

2.7.4. Гральний заклад включає зону (зони) обслуговування відвідувачів і службову зону.

2.7.5. У зоні обслуговування відвідувачів розташовуються:

-          ігровий зал (зали);

-          каса;

-          вбиральня для відвідувачів відповідно до санітарних норм.

2.7.6. В зоні обслуговування може розміщуватися об’єкт ресторанного господарства (бар, буфет, тощо), який функціонує відповідно до чинного законодавства.

2.7.7. Ігровий зал – це частина грального закладу,-де безпосередньо проводяться азартні ігри і, у визначеному ліцензіатом порядку, розміщене гральне обладнання для здійснення азартних ігор.

2.7.8. Приміщення ігрового залу не повинне бути доступним для візуального огляду ззовні.

2.7.9. Каса  — спеціально обладнане ліцензіатом місце з реєстратором розрахункових операцій,-де здійснюються продаж та обмін ігрових замінників гривні, поповнення ігрових рахунків або приймання ставок від гравців, розрахунки за результатами гри.

2.7.10. Службова зона - це частина грального закладу призначена для виконання робіт із забезпечення діяльності грального закладу, зберігання обладнання грального закладу, яке не використовується в ігровому залі та інших функцій визначених ліцензіатом.

2.7.11. Гральні заклади не можуть розміщуватись у закладах охорони здоров'я, навчальних закладах, органах державної влади та місцевого самоврядування, культових будівлях.

2.7.12. Гральні заклади не повинні розміщуватись ближче ніж за 150 метрів (з відліком по пішохідній зоні) від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів,-де навчаються діти віком до 18 років, закладів охорони здоров’я та культових споруд.

2.8. Вимоги до утримання грального закладу:

2.8.1. Гральний заклад повинен відповідати вимогам діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки, охорони праці, санітарних норм, будівельних норм і правил;

2.8.2. Встановлене в ігровому залі обладнання грального закладу має знаходитись у справному технічному стані;

2.8.3. Упродовж доби не допускається перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами.

2.9. Ліцензіат зобов’язаний:

2.9.1. Не допускати до участі у азартній грі осіб, які не досягли 18-річного віку;

2.9.2. Мати уповноваженого працівника (працівників), відповідального (відповідальних) за допуск до грального закладу відвідувачів (в тому числі щодо вікового обмеження учасників азартної гри);

2.9.3. Дотримуватись загальноприйнятих, а також, ухвалених ліцензіатом, норм поведінки відвідувачів грального закладу та не допускати вчинення незаконних дій або неетичного поводження відвідувачами або працівниками грального закладу;

2.9.4. Вживати заходів щодо недопущення випадків загрози здоров’ю або життю відвідувачів та працівників грального закладу.

2.10. Ліцензіат зобов’язаний мати:

2.10.1. Документи, що засвідчують право власності ліцензіата або оренди ним приміщення для провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів;

2.10.2. Документи, що засвідчують право власності ліцензіата або оренди ним обладнання необхідного для провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів;

2.10.3. Документи про походження устаткування та грального обладнання;

2.10.4. Дані про облік грального обладнання, термін його експлуатації, наявності сертифікації, відповідно до чинного законодавства;

2.10.5. Положення про призовий фонд;

2.10.6. Правила роботи грального закладу;

2.10.7. Правила та перелік азартних ігор, що пропонуються;

2.10.8. Перелік подій, на які приймаються ставки (для тоталізатора);

2.10.9. Порядок розгляду претензій та пропозицій щодо якості та обсягу послуг, а також повноти та своєчасності виплати виграшів;

2.10.10. Торгові патенти на кожне окреме гральне місце (гральний автомат, гральний стіл).

2.11. В гральному закладі відповідно Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» мають бути правила проведення фінансового моніторингу та програми його здійснення. Порядок та режим доступу до Правил та програм визначаються працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу у гральному закладі за погодженням з керівником його грального закладу.

2.12. В гральному закладі мають бути екземпляри Правил та Переліку азартних ігор, пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника і печаткою ліцензіата. Правила та Перелік повинні бути викладено державною мовою та мати суцільно пов’язаний закінчений зміст, граматично і логічно узгоджену інформацію. В закладі можуть бути також примірники Правил на інших мовах, зміст яких відповідає оригіналу Правил.

2.13. Правила та Перелік азартних ігор, що пропонуються, порядок розгляду претензій та пропозицій щодо якості та обсягу ігор, а також повноти та своєчасності виплати призів, положення про призовий фонд затверджуються ліцензіатом.

2.14. Кошти призового фонду повинні забезпечувати передбачені правилами азартних ігор умови розрахунків з гравцями.

У разі неспроможності ліцензіата видати приз гравцю, якому належить виграш у азартну гру, за рахунок коштів каси ліцензіата, такий приз видається за рахунок коштів ліцензіата на поточному рахунку в банку в строк, що не перевищує три робочих дні з дати виграшу.

2.15. В ігровому залі на зручному для огляду місці ліцензіатом повинно бути розміщено:

2.15.1. Інформацію про заборону участі у грі особам віком до 18 років;

2.15.2. Торговий патент на кожне окреме гральне місце (гральний автомат, гральний стіл);

2.15.3. Копії таких документів:

— ліцензія з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів;

— ліцензія із організації діяльності з проведення азартних ігор;

— перелік та правила азартних ігор, що пропонуються;

— порядок розгляду претензій та пропозицій щодо якості та обсягу послуг, а також повноти та своєчасності виплати виграшів;

— положення про призовий фонд;

— перелік подій, на які приймаються ставки (для тоталізатора).

2.16. Ліцензія  з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів видається Київською міською державною адміністрацією.

2.17. Ліцензія із організації діяльності з проведення азартних ігор видається Міністерством фінансів України.

 

3 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

3.1. Посадові особи ліцензіата повинні відповідати таким вимогам:

3.1.1. Керівник або його заступник — наявність базової або повної вищої освіти, стажу роботи, пов'язаного з організацією та утриманням тоталізаторів, гральних закладів або організації діяльності з проведення азартних ігор, не менше ніж один рік.

3.1.2. Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку і звітності — наявність бухгалтерської або базової чи повної вищої економічної освіти, стажу роботи на посаді бухгалтера не менше ніж три роки.

3.2.    Працівники ліцензіата, які мають безпосереднє відношення до проведення азартних ігор, повинні бути не молодше 18 років і мати відповідну професійну підготовку, необхідну для здійснення певного виду робіт щодо організації діяльності з проведення азартних ігор.

Рівень професійної підготовки працівників ліцензіата, які мають безпосереднє відношення до проведення азартних ігор, визначає керівник ліцензіата.

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Ліцензіати повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог цих Ліцензійних умов протягом трьох місяців з дати їх опублікуванняКонтактные данные
Телефон: +38 (044)-229-15-99,… 
Факс    +38  (044)-272-30-75… 
Моб.тел.: +38 (067) 329 25 25
         +38 (093)-058-33-33…
e-mail:boris@yurist3000.com.ua ..  
Адрес:ул.Обсерваторная 8, офис 4

Статьи

28.03.2010 11:39:11

Особливості створення благодійних організацій

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №     382. Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення …..

Юрист Сервіс 

17.04.2012 16:06:23

Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс

13 квітня 2012 р., о 4:13 Верховна Рада України прийняла в другому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу України.

Депутати парламентської більшості неодноразово відзначали, що новий Кримінальний процесуальний кодекс повністю змінює філософію ведення кримінального процесу в Україні.

18.04.2012 11:05:33

Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики 

Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

RSS