РУС УКР ENG


Главная Нормативные акты Другие акты законодательства Перелік запитань для самостійної перевірки стану пожежної безпеки малих архітектурних форм (МАФ) суб'єктом підприємницької діяльності

 

Перелік запитань для самостійної перевірки стану пожежної безпеки малих архітектурних форм (МАФ) суб'єктом підприємницької діяльності

Погоджено Державним департаментом пожежної безпеки міністерства України з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи (листом № 36/1/1701 від 24.03.09)

 

Перелік запитань для самостійної перевірки стану пожежної безпеки малих архітектурних форм (МАФ) суб'єктом підприємницької діяльності

Таблиця 1

№ 

Контрольні питання[1]

 

Відповідність умовам [2]

Нормативне джерело

Так

Ні

Н/В

І. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, документації

1.

Дозвіл від органів державного пожежного нагляду або декларація відповідності об'єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки у наявності.

 

 

 

ЗУПБ,

Постанова КМУ № 150

2.

Є проектна документація, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.

 

 

 

 

П. 4.2.2 ППБУ

3.

Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами наявний.

 

 

 

П.6 Постанови КМУ № 150

4.

Інформація, надана в заяві на видачу дозволу та документах, що додаються до неї, є достовірною.

 

 

 

П.8 Постанови КМУ № 150

5.

Інструкція про заходи пожежної безпеки розроблена та затверджена.

 

 

 

П.3.4 ППБУ

6.

Є наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку (якщо працюючих 2 та більше осіб).

 

 

 

П.3.2 ППБУ

7.

Приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007

 

 

 

П.3.8 ППБУ

8.

Обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна визначені у договорі оренди (у випадку оренди МАФ).

 

 

 

П.2.4 ППБУ

9.

Власник МАФ (орендар), керівник пройшов спеціальне навчання з питань пожежної безпеки і має відповідне посвідчення встановленого зразка (посадові особи один раз на три роки проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.)

 

 

 

П.3.20 ППБУ,

Ст.8 ЗУПБ

10.

Ведеться журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, заведений за встановленою формою (увесь персонал, що працює у МАФ повинен пройти вступний та первинний протипожежний інструктаж, а також, на рідше одного разу на рік, має бути проведено повторний інструктаж, якщо працюючих 2 та більше осіб).

 

 

 

П.2.12, Додаток 2 до

НАПБ Б.02.005-2003,

П.3.20 ППБУ,

П. 2.5 НАПБ Б.02.005-2003

11.

Є табличка із зазначенням номера телефону для виклику пожежної охорони.

 

 

 

П.3.7 ППБУ

ІІ. Стан утримання території

12.

Вимоги інструкції про заходи пожежної безпеки для МАФ виконуються.

 

 

 

П.2.3, 3.3, 3.4 ППБУ

13.

МАФ розміщено на відстані не менше 10 м від інших будівель та споруд (крім випадків, коли згідно з будівельними нормами потрібний більший протипожежний розрив або коли їх можна встановлювати біля зовнішніх стін без отворів, які відповідають вимогам будівельних норм до протипожежних стін).

 

 

 

П.4.1.16 ППБУ

14.

МАФ розміщено не у протипожежних (розривах) між будівлями та спорудами.

 

 

 

П.4.1.4 ППБУ

15.

МАФ розміщено на відстані не меншій ніж 20 м від наземних входів (виходів) наземних станцій метрополітену.

 

 

 

П.4.19 ДБН В.2.3-7-2003

16.

МАФ розміщено на відстані не меншій ніж 25м від наземних повітрозаборних (повітровипускних) кіосків тунельної вентиляції станцій метрополітену.

 

 

 

П.7.13 ДБН В.2.3-7-2003

17.

МАФ розміщено таким чином, що він не блокує дороги, проїзди, проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішних стаціонарних пожежних дробин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежегасіння.

 

 

 

П.4.1.3 ППБУ

ІІІ. Стан утримання будівель та приміщень МАФ

18.

МАФ виконано з негорючих матеріалів.

 

 

 

П.5.2.2 ППБРУ

19.

МАФ виконано з горючих матеріалів, при цьому матеріали не є легкозаймистими, з високою димоутворювальною здатністю, надзвичайно та високо небезпечними за токсичністю продуктів горіння.

 

 

 

П.5.2.2 ППБРУ

20

Внутрішнє опорядження та підлога МАФ виготовлені з негорючих матеріалів або матеріалів груп горючості Г1- Г 2 (для кіосків, призначених для розміщення всередині будинків).

 

 

 

П.5.2.3 ППБРУ

21.

В конструкціях МАФ відсутні порожнини (у разі застосування у конструкціях МАФ горючого утеплювача).

 

 

 

П.5.2.4 ППБРУ

22.

МАФ має протипожежні стіни 2-го типу, протипожежні перегородки 1-го типу та перекриття 2-го типу (у разі розміщення у вуличних підземних переходах, суміщених із входами (виходами) станцій метрополітену).

 

 

 

П.14.14 ДБН В.2.3-7-2003

23.

Свічки та інші джерела відкритого вогню для освітлення МАФ не використовуються.

 

 

 

П.7.6.14.8 ППБУ

24.

У МАФ заборонено паління.

 

 

 

П.4.1.21 ППБУ

25.

Ширина дверей кіоску становить не менше ніж 0,6м.

 

 

 

П.5.2.5 ППБРУ,

 

 

26.

Запірні пристрої зовнішніх дверей МАФ відчиняються зсередини без ключа.

 

 

 

П.5.2.11 ППБРУ

27.

На період перебування відвідувачів у МАФ грати (захисні металеві листи), встановлені у віконних прорізах, є відчинені (за наявності таких грат та листів).

 

 

 

П.5.2.10 ППБРУ

ІV. Стан утримання електрогосподарства

28.

Усі електроспоживачі та електричне обладнання промислового виготовлення мають апарати захисту від струмів короткого замикання та перевантаження.

 

 

 

П.8.10 ППБРУ,

П. 5.1.3 ППБУ

 

29.

Повітряний ввід електромережі здійснено так, що забезпечено захист місця вводу електромережі від потрапляння атмосферних опадів.

 

 

 

П.8.7 ППБРУ,

П. 2.1.79, 2.1.63 ПУЕ

30.

Нові підключення здійснено з урахуванням допустимого струмового навантаження електричної мережі кіоску.

 

 

 

П. 5.1.20 ППБУ

31.

Тимчасові електромережі не експлуатуються.

 

 

 

П. 5.1.9 ППБУ

32.

Електропроводи з оболонками з горючих матеріалів прокладено не по горючим поверхням.

У разі відкритого прокладання незахищених проводів та захищених проводів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів відстань від них до горючих основ (конструкцій, деталей) становить не менше 0,01 м.

У разі неможливості забезпечити вказану відстань провід (кабель) відокремлено від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менше ніж на 0,01 м.

У разі схованого прокладання таких проводів (кабелів) вони ізольовані від горючих основ (конструкцій) суцільним шаром негорючого матеріалу.

 

 

 

П. 5.1.15 ППБУ

 

33.

З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено встановленими способами: за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).

 

 

 

П. 5.1.7 ППБУ

34.

Не застосовуються люмінесцентні світильники з розсіювачами, виготовленими з горючих матеріалів (пластикові).

 

 

 

П.5.1.29 ППБУ

35.

Світильники з лампами розжарювання мають суцільне скло (ковпак).

 

 

 

П.5.1.29 ППБУ

36.

Електророзетки розміщені таким чином, що їх не встановлено на горючі поверхні без підкладання під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити розеток на 0,01м.

 

 

 

П. 5.1.27 ППБУ

37.

Електрообладнання без пошкоджень.

 

 

 

П. 5.1.29 ППБУ

38.

Світильники та предмети з горючих матеріалів  (товарів, тари тощо) розміщені таким чином, що відстань між ними не менше 0,5м.

 

 

 

П. 5.1.12 ППБУ

39.

Світильники та поверхні будівельних конструкцій, якщо вони виконані з горючих матеріалів, розміщені таким чином, що відстань між ними не менше 0,2м.

 

 

 

П.8.13 ППБРУ

40.

Відстань від горючих матеріалів (товарів) до електроустаткування не менше 1,0м.

Не допускається складування горючих матеріалів (товарів) під електрощитами

 

 

 

П. 5.1.29 ППБУ

41.

Не рідше одного разу на два роки провадиться замір опору ізоляції електричної мережі та електроустановок (є відповідний протокол).

 

 

 

П. 5.1.34 ППБУ

42.

Розподільні пристрої не розташовані у пожежонебезпечних зонах (в складських і підсобних приміщеннях).

 

 

 

П. 5.8.1 ПБЕ

43.

Відгалужуванні та з’єднувальні коробки виконані з негорючих або важкогорючих матеріалів та мають захисні кришки.

 

 

 

П. 5.1.8 ППБУ

44.

Електрощити та групові електрощітки оснащені схемами підключення електроспоживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням номінального струму апарату захисту.

 

 

 

П. 5.1.22 ППБУ

45.

Світлові рекламні вивіски (табло) обладнані окремими апаратами захисту, на зразок запобіжників, автоматів і т.д.

 

 

 

П.8.14 ППБРУ

46.

Є акт проведення схованих робіт по схованому прокладанню електропроводів (у разі схованого прокладання проводів).

 

 

 

П. 5.1.15 ППБУ

47.

Усе електрообладнання МАФ має занулення або заземлення відповідно до вимог ПУЕ.

 

 

 

П. 5.1.32 ППБУ

48.

МАФ обладнано блискавко захистом (для МАФ, улаштованих на відкритих територіях за межами населених пунктів).

 

 

 

П.8.15 ППБРУ

49.

Зовнішній простір та стіни навколо кондиціонерів розчищені від гілок дерев, витких рослин та інших предметів і конструкцій із горючих матеріалів у радіусі не менше 1,5 м.

 

 

 

П. 5.3.17 ППБУ

V. Стан утримання систем опалення

50.

Для опалення застосовується олійні радіатори та нагрівальні електропанелі із закритими нагрівальними елементами.

 

 

 

П.5.1.19 ППБУ

51.

Радіатори (електропанелі) мають справний індивідуальний електрозахист і терморегулятор.

 

 

 

П.5.1.19 ППБУ

52.

Електронагріві прилади розташовані на негорючій основі.

 

 

 

П.9.4 ППБРУ

53.

Відстань від поверхні приладу, що випромінює тепло, до горючих матеріалів і конструкцій не менше 0,5м.

 

 

 

П.9.4 ППБРУ

VI. Стан утримання систем вентиляції і кондиціювання

54.

Горючі матеріали або негорючі матеріали в горючій упаковці не складуються впритул до повітроводів і вентиляційного устаткування. Додержано необхідну відстань від таких матеріалів до повітроводів і вентиляційного устаткування (більше 0,5 м).

 

 

 

П. 5.3.11 ППБУ

VII. Стан утримання газового обладнання

55.

Не встановлено балонів з горючими газами.

 

 

 

П. 7.6.11 ППБУ,

П. 4.7 ППБРУ

VIII. Додаткові вимоги для МАФ, які використовуються як об’єкти зберігання горючих матеріалів

56.

Не встановлено газових плит.

 

 

 

П. 7.10.1.14 ППБУ

57.

Не використовуються побутові електроприлади.

 

 

 

П. 7.10.1.14 ППБУ

58.

Не встановлено штепсельних розеток.

 

 

 

П. 7.10.1.14 ППБУ

59.

Не зберігаються аерозольні упаковки в одному приміщенні з окислювачами, горючими газами, ЛЗР та ГР.

 

 

 

П. 7.10.1.14 ППБУ

60.

Не зберігаються рослинні масла разом з іншими будь-якими горючими матеріалами.

 

 

 

П. 7.10.1.14 ППБУ

61.

Різні речовини та матеріали зберігаються з врахування їх пожежонебезпечних фізико-хімічних властивостей (здатність до окислення, самонагрівання, займання в разі потрапляння вологи, взаємодії з повітрям тощо), сумісності, а також ознак однорідності речовин, що застосовуються для гасіння пожежі.

 

 

 

П. 7.10.1.1 ППБУ

IX. Наявність та утримання автоматичних установок протипожежного захисту

62.

Є автоматична пожежна сигналізація з виведенням сигналу про пожежу в приміщення з цілодобовим перебуванням чергового персоналу (це необхідно для груп кіосків на ринках. У разі страхування кіосків їхніми власниками або орендарями дозволяється не обладнувати кіоски пожежною сигналізацією).

 

 

 

П. 6.4 ППБРУ

63.

Відстань від складованих матеріалів і обладнання до пожежних сповіщувачів більша 0,6 м (за наявності пожежної сигналізації).

 

 

 

П.6.1.18 ППБУ

64.

Провадиться технічне обслуговування установок автоматичної пожежної сигналізації, є сертифікати відповідності, акт прийняття в експлуатацію, договір на технічне обслуговування із спеціалізованими організаціями, які мають необхідні ліцензії (за наявності пожежної сигналізації).

 

 

 

П.6.1.1 – 6.1.4

ППБУ

65.

Є система автоматичного пожежегасіння у МАФ, що використовується як камера схову на ринках, за винятком камер категорії «Г» та «Д».

 

 

 

П.6.5 ППБРУ

66.

МАФ, що розміщено на площах метрополітену, а також у підвуличних підземних переходах, суміщених із входами (виходами) станцій метрополітену обладнано системою автоматичного пожежегасіння та автоматичної пожежної сигналізації з виведенням сигналу у приміщення диспетчерського пункту станції.

 

 

 

П.14.24, п.14.26 ДБН В.2.3-7-2003

X. Наявність та утримання первинних засобів пожежогасіння

67.

Кіоск оснащено вогнегасником (вогнегасниками): 1ВП-2 (1 на 6 м² площі кіоску), або ВВ-5 або ВВ-6 або ВВП-6 або ВВПА-400

 

 

 

Таблиця 2 додатку1 ППБРУ,

 

68.

Вогнегасники (вогнегасник) розміщено належним чином (навішано на внутрішню стіну на висоті до 1,5м від нижнього краю вогнегасника до підлоги), доступ до них не ускладнено.

 

 

 

П. 3.8 НАПБ Б.01.008-2004

69.

Вогнегасникам, що є в наявності, присвоєні облікові (інвентарні) номери.

 

 

 

П. 3.4 НАПБ Б.01.008-2004

70.

Оформлено журнал обліку вогнегасників на об’єкті.

 

 

 

П. 3.5 НАПБ Б.01.008-2004

71.

Організоване і проведене навчання працівників правилам застосування вогнегасників за призначенням.

 

 

 

П. 2.4 НАПБ Б.01.008-2004

72.

Не рідше одного разу в місяць провадиться періодичний огляд вогнегасників з реєстрацією результатів у журналі обліку вогнегасників.

 

 

 

П.3.16.1,

П.3.16.4 НАПБ Б.01.008-2004

73.

Не рідше одного разу на рік здійснюється технічне діагностування вогнегасників на пункті технічного обслуговування вогнегасників.

 

 

 

П. 3.20.2 НАПБ Б.01.008-2004

 

Таблиця 2

№ 

Нормативно-правові акти, на підставі яких складено даний перелік

1.

ЗУПБ

Закон України «Про пожежну безпеку».

2.

Постанова КМУ

№ 150

Постанова КМУ № 150 «Про затвердження порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємства та оренду приміщень».

3.

ППБУ

Правила пожежної безпеки в Україні.

4.

ППБРУ

Правила пожежної безпеки на ринках України.

5.

ПБЕ

Правила будови електроустановок.

6.

НАПБ Б.02.005-2003

Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України.

7.

НАПБ Б.03.001-2004

Типові норми належності вогнегасників.

8.

НАПБ Б.01.008-2004

Правила експлуатації вогнегасників.

9.

НАПБ Б.06.004-2005

Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежегасіння та пожежної сигналізації.

10.

ДБН В.2.3-7-2003

Споруди транспорту. МЕТРОПОЛІТЕНИ.

11.

ПУЕ

Правила улаштування електроустановок.

 

 

Таблиця 3

Результати самоперевірки

Дата

П.І.Б. та посада особи, яка провела перевірку

№ питань, які потребують виправлення або доопрацювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] В залежності від функціонального призначення МАФ, можуть бути передбачені додаткові вимоги до пожежної безпеки, які зазначені в документах Таблиці 2.

[2] Розшифровування позначень, що використовуються в переліку контрольних питань:

«Так» — так, є, відповідає, задовільно,

«Ні» — ні, немає,не відповідає, незадовільно,

«Н/В» — не вимагається/не передбаченоКонтактные данные
Телефон: +38 (044)-229-15-99,… 
Факс    +38  (044)-272-30-75… 
Моб.тел.: +38 (067) 329 25 25
         +38 (093)-058-33-33…
e-mail:boris@yurist3000.com.ua ..  
Адрес:ул.Обсерваторная 8, офис 4

Статьи

28.03.2010 11:39:11

Особливості створення благодійних організацій

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №     382. Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення …..

Юрист Сервіс 

17.04.2012 16:06:23

Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс

13 квітня 2012 р., о 4:13 Верховна Рада України прийняла в другому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу України.

Депутати парламентської більшості неодноразово відзначали, що новий Кримінальний процесуальний кодекс повністю змінює філософію ведення кримінального процесу в Україні.

18.04.2012 11:05:33

Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики 

Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

RSS