РУС УКР ENG


Главная Лицензирование Нормативно-правовая база по вопросам лицензирования Наказ Держкомпідприємництва від 27.11.2009 № 198

 

Наказ Держкомпідприємництва від 27.11.2009 № 198 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення та затвердження органами ліцензування Порядків контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певного виду господарської діяльності»
 
     
 
  08.12.2009
 
 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

НАКАЗ

 

м. Київ

 

від 27.11.2009               № 198

 

Про затвердження Методичних

рекомендацій щодо розроблення

та затвердження органами

ліцензування Порядків

контролю за додержанням

Ліцензійних умов

провадження певного виду

господарської діяльності

 

З метою методологічного забезпечення єдиного підходу до розроблення та затвердження органами ліцензування Порядків контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певного виду господарської діяльності НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Методичні рекомендації щодо розроблення та затвердження органами ліцензування Порядків контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певного виду господарської діяльності, що додаються.

2.Департаменту ліцензування (О.Б. Іванченко) довести Методичні рекомендації щодо розроблення та затвердження органами ліцензування Порядків контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певного виду господарської діяльності до органів ліцензування.

3.Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення (В.В. Головатенко) забезпечити розміщення Методичних рекомендацій щодо розроблення та затвердження органами ліцензування Порядків контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певного виду господарської діяльності на офіційному веб-сайті Держкомпідприємництва.

4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

В.о. Голови                                                                               С.І. Третьяков

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

 

 від 27.11.2009 № 198

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

щодо розроблення та затвердження органами ліцензування Порядків контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певного виду господарської діяльності

 

 

Методичні рекомендації з розроблення Порядків контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності (далі – Методичні рекомендації) розроблено з метою забезпечення єдиного підходу до розроблення Порядків контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності (далі – Порядки контролю). Ці Методичні рекомендації узагальнюють досвід розроблення Порядків контролю та призначені для надання методичної допомоги органам ліцензування в розробленні Порядків контролю.

 

Порядок контролю розробляється відповідно до статей 5, 7, 20 та 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України, які затверджують відповідні критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування», а також Ліцензійних умов (далі – Ліцензійні умови).

Порядок контролю повинен затверджуватись наказом органу ліцензування, розробка та прийняття якого здійснюється за процедурою, передбаченою Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Крім того, оскільки Порядок контролю є регуляторним актом, його розробка повинна здійснюватись відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Порядок контролю повинен складатись з наступних розділів:

— загальні положення;

— організація перевірок;

— права та обов’язки комісії з перевірки ліцензіата;

— права та обов’язки ліцензіата;

— порядок проведення перевірки;

— порядок оформлення результатів перевірки;

— рішення про анулювання ліцензії;

— оскарження рішення про анулювання ліцензії;

— додатки до Порядку контролю (рекомендована форма додатків).

 

І. Загальні положення

 

В цьому розділі слід зазначити перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на виконання та у відповідності до яких розроблено Порядок контролю.

Серед законодавчих та нормативно-правових актів в обов’язковому порядку в даному розділі має бути зазначено Закони України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України, які затверджують відповідні критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності, постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування», а також Ліцензійні умови.

Крім того, саме в розділі «Загальні положення» необхідно визначити органи, до повноважень яких чинним законодавством віднесено контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов.

 

ІІ. Організація перевірок

 

В цьому розділі необхідно зазначити види перевірок (планові та позапланові) вичерпний перелік яких передбачено нормами чинного законодавства.

Також потрібно визначити періодичність проведення планових перевірок, згідно затверджених для відповідного виду господарської діяльності критеріїв, а також встановити, що план перевірок затверджується відповідним розпорядчим документом органу ліцензування.

При цьому, необхідно передбачити норму, відповідно до якої копія плану перевірок органу ліцензування, після його затвердження у десятиденний термін надається до Держкомпідприємництва.

Позапланові перевірки проводяться органом контролю на підставах, визначених Законами України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

У цьому розділі необхідно також врахувати норми постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 502 «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року».

Крім того, в даному розділі необхідно передбачити порядок створення органом контролю комісії з перевірки, передбачивши при цьому:

— порядок видання розпорядчого документу про створення комісії з перевірки;

— що розпорядчий документ про створення комісії з перевірки та посвідчення про право перевірки ліцензіата підписується керівником або заступником керівника органу контролю;

— порядок видання посвідчення про право перевірки ліцензіата;

— повноваження щодо права підпису розпорядчого документу про створення комісії з перевірки та посвідчення про право перевірки ліцензіата;

— визначити порядок ведення журналу обліку посвідчень про право перевірки та порядок його ведення.

До даного розділу необхідно розробити бланк посвідчення та форму журналу обліку посвідчень про проведення перевірки ліцензіатів (додатки 1 та 2 додаються).

Також в зазначеному розділі необхідно передбачити порядок повідомлення ліцензіата про проведення планової перевірки щодо додержання Ліцензійних умов, строки проведення перевірки.

 

ІІІ. Права та обов’язки комісії з перевірки ліцензіата

 

У цьому розділі необхідно передбачити права голови та членів комісії, а також їх обов’язки.

Серед прав голови та членів комісії доцільно передбачити такі права, як, наприклад:

— можливість ознайомлюватись з необхідними для проведення перевірки документами;

— можливість отримання копій (ксерокопій) необхідних документів;

— доступу до виробничих та інших приміщень ліцензіата;

Серед обов’язків доцільно зазначити:

— необхідність керуватись у своїй роботі нормами законодавства України;

— необхідність об’єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатами Ліцензійних умов;

— необхідність додержання державної та іншої передбаченої законодавством таємниці.

 

IV. Права та обов’язки ліцензіата

 

Серед прав ліцензіата доцільно передбачити такі права, як, наприклад:

— вимагати від посадових осіб органу контролю додержання вимог законодавства;

— перевіряти наявність у посадових осіб органу контролю службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення планового або позапланового заходу;

— надавати письмові пояснення та зауваження з питань, що виникають під час проведення перевірки;

— не допускати посадових осіб органу контролю до здійснення перевірки, якщо:

перевірка здійснюється з порушенням вимог до періодичності її проведення;

посадова особа органу контролю не надала копії документів, передбачених цим Порядком, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Порядку;

— бути присутнім під час здійснення перевірки;

— вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

— одержувати акти перевірки та знайомитися з ними.

Серед обов’язків ліцензіата доцільно передбачити такі зобов’язання, як, наприклад:

— допускати посадових осіб органів контролю до здійснення перевірки за умови дотримання цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;

— надавати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним ліцензійних умов;

— у разі потреби та у випадках, передбачених законодавством надавати на вимогу органів контролю копії (ксерокопії) вищезазначених документів.

 

V. Порядок проведення перевірки

 

В даному розділі необхідно визначити саму процедуру проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо додержання Ліцензійних умов.

Крім того, в розділі «Порядок проведення перевірки» доцільно передбачити диспозитивну норму, відповідно до якої ліцензіат може вести журнал відвідувань представниками органів контролю із зазначенням у ньому строків та мети відвідування, посади, прізвища голови та членів комісії органу контролю тощо.

 

В цьому розділі необхідно визначити чіткий перелік документів або інших вимог, які перевіряються комісією органу контролю при перевірці додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, зокрема щодо:

— будівель, приміщень ліцензіата;

— обладнання, інших технічних засобів;

— кваліфікаційних та організаційних

— технологічних та інших вимог;

Також необхідно визначити перелік документів, якими підтверджуються:

— виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов;

— відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію суб’єкта господарювання та в його установчих документах;

— наявність рішень про створення філій, інших структурних підрозділів ліцензіата;

— достовірність даних у документах, поданих ліцензіатом для отримання ліцензії та за час провадження певного виду господарської діяльності;

— своєчасність повідомлення органу ліцензування про зміни в документах, що подавалися для отримання ліцензії;

— своєчасність переоформлення ліцензії;

— прийняття заяви про переоформлення ліцензії;

— прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії тощо.

 

 

VІ. Порядок оформлення результатів перевірки

 

В даному розділі слід зазначити порядок оформлення результатів перевірок, передбачивши наступне.

Порядок складання акту перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (далі – акт перевірки), із затвердженням форми акту перевірки, зокрема:

— у які строки він складається,

— ким підписується;

— вимогу щодо ознайомлення з актом перевірки ліцензіата.

— особливості складання та підписання акту перевірки структурних підрозділів ліцензіата.

Саме в цьому розділі необхідно передбачити норми щодо подальших після складання акту перевірки дій органу контролю, що здійснював перевірку. Це, зокрема:

— видача, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (в разі виявлення порушень);

— підстави, згідно яких, орган контролю може не видавати розпорядження;

— дії ліцензіата після видачі органом контролю розпорядження про усунення порушень;

— підстави, за яких проводиться або не проводиться позапланова перевірка ліцензіата щодо виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

Крім того, в даному розділі необхідно передбачити дії органу ліцензування в разі невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, підстави складання акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії, а також підстави та порядок складання акта про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірки щодо додержання Ліцензійних умов.

Доцільно в розділі «Порядок оформлення результатів перевірки» чітко визначити у відповідності до Ліцензійних умов, що саме є неможливістю ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов та відмовою у проведенні перевірки.

До даного розділу слід розробити додатки:

— форму розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

— форму акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

— форму акта, який складається у разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, встановлення факту неподання у встановлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

 

VІI. Рішення про анулювання ліцензії

 

В розділі доцільно зазначити підстави для анулювання ліцензії, передбачені статтею 21 Закону.

Далі, як і у попередньому розділі доцільно зазначити порядок оформлення результатів перевірок, порядок ознайомлення керівника ліцензіата (юридичної особи) або його уповноваженого представника з актом перевірки, якщо ліцензія анулюється на підставі актів, передбачених статтею 21 Закону.

Також в цьому розділі необхідно зазначити:

— процедуру прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії та термін його прийняття;

— порядок вручення ліцензіату рішення про анулювання ліцензії та термін у який воно вручається;

— термін набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії;

— внесення запису про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії до ліцензійного реєстру органу ліцензування.

Доцільно зазначити перелік актів, в разі складання яких розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється органом ліцензування з обов’язковим запрошенням ліцензіата або його представника.

Крім того, в даному розділі в обов’язковому порядку слід передбачити норму, яка б зобов’язувала орган ліцензування мати підтвердження щодо повідомлення ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання ліцензії.

Разом з цим, необхідно передбачити норму, яка дозволятиме органу ліцензування в разі неявки ліцензіата або його уповноваженого представника здійснювати розгляд питань про анулювання ліцензії без їх участі.

Далі слід визначити перелік документів, за наявності яких здійснюється розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов. Це, зокрема:

— акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, у якому відображені дані про повторне (повторні) порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

— акта попередньої перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

— розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

— розпорядчого документа, на підставі якого здійснювалась відповідна перевірка.

Одночасно в цьому розділі слід зазначити підстави, за яких суб’єкт господарювання, може отримати нову ліцензію на право провадження певного виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

 

VIII. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

 

В цьому розділі необхідно передбачити порядок оскарження суб’єктом господарювання рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії, передбачивши норми, в яких йдеться про підставу зупинення рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії та строк, протягом якого ліцензіат має право оскаржити зазначене рішення у експертно-апеляційній раді при Держкомпідприємництві, підставу видання Держкомпідприємництвом розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування, а також, зазначити передбачену статтею 21 Закону можливість судового оскарження рішення про анулювання ліцензії.

 

Директор Департаменту ліцензування

 

О.Б. ІванченкоКонтактные данные
Телефон: +38 (044)-229-15-99,… 
Факс    +38  (044)-272-30-75… 
Моб.тел.: +38 (067) 329 25 25
         +38 (093)-058-33-33…
e-mail:boris@yurist3000.com.ua ..  
Адрес:ул.Обсерваторная 8, офис 4

Статьи

28.03.2010 11:39:11

Особливості створення благодійних організацій

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №     382. Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення …..

Юрист Сервіс 

17.04.2012 16:06:23

Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс

13 квітня 2012 р., о 4:13 Верховна Рада України прийняла в другому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу України.

Депутати парламентської більшості неодноразово відзначали, що новий Кримінальний процесуальний кодекс повністю змінює філософію ведення кримінального процесу в Україні.

18.04.2012 11:05:33

Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики 

Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

RSS