РУС УКР ENG


Главная Реєстрація підприємств Асоціації

 

Реєстрація Асоціації. Зареєструвати Асоціацію

Строки та вартість послуги можна переглянути в нашому прайс-листі

Відповідно до Господарського кодексу України АСОЦІАЦІЯ — договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися шляхом централізації однієї або декількох виробничих і управлінських функцій, розвитку спеціалізації, і кооперації виробництва, організації спільних виробництв, на основі об'єднання учасниками фінансових і матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті асоціації повинно бути відмічено, що вона є господарською асоціацією.


Асоціація не має права втручатися в господарську діяльність підприємств — учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси в стосунках з органами влади, іншими підприємствами і організаціями.


Підприємства — учасники об'єднання підприємств зберігають статус юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми об'єднання, і на них поширюються положення законів України відносно регулювання діяльності підприємств.


Підприємство — учасник господарського об'єднання має право: добровільно вийти з об'єднання на умовах і в порядку, визначених засновницьким договором про його освіту або статутом господарського об'єднання бути членом інших об'єднань підприємств, якщо законом, засновницьким договором або статутом господарського об'єднання, не встановлене інше; отримувати від господарського об'єднання в установленому порядку інформацію, пов'язану з інтересами підприємства; отримувати частину прибутку від діяльності господарського об'єднання відповідно до його статуту. Підприємство може мати також інші права, передбачені засновницьким договором або статутом господарського об'єднання відповідно до законодавства. Підприємство, яке входить до складу державного або комунального господарського об'єднання, не має права без згоди об'єднання виходити з його складу, а також об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність з іншими суб'єктами господарювання і приймати рішення про припинення своєї діяльності. Рішення про утворення об'єднання підприємств (засновницький договір) і статут об'єднання узгоджуються з Антимонопольним комітетом України в порядку, встановленому законодавством.

Для реєстрації асоціації необхідно:

надати документи:

— копії засновницьких документів юр.осіб (членів асоціації);

— баланси за останній квартал.

визначитися з:

— найменуванням;

— органами управління Асоціацій;

— юридичною адресою;

— Метою діяльності види діяльності);

Фахівці компанії оперативно і професійно нададуть Вам комплекс послуг з реєстрації, який включає: 

• Безкоштовну консультацію з питань реєстрації;

• Підготовку комплекту засновницьких документів Асоціацій:

1.Статут Асоціації;

2. Установчий договір Асоціації;

3. Протокол Загальних зборів засновників Асоціації;

4. Реєстраційні картки ф, №  1;

5. Довіреність на реєстрацію Асоціації.

• Представлення інтересів перед Антимонопольним комітетом (є можливість реєструвати Асоціацію бер рішення Антимонопольного комітету);

• Реєстрацію Асоціації у Держадміністрації і здобуття свідоцтва про державну реєстрацію;

• Здобуття довідки Держкомстату про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ, Статистика);

• Постановку на податковий облік і здобуття свідоцтва про постановку на облік в податковому органі (4-опп);

• Постановка на облік до фондів соціального страхування (Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування від тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття);

• Отримання дозволу на виготовлення печатки в органах МВС України.

• Виготовлення печатки.

• Включення Асоціації в реєстр неприбуткових Організацій.

 

Строки реєстрації 1 — 2 місяця.

Ціна послуги від 10 000 тисяч гривень.

З Прайс-листом Ви можете ознайомитись тутКонтактні дані
Телефон: +38 (044)-229-15-99,… 
тел/факс +38 (044)-272-30-75… 
Моб.тел.: +38 (093)-058-33-33…
e-mail:boris@yurist3000.com.ua ..  
Адрес: ул.Обсерваторная 8,офис. 4.

Статьи

28.03.2010 11:39:11

Особливості створення благодійних організацій

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. №     382. Саме положення цього підзаконного нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення …..

Юрист Сервіс 

17.04.2012 16:06:23

Верховна Рада України прийняла новий Кримінально-процесуальний кодекс

13 квітня 2012 р., о 4:13 Верховна Рада України прийняла в другому читанні президентський проект Кримінального процесуального кодексу України.

Депутати парламентської більшості неодноразово відзначали, що новий Кримінальний процесуальний кодекс повністю змінює філософію ведення кримінального процесу в Україні.

18.04.2012 11:05:33

Правила адвокатської етики

Правила адвокатської етики 

Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури — забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

RSS