РУС УКР ENG


Главная Нормативные акты Другие акты законодательства Проект наказу Державного комітету україни з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністрества економіки України Про затвердження Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень

 

Проект наказу Державного комітету україни з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністрества економіки України Про затвердження Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

Проект

Міністерство економіки України

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

 

Н А К А З

 

Київ

 

Про затвердження Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

 

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 278 «Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи»

 НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, що додається.

 

2. Департаменту внутрішньої торгівлі та побутових послуг Міністерства економіки України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

розміщення наказу на офіційному WEB-сайті Мінекономіки.

 

3. Державній інспекції з контролю за цінами під час здійснення контролю за додержанням державної дисципліни цін вжити передбачених законодавством заходів для приведення суб'єктами господарювання цін у відповідність з постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 278 «Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи» та Порядком розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Близнюка А. С. та заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Приступу М. І.

 

 

 

Міністр економіки України

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

 Б. Данилишин

    О. Кужель                                  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

     ____________________    № ______

 

 

 

 

ПОРЯДОК

розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

 

 

 Загальні положення

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм формування економічно об’рунтованих цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (далі – ринки).

2. Цей Порядок застосовується суб’єктами господарювання (крім державної форми власності), які надають в оренду торгові приміщення (площі), торговельно-технологічне та/або холодильне устаткування у торговельних об’єктах, на ринках, а також послуги за обслуговування орендованих приміщень (площ) (далі – орендодавець) суб’єктам господарювання (далі – орендар) на підставі договорів оренди.

 

Розрахунок розміру орендної плати за торгові приміщення (площі)

у торговельних об’єктах, на ринках

 

3. Розмір орендної плати за торгові приміщення (площі) у торговельних об’єктах, на ринках за місяць визначається орендодавцем відповідно до умов договору оренди виходячи з розміру річної орендної плати за торгові приміщення (площі) у торговельних об’єктах, на ринках.

4. Розмір річної орендної плати за торгові приміщення (площі) у торговельних об’єктах, на ринках визначається за формулою:

Опл = (Вб х Сор х Пп х К: Пб) + П,

де Опл – розмір річної орендної плати, гривень;

Вб – вартість торговельного об’єкта (ринку) (землі, будівлі, споруди або їх частин), визначена шляхом проведення незалежної експертної оцінки, що здійснюється за рахунок орендодавця*, гривень;

Сор – орендна ставка за використання торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках (дорівнює 7 відсоткам);

Пп – площа орендованого приміщення, кв. м;

К – коефіцієнт, що визначається за формулою:

К = 1 + Пзк: Пкт,

де Пзк – площа загального користування торговельного об’єкту (ринку), що відповідає площі проходів, коридорів, сходових клітин, ліфтів, туалетів, службових приміщень для обслуговування інженерних комунікацій та обладнання торговельного об’єкта (ринка) та інших, які не використовуються для підприємницької діяльності, кв. м.;

Пкт – загальна корисна площа торговельного об’єкту (ринку), що використовується для підприємницької діяльності, кв. м;

Пб – площа торговельного об’єкта (ринку) в цілому (загальна площа торговельного об’єкта (ринка), яка складається з корисної площі торговельного об’єкта (ринка), що може бути використана для здійснення підприємницької діяльності, та площ загального користування (площ проходів, коридорів, сходових клітин, ліфтів, туалетів, службових приміщень для обслуговування інженерних комунікацій та обладнання торговельного об’єкта (ринка) та інших, які не використовуються для підприємницької діяльності), кв. м;

П – прибуток орендодавця в межах нормативу рентабельності, гривень.

Прибуток розраховується за формулою:

П = (Вб х Сор х Пп х К: Пб) х Р,

де Р – норматив рентабельності, встановлений Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (у розмірі не вище 20 відсотків).

У разі якщо орендар здає в оренду орендовані приміщення (площі) третім особам (суборенда), то річна вартість оренди за такі приміщення розраховується за формулою:

Опл =  (Вм х Пп) + (Вм х Пп х Р),

де Вм – вартість одного кв. м оренди за рік згідно договору оренди, укладеного з орендодавцем (власником або розпорядником торговельного об’єкту (ринку)), гривень

 

 

Розрахунок цін на послуги за обслуговування орендованих

приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках

 

5. Ціни на послуги за обслуговування орендованих приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках визначаються як дольова участь орендаря у витратах орендодавця з надання цих послуг.

Дольова участь орендаря у витратах орендодавця з обслуговування орендованих приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках визначається між орендодавцем та орендарями пропорційно розміру орендованих приміщень (площ) або за показниками приладів обліку залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і

водопостачання, каналізації та інженерного обладнання торговельного об’єкта (ринку).

 

6. До послуг за обслуговування орендованих приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках відносяться:

водо-, тепло-, газо-, електропостачання та водовідведення;

прибирання торгових приміщень (площ), проходів, коридорів, сходових клітин, ліфтів, туалетів, інших службових приміщень, які використовуються для обслуговування інженерних комунікацій та обладнання торговельного об’єкта (ринку) та прилеглої території;

вивезення та утилізація твердих побутових і негабаритних відходів;

поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв торговельних об’єктів (ринків) та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прилеглій території;

технічне обслуговування інженерних систем та технічних пристроїв, ліфтів (ескалаторів, інших механізмів, якими обладнана будівля), зливової каналізації;

дератизація;

дезінсекція;

енергопостачання для ліфтів та освітлення місць загального користування;

обслуговування вентиляційних каналів, систем протипожежної автоматики, димовидалення;

охорона торговельного об’єкта (ринку) та прилеглої території;

страхування торговельного об’єкта (ринку).

 

7. Ціни на послуги з обслуговування орендованих приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках визначаються виходячи з фактичних витрат орендодавця за минулий рік на обслуговування приміщень (площ), наданих в оренду, з урахуванням прогнозного індексу інфляції або на підставі цін (тарифів), доведених до орендодавця обслуговуючими організаціями на календарний рік.

 

Розрахунок цін на послуги у торговельних об’єктах, на ринках та з надання в оренду торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування

 

8. До послуг у торговельних об’єктах, на ринках відносяться:

 — послуги з надання в оренду торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування;

— послуги з надання в оренду майна (ваги, спецодяг, устаткування, обладнання) для здійснення торговельної діяльності;

— маркетингово-рекламні послуги;

— послуги з розвантаження та переміщення вантажів;

— телекомунікаційні та інформаційні послуги.

 

9. Плата за послуги у торговельних об’єктах, на ринках визначається за одиницю строку надання послуги (день, годинна, хвилина) та розраховується за формулою:

Цп = Вп +Пр

 

де Цп – плата за одиницю послуги, гривень,

Вп – економічно об’рунтовані витрати, що безпосередньо відносяться до собівартості надання одиниці послуги, гривень;

Пр– прибуток в межах нормативу рентабельності, гривень.

Прибуток розраховується за формулою:

Пр = Вп х Рп,

Рп — норматив рентабельності, встановлений Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

 

 10. Плата за послугу з надання в оренду торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об’єктах, на ринках визначається за формулою:

Цор = (Вор х Тор: 365) + Пор,

де Цор – плата за послугу з надання в оренду, гривень;

Вор – економічно об’рунтовані витрати орендодавця на утримання торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування, що безпосередньо відносяться до собівартості наданої послуги, гривень;

Тор – строк, на який орендар бере в оренду торговельно-технологічне та/або холодильне устаткування у торговельних об’єктах, на ринках, у днях;

365 – кількість днів у календарному році;

Пор– прибуток орендодавця в межах нормативу рентабельності, гривень.

Прибуток розраховується за формулою:

 

Пор = (Вор х Тор: 365) х Рор,

 

де Рор – норматив рентабельності, встановлений Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (у розмірі не вище 20 відсотків).

 

 

________________________

 

 

 

Директор департаменту внутрішньої торгівлі та побутових послуг Міністерства економіки України

Директор  департаменту фінансових та соціальних питань підприємницької діяльності Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

С. В. Литвиненко

О. В. Головко

 

 

 

 * У разі незгоди орендаря з вартістю торговельного об’єкта (ринку) як справедливої, він може зробити незалежну експертизу щодо визначення справедливої вартості за власний рахунок.Контактные данные
Телефон: +38 (044)-229-15-99,… 
Факс    +38  (044)-272-30-75… 
Моб.тел.: +38 (067) 329 25 25
         +38 (093)-058-33-33…
e-mail:boris@yurist3000.com.ua ..  
Адрес:ул.Обсерваторная 8, офис 4

Статьи

28.03.2010 11:39:11

Особливості створення благодійних організацій

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №     382. Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення …..

Юрист Сервіс 

17.04.2012 16:06:23

Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс

13 квітня 2012 р., о 4:13 Верховна Рада України прийняла в другому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу України.

Депутати парламентської більшості неодноразово відзначали, що новий Кримінальний процесуальний кодекс повністю змінює філософію ведення кримінального процесу в Україні.

18.04.2012 11:05:33

Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики 

Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

RSS